Men zegge het voort

De laatste maanden lezen we bijna dagelijks over allerlei normvervagingen bij ambtenaren en beroepspolitiekers in ons land. Zoals het steeds is geweest zijn het de hardwerkende arbeiders, bedienden en zelfstandigen die het grootste gedeelte van hun verdiensten zien verbrast worden door een bende profiteurs aan wie ze de macht via de stembus hebben overgedragen. Jaar na jaar groeien de misbruiken en het profitariaat tot op de dag dat de hele boel zal ontploffen.

De dag is aan het naderen dat men plots zal overtuigd zijn dat onze papieren euros niet méér waarde hebben dan het papier waarop ze gedrukt zijn en heel ons banksysteem zal instorten. Inmiddels blijven onze beroepspolitiekers de mensen een rad voor de ogen draaien. Neem nu als voorbeeld de boekhouding van onze overheid. Iedere firma weet nogal vrij nauwkeurig te berekenen hoeveel de winsten of verliezen zijn en wat het jaar- resultaat van de onderneming is. Maar het budget van de overheid is NOOIT juist. Steeds zijn de geschatte inkomsten lager en de voorgenomen uitgaven hoger dan wat aan de kiezer werd medegedeeld.
In werkelijkheid zijn de cijfers steeds vervalst en is de werkelijke toestand véél erger dan wat de opgegeven cijfers laten vermoeden.

We willen aan de hand van één voorbeeld duidelijk maken hoe een “corrupt” land in elkaar steekt; hoe sommige ambtenaren en beroepspolitiekers aan die toestand meewerken en hoe uiteindelijk de brave burger steeds de rekening zal moeten betalen. Hier gaan we dan.

Bijna 20 jaar geleden hebben we de N.V. Koninklijk Berchem Sport opgericht. Deze nam het stamnummer over van de VZW tegen duidelijk afgesproken financiële voorwaarden. De beheerders van de VZW zouden zelf nog eventuele tekorten aanvullen. Om zeker te zijn dat dit correct zou gebeuren hadden we geëist dat we zelf als vereffenaar van de VZW zouden worden aangeduid zodat we alles zouden kunnen blijven volgen.

Wat daarna gebeurde tart iedere verbeelding. Het bleek snel dat de vorige voorzitster van de VZW , Suzy Coeck, gedurende jaren met ambtenaren en politiekers de gek had ge- houden. Gedurende jaren liepen allerlei overheidsschulden met miljoenen op. De Stad Antwerpen eigenaar van het stadion had in geen jaren huurgelden ontvangen, BTW en belastingen stonden jaren achter, RSZ werd nooit aangegeven; alles gebeurde blijkbaar 100% “in het zwart”. Toen we de boekhouding opeisten kwamen er steeds uitvluchten. Uiteindelijk legden we klacht neer op het justitiepaleis wegens het verdwijnen van de totale boekhouding. Volgens de toenmalige boekhouder zou deze in brand zijn gestoken of met de reinigheidsdienst zijn meegegeven en ergens op de “Hoge Maai” te vinden zijn!

We konden het niet meer geloven wat in ons land allemaal mogelijk was. De betrokken politiekers en ambtenaren waren steeds verwend geweest door Suzy Coeck met etentjes en gratis kaarten voor de eretribune enz.

Ook bij justitie bleek Suzy Coeck over relaties te beschikken. Voor zover we weten werd ze nooit ondervraagd. Telkens ik ging informeren naar de stand van zaken kreeg ik te horen dat het onderzoek “lopende ” was. Na vele jaren lieten de schuldeisers zich niet meer horen. Tientallen miljoenen schuld aan de overheid bleken als sneeuw voor de zon te smelten. Een vijftal jaar geleden ontving ik een vraag om mijn vereffening te sluiten! Hoe kon ik dat nu doen.” Ik heb ze nog niet kunnen openen,” was mijn antwoord.

Enkele jaren geleden vernam ik dat het onderzoek naar VZW Kon. Berchem Sport geseponeerd was! Einde verhaal.

Maar vorige week kreeg ik plots een reeks dwangbevelen van de BTW administratie. Die verwijzen naar een akkoord dat Suzy Coeck op 15 januari 1998 heeft ondertekend voor drie verschillende dossiers en eisen nu in 2017 die sommen op plus intresten! Ongeveer 20 jaar nadat ik aan diezelfde overheid gevraagd had me te willen helpen met mijn zoektocht naar de boekhouding.

Ik begaf me naar de BTW-administratie op de Italiëlei om te vragen hoe zoiets nu mogelijk is maar vernam dat ze het te druk hadden en vroegen om in de maand maart nog eens terug te komen!

Als overheidsdiensten op deze wijze werken is het vijf voor twaalf.

Arm “corrupt” land.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever