Men zegge het voort

Aankondiging Freddy17 juni 2016, Mijn allerlaatste triestig sprookje over VLM.

Liefste Kindjes,

Ons Oma is boos op Bompi omdat ik jullie zovele triestige verhalen vertel.
“Vergeet niet dat het kleine kinderen zijn en die moeten dergelijke vreselijke verhalen niet weten of aanhoren. En zeker niet van hun grootvader. Vertel liever eens iets plezants of iets waar ze kunnen met lachen! Iets waar ze iets aan hebben en dat ze op school kunnen verder vertellen!”

Lieve Kindjes, ons Oma heeft gelijk.

Daarom beloof ik dat dit laatste verhaal over VLM nu ook het allerlaatste zal zijn. Het zal geen prettig verhaaltje zijn maar daarna beloof ik komen er enkele minder trieste verhalen of sprookjes.

Zoals U weet, lieve schatjes, hoop ik U a.s. zondag 19 juni te kunnen knuffelen. Het is dan Bompi’s verjaardag en op die dag mag U Bompi helpen om 78 kaarsjes uit te blazen. Hopelijk heeft Oma voor een zeer grote taart gezorgd want anders zal er voor die kaarsjes onvoldoende plaats zijn.

Bompî wil nu ook enkele dagen rusten en komt terug met een nieuw verhaaltje op dinsdagavond 21 juni.

Maar vandaag wil hij U nog iets vertellen over het bedrijf dat Bompî vele jaren geleden heeft opgericht en dat nu in handen is gevallen van een bende oplichters.

Bompi heeft tot vervelens toe zijn uiterste best gedaan om vele personen en bedrijven in te lichten over dit onbegrijpelijke bedrog. En dit reeds sinds méér dan één jaar.

Ik bewees dat de bedrijfsrevisoren knoeiden met de cijfers. Ik legde haarfijn uit hoe men voor miljoenen euro’s het personeel aan het oplichten was met het oppeuzelen van het zogenaamd “sociaal passief”. Ik legde de hele fraude uit met het doorschuiven van de bedrijven van de ene naar de andere oplichter.

Bompi belde met het parket; trachtte rechters uit te leggen hoe de ene na de andere wet van dit land met de voeten werd getreden. Maar in een corrupt land zoals Belgie staan de rechters meestal aan de zijde van de schurken.

Voor de “schijn” veroordelen ze soms misdadigers maar laten ze onmiddellijk weer vrij zodat ze opnieuw aan de slag kunnen.

Of ze zijn akkoord met bevriende advocaten en laten ze lopen wegens “procedure fouten”. Soms spannen ze zelf samen met de misdadigers zelf!!! Lieve schatjes, jullie geloven dat niet maar uw oude Bompi zegt dat het toch zo is. In het geval van VLM hebben de eigenaars en bazen, die allemaal bedriegers en waarschijnlijk toevallig allemaal
buitenlanders zijn, reeds voor miljoenen euro’s bedrog gepleegd!

VLM is reeds FAILLIET sinds 2015!! Maar men bedriegt leveranciers en klanten; men richt nieuwe luchtlijnen op en ontvangt voor reuze bedragen tickets voor vluchten die nooit zullen worden gevlogen. Alleen de laatste maanden werden verbindingen geschrapt tussen Antwerpen en Geneve; Antwerpen en Birmingham; Luton en Waterfort; Luton en Birmingham; Rotterdam en Hamburg en telkens miljoenen BEF GESTOLEN van hun klanten en dan beslissen rechters die zeer eenvoudig kunnen vaststellen dat het allemaal diefstal en bedrog is en dat de oplichters NIETS moeten terugbetalen gedurende zes maanden en beschermd zijn door een misdadige beslissing WCO geheten.

Ondertussen laten die rechters toe dat de oplichters en hun advocaten onbegrijpelijk hoge bedragen op hun eigen rekeningen mogen overschrijven en opnieuw enorme putten graven.

Bompi ziet iedere dag hoe het onmogelijke toch mogelijk wordt; hoe het onbegrijpelijke toch kan verder gaan; hoe dag na dag het geld van honderden brave reizigers en tientallen naieve leveranciers wordt gestolen en verbrast.

Bompi belooft, lieve schatjes, dat hij er nooit meer zal op terugkomen. Hij heeft er alles maar dan ook alles aan gedaan gedurende vele maanden om dat schandaal te laten stoppen.

Bompi denkt aan de paar honderd personeelsleden die eerstdaags in de miserie gaan zitten; aan de trouwe leveranciers die de mening toegedaan zijn dat ze vanaf de dag van de goedkeuring van de WCO op hun beide oren kunnen slapen maar opnieuw schromelijk bedrogen worden; aan de paar DUIZEND reizigers die NA de goedkeuring van dat WCO bestolen en bedrogen worden; aan die oplichter-rechter die met minachting spreekt over BOMPI maar die volgens mij niet meer op straat zou mogen komen en die thuishoort waar misdadigers thuis horen en dat is NIET op straat!!!
Omdat Bompi de waarheid spreekt en dat in ons land beschouwd wordt als misdadig en politiek niet correct begint men Bompi te pesten.

Is het toevallig dat een wereldbedrijf op gebied van data-verkeer me laat weten dat er geknoeid wordt met mijn computer en ik moet oppassen?
Is het normaal dat Oma me vertelt dat ons veertig jaar oude telefoonnummer 03/3221112 meestal onbereikbaar is geworden??? Lievekes, Bompi gaat vanaf vandaag NIETS meer schrijven over VLM.

Bompi neemt enkele dagen rust en wacht af of die rechter-oplichter het misschien toch zal klaarkrijgen om Bompi te laten bestraffen omdat hij de moed aan de dag legt, en sinds vele maanden,; om een gigantisch bedrog aan te klagen. Bompi werd reeds door zovele mensen schromelijk bedrogen zodat eentje meer of minder niet zoveel meer uitmaakt.

Het is nu wederom tijd schatjes om te gaan slapen. Bompi hoopt U overmorgen op zijn verjaardag terug te kunnen zien. Als ge iets zou horen over VLM gedurende de volgende dagen laat het Bompi dan weten via zijn GSM want hij is een paar dagen in het buitenland.

Dag Lievekes. Tot zondagavond.

Men zegge het voort…

Freddy Van Gaever

Nvdr: Tijdens onze afwezigheid heeft Freddy voorafgaand aan deze bijdrage enkele artikels geschreven, die wij niet konden plaatsen.  U heeft ze misschien via de internet-tamtam toch kunnen lezen.  Ze nu nog plaatsen is nogal gek.  Alsof men een boek van achter naar voren leest.  Wij verontschuldigen ons hiervoor.

In elk geval wenst onze redactie hem een fijne verjaardag, met drie kussen en een knuffel van ons Lolita.