Men zegge het voort

Aankondiging FreddyHet is met de dag erger aan het worden !

We hebben reeds meermaals geschreven dat onze beroepspolitiekers en hun traditionele partijen op een dag verantwoording zullen moeten afleggen voor wat ze allemaal met onze centen hebben aangevangen.

Een groot gedeelte van het geld in ons land wordt nu uitgedeeld aan mensen die niet werken en dus niets bijdragen; aan vreemdelingen die naar hier zijn gekomen om te profiteren omdat ze gehoord hebben wat hier allemaal mogelijk is enz. Het is dan ook niet te verwonderen dat meer en meer mensen zich beginnen te ergeren aan al deze wantoestanden. Maar het is niet alleen in ons land dat men de pedalen is kwijt geraakt. Ook de beroepspolitiekers die het voor het zeggen hebben in Europa slaan de bal volledig mis.

Ze maken juist dezelfde fouten als onze nationale krachtpatsers. In plaats van er voor te zorgen dat Europa er economisch jaar na jaar zou op vooruit gaan en  dat de belastinggelden goed worden besteed meent men integendeel dat het geld moet worden gebruikt om de slechtsten van de klas te bevoordeligen.

Deze absurde wijze van denken en handelen kan er alleen voor zorgen dat Europa, zoals het nu is georganiseerd, vroeg of laat ineenstort. Miljarden worden nu met de regelmaat van een klok oneigenlijk aangewend. Het begon met Griekenland.

Griekenland heeft de andere landen destijds bedrogen door gemanipuleerde cijfers door te geven om hun aansluiting bij Europa te kunnen bekomen. Toen het bedrog later uitkwam en Griekenland in financiële ademnood kwam wou men de nare gevolgen die een ineenstorting van de Griekse financiën zou kunnen betekenen verdoezelen door hen miljarden naar het hoofd te smijten als dank voor hun bedrog. Er werden toen afspraken gemaakt die opnieuw niet werden nageleefd zodat een tweede maal een reddingspoging werd georganiseerd. Ook Ierland; Spanje en Portugal deden inmiddels beroep op Europa om hen uit het slop te helpen.

Een belangrijke vaststelling is dat al deze reddingspogingen nooit nodig waren geweest indien er in al die landen niet vreselijk was geknoeid geworden en dit meestal door de grote banken. In al die banken hadden de bestaande politieke partijen een grote vinger in de pap en al deze banken hebben gedurende jaren absurde bonussen uitgekeerd aan de “happy few”. Europa had de vrije markt moeten laten spelen en de schuldigen hun problemen zelf moeten laten oplossen. Eventueel zouden we nu met 3 of 4 landen minder zijn maar een véél sterker Europa hebben. Wij willen steeds solidair zijn en iemand die tegenslag heeft helpen maar we voelen ons niet verplicht iemand te helpen die ons jarenlang heeft bedrogen. Dat de Europese beroepspolitiekers nog niet veel hebben bijgeleerd moge blijken aan de recente hulp aan Cyprus.

Cyprus heeft gedurende jaren vals gespeeld en de financiële wereld gemanipuleerd. Enkele banken groeiden als kool omdat ze absurde rentevoeten beloofden. Zo trokken ze miljarden naar zich toe en gaven werk aan duizenden medewerkers. Blijkbaar heeft geen enkele duurbetaalde Europese ambtenaar ooit iets van die absurde intrestvoeten gezien en hielden de beroepspolitiekers zich met andere zaken bezig. Maar nu de zeepbel op ontploffen staat steekt men terug miljarden, die men waarschijnlijk nooit zal terugzien, toe aan dit soort bedriegers of ten minste onverantwoordelijken.

Door steeds maar verder leningen toe te staan aan diegenen die bewust de spelregels van een goed bestuur naast zich hebben neergelegd is het Europa in haar huidige vorm aan haar eigen ondergang aan het werken. De toekomst zal snel uitwijzen dat men  tot de vaststelling zal komen dat al deze miljarden enerzijds nooit zullen worden terugbetaald en dat men , erger nog, anderzijds zal moeten vaststellen dat men er nog méér zal moeten toestoppen om een nieuwe ramp te verhinderen. Uiteindelijk zullen enkelen van de betere leerlingen van de klas afhaken en voor het uiteenvallen van het huidige politieke Europa en de Euro zorgen. Wedden we dat velen onder ons dit nog zullen meemaken?

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

2 gedachten over “Men zegge het voort

  1. Freddy als je de weddingschap wint betaal ik een Augustijn, zelfs 2 als het komende week is.

  2. Beste Freddy,
    Daar is geen weddingschap voor nodig, het is een zekerheid die staat als een huis.

Reacties zijn gesloten.