Logisch dat de kiezer naar het Vlaams Belang loopt…

vindt Jonathan Holslag in De Tijd

Regeringscommissaris Ihsane Haouach: “De discussie is niet: stellen we de scheiding van kerk en staat in vraag? Het is: hoe gaan we om met de verandering in demografie?

Onze grondwet en ons democratisch bestel dus aanpassen aan de islam? En dan verbazen we ons erover dat mensen naar het Vlaams Belang lopen, het discours van islamisering en “omvolking” zo aanslaat. Deze vrouw bevestigt dat discours gewoon.

Citaat uit het oorspronkelijke interview in Le Soir:

“Il y a ceux qui pensent sincèrement que la neutralité exclusive permet l’égalité de traitement. Et puis il y a ceux qui vont utiliser ça. Le fond des attaques à mon égard, c’est du racisme, des stéréotypes. Interdire le port de signes convictionnels, c’est raciste ou sexiste ? C’est discriminatoire. Et c’est inefficace. Vous mesurez que c’est un bouleversement majeur pour la société belge, aux yeux de certains, un renoncement aux principes fondamentaux sur lesquels l’Etat s’est construit ? Les principes fondateurs ne sont pas mis en danger par l’apparence mais par la montée des réactions d’extrême droite. La discussion n’est pas : est-ce qu’on remet en cause la séparation de l’Eglise et de l’Etat ? C’est : comment la décline-t-on avec un changement démographique ? C’est une évolution rapide… Ce qui va surtout très vite, c’est le changement climatique. Pour le reste, il y a eu un phénomène d’immigration, la première génération n’est pas la deuxième, la deuxième n’est pas la troisième.”

https://www.tijd.be/…/alweer-heibel-over…/10318080.html

2 gedachten over “Logisch dat de kiezer naar het Vlaams Belang loopt…

 1. Jonathan Holslag durft het blijkbaar ook niet aan in te gaan op de grond van de problematiek. Dat geldt ook voor Luckas Vander Taelen die het heeft over een probleem aan Franstalige zijde :

  https://doorbraak.be/recensies/een-politiek-correcte-perfecte-storm/

  met titel : “Een politiek-correcte perfecte storm -Hoe de cancelcultuur ook in België woedt” (=einde titel). Ik verwijs naar de tekst in de brug.
  Een korte analyse van de bestanddelen van het probleem en dito gevaar :

  1. De Islam : Dit is geen godsdienst of een ideologie, maar een bloedig terreur systeem, met ruim 250 miljoen doden, met plunderingen, vernielingen, folteringen, verkrachtingen en slavendrijverij. Wat moet hier aan toegevoegd worden ? Wie haalt zo iets binnen ?
  2. De Invoerders van de Islam : dat is alles wat links is, communisme, marxisme, socialisme, maoïsme e.a. met ruim 150 miljoen doden. Wat moet hier ook nog aan toegevoegd worden ? Wie gaat met zoiets aan tafel zitten ?
  3. Het Coudenhove Kalergi plan : Dit is de blauwdruk voor de vernietiging van onze westerse maatschappij en beschaving, waarvoor de islam dient als wapen, dat gehanteerd wordt door alles wat links is. Achter dit Coudenhove Kalergi plan gaan de 2 Olifanten in de kamer schuil , waarbij de eerste fungeert als operationele arm van de 2de.
  Als men dan van de islam spreekt, of zeurt, en men durft het niet de 3 voormelde onderdelen te vermelden, met als belangrijkste het Coudenhove Kalergi plan, dan is men ofwel laf & vals, ofwel een verrader.

  Het ganse gezeur over dit hoofdoek is maar een afleidingsmanoeuvre, waarbij dit echter wel als symbool, één van de zovele, wordt aangewend, om te zeggen :
  ”Wij zijn hier baas, en stellen de wet, en jullie moeten voor ons kruipen en zwijgen”.
  Niet die Ihsane is het probleem maar wel de linkse en loge verraders die haar hebben geparachuteerd in die functie, goed wetende dat dit reacties ging uitlokken, maar waarbij dan wel een signaal gegeven wordt aan diegenen die weigeren te kruipen. Als provocatie kan dit niet beter.
  Het belangrijkste bij deze ganse problematiek, is dan ook de oorlog die gevoerd wordt tegen onze westerse beschaving via de islam door de verraders in dienst van de 2 Olifanten in de kamer. De discussie over de scheiding tussen kerk en staat, leidt dan ook de aandacht af van deze oorlog. In alle geval is deze discussie nutteloos gezien de islam geen godsdienst is. Het is dan ook van belang niet in het spel te treden van de vijanden, maar steeds een volledig zicht te blijven hebben op de samenzwering. Uiteindelijk gaat het hier om de keuze tussen het overleven of de ondergang. En als de islam het haalt, dan is het met ons gedaan. Kijk naar het heden en verleden in Afrika en in het Midden & Verre Oosten.

  Het is dan ook over deze monsterachtige samenzwering dat het debat moet gaan, en dus niet over hoofddoeken, zwemuren, meer of minder Marokkanen.. enz… en waarbij naam en toenaam van de samenzweerders en hun collaborateurs open en bloot op tafel worden gegooid. Het verzet tegen deze samenzwering en oorlog, is niet alleen een recht, maar een heilige plicht, van iedere Vlaming, die naam waardig. Wat moet er nog gebeuren om te zien wat er gaande is ? Een burgeroorlog waar het bloed stroomt …met beken ?? Geplunderde en afgebrande woningen ??

  In Vlaanderen heerst er echter een doodse stilte over deze monsterachtige samenzwering, op enkele uitzonderingen na. Dit wreekt zich al, en zal zich nog meer wreken.. het volstaat te kijken naar de samenstelling van de bevolking, en de rol van Vivaldi, een communistische logemaffia bende, in deze samenzwering. Zonder een krachtdadig verzet, bestaat Vlaanderen in 2030 niet meer. De V- partijen dragen hier dan ook een verpletterende verantwoordelijkheid. Bartje, de grote lijder, zal dan ook de geschiedenis ingaan als één der grootste verraders, die Vlaanderen ooit heeft gekend, maar door de broeders zal hij wel geëerd worden.

 2. Boven staande heren(?) zijn de verpersoonlijking van de vele lauwe Vlamingen die de problematiek aan kaarten maar de lef en de durf niet hebben de echte waarheid te verkondigen. Ze zijn de echte verraders van Vlaanderen want voorbeelden trekken aan. Het is altijd al zo geweest dat de echte verraders in de eigen gelederen werkzaam zijn. Dit is het noodlot van Vlaanderen. Een volk die zijn eigen geschiedenis niet eert is de naam volk niet waard.

Reacties zijn gesloten.