Leugenpers

In Duitsland krijgt de AfD (Alternative für Deutschland) het hard te verduren.  Aanvallen op secretariaten, autobeschadiging en de traditionele leugens van de media.  Chantage opdat er geen vergaderzalen kunnen gehuurd worden.  Kan het Vlaams Belang een boek over schrijven.

Zo zou Frauke Petry ervoor gepleit hebben ‘vluchtelingen af te knallen’.   Hoe meer hun kieskansen stijgen, hoe groter de leugens die verspreid worden, hoe hatelijker de persoonlijke aanvallen.

HLN

Duitse vice-kanselier wil anti-immigrantenpartij AfD  in het oog laten houden.

Das Super-Wahljahr für die AfD

Nl. vertaling:

Waarheid:
“Geen agent wil op een vluchteling schieten.  Ik wil dat ook niet.  Maar tot de ultieme ratio behoort het inzetten van wapens.
Belangrijk is dat we het niet zo ver laten komen en via een akkoord met Oostenrijk en controles aan de EU-buitengrenzen de vluchtelingenstroom doen afremmen.”

Media:
“Vijand van de rechtstaat”
“AfD-oproep naar schietbevel lokt verontwaardiging van de politiek uit.  Radicaal en mensenverachtend gedachtengoed.  Een partij, die de grondwet, de waarden van ons land en van de beschaving verraadt.  De binnenlandse veiigheidsdienst (BfV, Bundesamt für Verfassungsschutz) moet deze partij in het oog houden…”

 

8 gedachten over “Leugenpers

 1. Het Belgisch verzet in oorlogstijd waren de helden , toen alles voorbij was ! Het AfD zijn de helden van morgen !

 2. Een advocaat in Hannover heeft inmiddels klacht ingediend tegen Petri waardoor hij Albert Onestone gelijk geeft die zei: de menselijke domheid is oneindig.

 3. De “verontwaardigden” over het gebruik van wapens als defensief middel.. zijn dezelfden die in het verleden geen problemen hadden met het schietbevel gegeven aan de VOPO’s om vluchtelingen, die de DDR wilden verlaten, laffelijk in de rug te schieten!!
  In feite is Duitsland omgevormd tot een nieuwe DDR , waar het bevechten van de politieke vijanden het hoofddoel geworden is van het regime. Gezien de huidige functie van IM Erika is dit dan ook niet verwonderlijk.
  Onder politieke vijanden dient men te verstaan =al diegenen die de waarheid zeggen en schrijven, en die in het verzet staan tegen de invasies..!!
  De voormelde “verontwaardigden” zullen er evenmin voor terugschrikken dit verzet “af te knallen” via allerhande door het regime achter de schermen georganiseerde terreurgroepen, zodat dit regime zelf de handen niet zal moeten vuil maken. Een strategie die zo oud is als de straat.
  De AfD doet wel lovenswaardige inspanningen.. maar binnen de partij zitten er blijkbaar ook “infiltranten….” en het zijn deze “infiltranten” die echter het grootste gevaar vormen. Dit geldt ten andere voor alle rechtse en nationalistische partijen(het Vlaams Blok kan daar ook van meespreken).
  In plaats van zich te verdedigen tegen aanvallen allerhande, zou de AfD er beter aan doen de waarheid te publiceren over de verraders, de zetbazen & samenzweerders, de verborgen agenda’s.. van de NWO.. met dan vooral het Coudenhove Kalergi plan…!!
  De aanval is immers de beste verdediging.
  Wat is hier dan het probleem om de maskers af te rukken??
  Aan gebrek aan info kan het zeker niet liggen, het internet puilt er vanuit.

  • @ Lovenaar,

   Karim van Overmeire heeft mij in Knack online duidelijk gemaakt waarom hij de overstap naar de N-VA deed. Het alfa en het omega van zijn politiek optreden blijft Vlaamse Onafhankelijkheid. Dat is de reden waarom hij zich bij die partij aansloot. Artikel één van de partij is het streven naar een onafhankelijke republiek Vlaanderen.
   Ik kan daar volledig inkomen, in het programma van het VB is die eis nergens terug te vinden, erger ze heeft een ontzettende eerbied voor het belgisch koningshuis. Vandaar dat haar mandatarissen op de tribune, in tegenstelling tot de N-VA, tijdens de optocht van 11 juli de koning allerhartelijkst en in alle vriendschap omringen.

   • KVO had maar één reden voor zijn overstap: KVO. Hij wou per se deel uitmaken van de macht. Wat niet wil zeggen dat hij de Vlaamse onafhankelijkheid niet als tweede doel heeft.

 4. Of ze nu de hand uitsteken of niet.

  Ik lees in HagaLil het volgende: op 24 januari zou Petry in de Bar ‘Fischerman 39’ in Tel Aviv een discussie houden over de vluchtelingen en de Duits-Israëlische betrekkingen. De bar houder nam uiteindelijk afstand en de avond zou ergens anders plaats vinden Waar dat juist was kon je in de verwijzing naar de Facebook Seite niet achterhalen omdat dit in het Hebreeuws geschreven was.

  ‘De journalist Jakob Augstein zal zich hier nog meer over verheugen dan toen hij bij de AfD en Pegida betoging tussen de Duitse vlaggen een Wit-Blauwe Israëlische vlag opmerkte wat hem de uitspraak ontlokte: in de Israëlische regering zijn ze allemaal zo rechts als de Duitse rechts populisten.

  Belangrijk is hierbij te onderstrepen dat de inrichter van de discussie avond niet voor het officiële Israël staat. De premier heeft in december de anti-moslim uitingen van Trump, die bij AfD in goede aarde vielen, zeer scherp veroordeeld.

  Voor mensen die zich op grond van een ideologische uiteenzetting over het antisemitisme en het solidair zijn met Israël is de associatie van AfD met Israël een nachtmerrie.

  Een niet gering deel van een minderheid van Duitsers die een pro-Israël instelling hebben, schijnt de positie van AfD te delen. Onder de Israëlische vlag van de zich tot Vrienden van Israël bekeerde Duitsers worden niet zelden racistische vooroordelen van deze of gene aard gepleegd.

  Klikt men zich door de ontelbare vrienden van deze dubieuze blog ‘Freundschaft Deutschland-Israel’ vindt men niet zelden uitgesproken waanvoorstellingen van een volk aanvretende cultuurelite, leugen pers en vervreemde Gutmenschen. Een karikatuur van de geëmancipeerde Israël solidariteit.’

  De Winter en Strache kregen ook dergelijke taal over zich heen toen ze het Jeruzalem akkoord in 2010 gingen ondertekenen. Geert Wilders schijnt van een ander kaliber te zijn, die is langs geen kanten verdacht.

  • p.s. Het artikel verscheen onder de titel ‘Alternatieve für Deutschland an der Bar’.

   Een zin had ik niet vertaald, een zin waarbij ik minstens drie ??? plaats.
   Schaut man sich die israelische realität an mit arabischen Städten und Schulen und SCHARIA GERICHTSHOFEN, muss diese eigentlich ein Alptraum für die AfD sein.

   (Bekijkt men de Israëlische realiteit met Arabische steden, scholen en SHARIA GERECHTSHOVEN dan moet dit toch een nachtmerrie voor de AfD zijn)

 5. Volgende brief schreef ik aan de redactie van Higalil, het haalt niets uit maar ze moeten me niet voor dom verkopen. Het betreft hier niet hun visie op AfD maar het fout voorstellen van Arabische rechten, de scholen en steden. Het aantal Arabieren in de stad Jaffa is geslonken naar enkele procenten, idem voor Tel Aviv. De enige Arabische steden aan de grens Israël/Palestina zijn Nazareth en Tiberias.

  Sehr geehrte Redaktion,

  Bezüglich: ‘Alternatieve für Dutschland an der Bar’.

  Ihre Auseinandersetzung beansprucht nicht die Wahrheit.
  Das israelische Schulsystem gliedert sich wie folgt:
  1- Vorschule
  2- Primarstufe
  3-Sekundarstufe
  4- Hochschule
  Dabei ist besonders hervorzuheben, dass jüdisches und arabisches Schulwesen gesetzlich getrennt sind. In Israel sind Juden und Araber vom Kindergartenalter an in verschiedenen Institutionen untergebracht. Da gibt keine freie Wahl.

  Unter der Kategorie Nationalität die in europäischer Länder auch mit Staatsbürgerschaft gleichgesetzt wird, wird in Israel zwischen Juden und Araber unterschieden. Man differentziert mittlerweile zwischen Drusen, Christen, Muslimen, Tscherkessen, Beduinen und Samaritanern und erfasst sie im Personalsauwweis -mit Ausnahme der Drusen- gebündelt als Araber. Drusen als andere-Araber.
  Das nicht alle Bürger Israels einfach als Israeli geführt werden liegt an der Tatsache, dass ein ‘echter Israeli’ nur ein jüdischer Israeli sein kann, da Israel ein jüdischer Staat ist.

  In Israel liegt keine Verfassung sondern nur eine Prinzipienerklärung zugrunde, was eindeutig zur Diskriminierung der Araber (ob Christen Muslim, Beduin usw) führt wie zum Beispiel das ‘Absentee Property Law’, ‘Law Concerning Uncultivated Lands’ ‘Exportation Law’, ‘Law of Limitation’ und ‘Land Acquisition Law’, ihr alle genügsam bekannt.
  Diese Gesetze führten schliesslich dazu, dass diejenigen welcher Israel allemal Araber nennt von 80% ihres Landes enteignet wurden und auch heute nur ca 3% des Landes in Israel besitzen.

  Ich bitte sie freundlich um Antwort und bedanke mich im voraus.

  (Uw uiteenzetting beantwoordt niet aan de waarheid. Het schoolsysteem in Israël deelt zich als volgt in:
  kleuterschool
  lagere school
  secundair onderwijs
  hogeschool/universiteit
  Daarbij is in het bijzonder naar voor te brengen dat het joodse en Arabische schoolwezen wettelijk gescheiden zijn. In Israël zijn joden en Arabieren van de peutertuin af in verschillende instituten ondergebracht. Hier gaat het niet om vrije keuze.

  Onder de categorie nationaliteit die in alle Europese landen ook met het staatsburgerschap wordt gelijk gezet, wordt in Israel tussen joden en Arabieren een onderscheid gemaakt. Intussen differentieert men al tussen Drusen, Christenen, Moslims, Tcherkessen, Beduinen en Samaritanen en zet hen gebundeld als Arabier op hun identiteitspapieren – een uitzondering wordt gemaakt voor de Drusen.
  Dat niet alle burgers in Israël eenvoudig Israëli zijn ligt aan het feit dat een ‘echte Israëli’ slechts een joodse Israeli kan zijn, omdat Israël een joodse staat is.

  In Israël ligt geen grondwet maar slechts een princiepen verklaring aan de basis, wat ondubbelzinnig tot de discriminatie van de Arabieren voert (of christen, beduin enz), zoals bijvoorbeeld de ‘Absentee Property Law’ ‘Law Concerning Uncultivated Lands’ Exportation Law’ ‘Law of Limitation’ ‘Land Acquisition Law’. U allen wel bekend.
  Deze wetten voerden er uiteindelijk toe, dat diegenen die Israël in ieder geval Arabieren noemt voor 80% van hun land onteigend werden en ook vandaag nog slechts 3% van het land in Israel bezitten.

  Ik verzoek u vriendelijk om antwoord waarvoor ik mij bij voorbaat bedank.

Reacties zijn gesloten.