Kuru – bis

Wes HardinCollega-blogger Xander plaatste meer dan een half jaar geleden hierover een artikel op zijn blog. Wij menen dat het aansluit bij het voorgaande artikel over kuru.  Blijkbaar maakt het eten van mensenvlees deel uit van de halalmenu der ware gelovigen.  Hoe de ongelovigen geslacht dienen te worden, werd niet gespecifieerd, maar het staat vast dat er geen voorgaande verdoving aan te pas komt.

“Hoogste islamautoriteit Egypte staat kannibalisme toe

Prominente Sheikhs moedigen eten vlees van Joden aan – Onthoofdingen volgens de Bijbel kenmerk van het Rijk van de Antichrist

De hoogste islamitische autoriteit in Egypte, de Al-Azhar Universiteit, moedigt in een officieel leerboek moslims aan om ‘afvalligen’ van het geloof op te eten zolang het mensenvlees maar niet gekookt wordt. Safwat Hegazy, een bekende Egyptische geestelijke die de campagne van de huidige president Mohamed Mursi in 2012 lanceerde, bevestigde in het populaire TV-programma Al-Nas dat het verleden leert dat rituele mensenoffers onderdeel vormen van de islam en bij Allah zelfs de voorkeur lijken te hebben boven dierenoffers (2).

Op het Al-Tahrir TV-kanaal citeerde raadgever Ahmad Abdo Maher letterlijk uit het studieboek (‘Al-Iqna’ Fe Hal Alfath Abi Shuja’) van de Al-Azhar Universiteit waarin staat dat er voor het eten van ongekookt mensenvlees geen toestemming nodig is en er dan ook geen straf op staat. Al-Azhar maakt deel uit van de Moslim Broederschap regering en heeft in de nieuwe grondwet (artikel 4) de macht gekregen om gezaghebbende edicten ten aanzien van de islam en de Sharia uit te vaardigen. (1)

Prefereert Allah mensenoffers boven dierenoffers?

Sheikh Hegazy, waar president Mursi mede zijn verkiezing aan te danken heeft, gaf in het populaire TV-programma Al-Nas toestemming om de in Groot Brittannië levende Shia geestelijke Yasar Habib te offeren. Daarbij haalde hij Khalid Abdullah al-Kasri aan, de gouverneur van Irak die Jaad bin Durham ritueel offerde en vervolgens kruisigde:

O volk, offer, Allah heeft uw offers geaccepteerd. Ik offer nu Jaad bin Durham.’ Al-Kasri slachtte hem vervolgens op de Offerdag 119 A.H. in de moskee af. Deze gebeurtenis vormde een precedent dat tijdens het islamitische offerfeest een mensenoffer in plaats van een dierenoffer de voorkeur lijkt te hebben.

Dat dit beslist geen op zichzelf staand geval is onderstreept het The Cole Children Forum voor moslimkinderen, dat het verhaal heeft opgenomen, en het feit dat in de hele geschiedenis van de islam diverse invloedrijke moslimtheologen -waaronder Al-Shafi’, Ibin Tayymiya, Bukhari, Dhahabi, Ibin Al-Qiyam Darami en Ibin Katheer- het verhaal ondersteunen. Ook Abdulaziz Bin Abdullah Al-Rajihi, de leraar van de Grote Mufti van Saudi Arabië (Muhammad Ibrahim Al Sheikh), sprak zich in tenminste één publieke toespraak positief uit over het brengen van mensenoffers.

Moslims mogen afvalligen, overspeligen en vijanden opeten

Officieel verbiedt de islam kannibalisme, maar er zijn uitzonderingen: afvalligen van het geloof, overspeligen en vijandige soldaten mogen wél worden opgegeten. Abu’ Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi’i, de oprichter van de invloedrijke Shafie school voor de Soennitische islam, schrijft:

‘Men mag het vlees van een mensenlichaam eten. Het is niet toegestaan een moslim te doden of een vrije niet-moslim onder moslimheerschappij (omdat hij nuttig is voor de samenleving), noch een gevangene omdat hij toebehoort aan andere moslims. Maar u mag een vijandelijke strijder of een overspelige doden en zijn lichaam eten.’

Joden wurgen en verslinden

Veel moslimgeestelijken in Egypte onderwijzen dit soort edicten. De prominente Sheikh Muhammad Hussein Yaqub moedigde in een recente toespraak indirect het kannibaliseren van Joden aan:

‘Onze haat, vijandschap en woede tegen de Joden groeit. Onze haat tegen de Joden groeit als we zien hoe ze onze broeders vernietigen. De woede kookt in ons. Konden we de criminele Joden maar wurgen… Konden we ze maar wurgen met onze blote handen en hun hoofden er met onze tanden afbijten, niet met onze wapens.’

Ook de eerder genoemde Sheikh Safwat Hegazy houdt er vergelijkbare neigingen op na: ‘Als onze heersers ons laten begaan zou wij jullie (Joden) in de straten oppakken en jullie met onze tanden verslinden.’ (3)

Sommige lezers zullen waarschijnlijk denken dat dit slechts figuurlijk wordt bedoeld, maar in de islamitische geschiedenis komen diverse gevallen van kannibalisme voor. Voorbeeld: in het jaar 1148 werd een gearresteerde crimineel genaamd Rudwan onthoofd, in stukken gesneden en opgegeten door Egyptische soldaten die geloofden dat ze op deze wijze zijn moed in zich opnamen.

Kannibalisme in Ramallah

Het bizarre verschijnsel doet zich echter ook anno 2013 voor. Onlangs berichtten we al dat Egyptische moslims christenen zijn gaan kruisigen. In het Palestijnse Ramallah droomt men eveneens van het verslinden van Joden. Enkele jaren geleden hield een Palestijnse moslimgeestelijke zijn toehoorders voor:

‘Bij Allah, we zullen hen (de Joden) geen genade tonen. Als Allah ons de overwinning over hen geeft zullen we geen enkele genade tonen. Wat de Zionistische entiteit doet is niet vreemd… Ze zagen hoe onze kinderen voetbal speelden met de hoofden en lichaamsdelen van hun soldaten…’ In het filmpje schreeuwt een Palestijnse jongen dan: ‘Ik zal het vlees van mijn veroveraar eten!’ waarna te zien is hoe Palestijnen afgehakt mensenvlees omhoog houden en op het punt lijken te staan dit te consumeren.

Nog explicieter zijn gruwelijke filmpjes waarin de door het Westen gesteunde Syrische moslimrebellen Allah prijzen terwijl ze mensen op letterlijk beestachtige wijze de keel doorsnijden en hun hoofden afhakken. De profeet Mohammed gaf in 627 het ‘goede’ voorbeeld door 600 Joden te (laten) onthoofden. In Iran en Saudi Arabië worden jaarlijks nog steeds vele tientallen moordenaars, homoseksuelen en drugshandelaren onthoofd.

Kinderen en monniken geofferd aan Allah

In het Westen worden deze zaken doorgaans gebagatelliseerd als ‘executies’, maar feit blijft dat onthoofdingen en mensenoffers historisch gezien onderdeel vormen van de islam. Tijdens de Spaanse inquisitie offerden een groot aantal moslims, waaronder hun leider Tahali, 20 christelijke meisjes door hen te onthoofden en braadden ze 20 monniken in kokende olijfolie, ervan overtuigd dat hun bloed Allah gunstig zou stemmen zodat hij hen de overwinning over de Spanjaarden zou geven.

Tijdens de Spaanse expeditie tegen de islamitische Moren in Carthago offerden moslims vijf christelijke kinderen. Ze zeiden hun gebeden op en slachtten hen af, in de hoop dat Allah de Spanjaarden zou tegenhouden. Westerse pro-Islam Arabisten houden het publiek echter in collectieve ontkenning door dit soort historische feiten te romantiseren.

Torens van schedels

Goed voorbeeld is Robert Irwin die het boek van moslim krijgsheer Babur -de oprichter van het Mughal Imperium dat India, Pakistan en een groot deel van Azië omvatte- omschrijft als ‘poëzie’. Enkele passages uit Baburs boek schetsen echter een totaal ander beeld:

… de Afghanen waren niet in staat iets terug te doen. In een flits werden 150 belaagde Afghanen gevangen genomen. Sommigen werden levend gepakt, maar er werden meestal hoofden meegebracht… Van degenen die levend werden meegebracht werden hun hoofden afgehakt, waarna er een toren van schedels in het kamp werd opgericht.‘ Uit het boek blijkt dat dit veel vaker werd gedaan.

Toen Babur bijvoorbeeld India in zijn macht kreeg veroverde hij Chanderi en ‘slachtte (hij) de ongelovigen af en bracht de stad in de boezem van islam’. Ook hier werd een ‘toren van schedels van ongelovigen’ gebouwd. Nadat hij de Indiërs van Khanua had verslagen schreef hij: ‘De soldaten van islam gingen naar alle richtingen en vonden bij iedere stap een gesneuvelde rebel…. Er werden veel bergen van lichamen gemaakt en van iedere berg vloeiden stromen van bloed.’

Ook het oudere, op mondelinge overlevering gebaseerde islamitische toneelspel over Hasan en Husain, twee kleinzoons van Mohammed, bevat een voorliefde voor de schedels van vijanden: ‘O moslim, wij zullen de hoofden van de vijanden afhakken en zo onze trouw aan u bewijzen! We zullen bekers bloed uit de schedels van uw vijanden drinken!’

Bijbel: Onthoofdingen kenmerk Antichrist

Onthoofdingen kwamen in het verleden in alle werelddelen voor, maar verdwenen bijna overal als gevolg van de toenemende invloed van de Joods-christelijke beschaving. Behoudens enkele kleine en afgezonderde ‘bosjesman-achtige stammen’ in Nieuw Guinea, Afrika en het Amazonegebied en de criminele afrekeningen in de Mexicaanse drugsoorlog is er echter maar één wereldwijde cultuur waar het onthoofden en het offeren van mensen opnieuw steeds populairder wordt: de islam.

Bij hun verklaringen van de Bijbelse profetieën over de eindtijd vergeten veel christenen dat in het boek Openbaring, dat handelt over de Apocalyps, staat dat juist onthoofdingen een zeer belangrijk kenmerk zullen zijn van het ‘Rijk van het Beest’, de Antichrist (Openbaring 20:4). Het feit dat bijna uitsluitend in door de islam beheerste landen officieel en onofficieel onthoofdingen worden toegepast -immers: in Koran 8:12 geeft Allah moslims het bevel om de hoofden (en vingers) van ongelovigen af te hakken- zou daarom wel eens een duidelijke indicatie kunnen zijn waar we dit Rijk van de komende Antichrist kunnen verwachten.

Xander

(1) Walid Shoebat / YouTube
(2) YouTube
(3) YouTube

Wes Hardin