Krijgt pijplijnensaga een nieuw vervolg?

 • Servië heeft recent de samenwerking met Hongarije over energie opgevoerd.
 • Op 10 oktober kwamen Hongarije en Servië overeen om een nieuw pijplijnsegment te bouwen die Russische olie naar Servië moet leiden.
 • Servië weigert de EU-sanctiespolitiek, die Russische olie moet bannen, te volgen.

In minder dan 2 maanden wil de EU dat ca. 90% van de Russische olie-import tot het verleden behoort. Deze beslissing werd in mei genomen als deel van een sanctiepakket n.a.v. de Oekraïne-bezetting.

Hoewel Servië het hiermee niet eens is, zal de maatregel waarschijnlijk ook gevolgen hebben op haar oliebevoorrading.  

 • Volgens 2021-gegevens produceert Servië ca. 20% van de noodzakelijke olie en voert de rest, ca. 80% in, vooral uit Irak. Rusland is de tweede grootste leverancier met bijna 1/4 van de geïmporteerde olie.
 • Momenteel wordt de Russische olie ingevoerd via de Omisalj Terminal reist de olie via de JANAF pijplijn naar een oli-raffinaderij in Pančevo. Deze leveringsmogelijkheid zal waarschijnlijk binnenkort ophouden daar alle olie-import via de zee naar de EU (dus ook Kroatië) vanaf 5 december zal verboden worden.
 • Terwijl tankschepen met Russische olie niet meer in staat zullen zijn aan de EU te leveren, zal de olie-bevoorrading naar EU landen waarschijnlijk nog altijd functioneren via Droezjba, één van de grootste olie-pijplijn netwerken.
 • Duitsland en Polen zullen naar verwachting ophouden Russische olie in te voeren vanaf het begin van volgend jaar. Hongarije, Slovakije en Tsjechië kregen tijdelijke uitzonderingen voor deze leveringen zodat ze meer tijd hebben om af te kicken van hun Russische afhankelijkheid.
 • Daar Servië ook afhankelijk is van Russische bronnen heeft het land recent de energie-samenwerking met Hongarije opgedreven. In juni tekenden beide landen een akkoord, waardoor Servië van bijkomende opslagruimte voor gas voorzien werd. En in het begin van deze maand beloofde Hongarije Servië indien nodig te helpen met gasbevoorrading.
 • Men kan wel stellen dat de energie-samenwerking een hoger niveau bereikt heeft. Op 10 oktober tekenden Hongarije en Servië een akkoord voor de bouw van een nieuw pijplijnsegment dat een verbinding met de Droezjba pijplijn moet verzekeren en Servië van olie kan voorzien.
 • Als een alternatief zou Servië echter ook een pijplijn kunnen bouwen via Noord-Macedonië naar de haven van Durres, Albanië.
 • De lengte van beide nog te bouwen aftakkingen is echter ook van belang: de eerste, van Hongarije naar Servië, is ca. 128 km lang. De tweede, die door Noord-Macedonië naar Albanië loopt, is in totaal 700 km lang.

Als u binnenkort verneemt dat de EU als partner aan boord stapt van de laatst vermelde, de langere, de duurdere pijplijn, weet dan dat dit in ons aller belang is, vermits deze “Poetin pijn zal doen.” Of het ons pijn doet, speelt voor de EU geen rol.

Intussen wordt er naar oude gewoonte gewoon gedreigd:

Will New Pipelines Get Russian Oil To Serbia? | OilPrice.com