Kilafahbook

Kilafahbook, ISIS, islamic state, twitter, facebook, social network

Wegens de ban op de reguliere sociale media zoals Twitter, Facebook en YouTube heeft ISIS zijn eigen sociaal netwerk, Kilafahbook,  ontworpen voor jihadisten om via deze weg verbonden te blijven.

  1. Verbonden blijven. Recent nog werd er door de Daily Mail bericht dat ISIS 90.000 twitteraars telt om de terroristische boodschap van het Kalifaat te helpen verspreiden.  Newsweek meldde dat Twitter actief op zoek ging naar deze profielen om hen te sluiten.  ISIS reageerde hierop door Twitters hoofdkwartieren te bedreigen met geweld.  Nu probeert het Kalifaat de belemmeringen via een omweg te omzeilen.
    Facebook en YouTube zetten dezelfde stappen:  profielen worden gesloten en IS-propagandavideo’s worden verwijderd.   Ook de Russische sociale media volgen deze tactiek.
    Sociale media bleken immers een geducht wapen om extremistische ‘strijders’ te ronselen voor de verwezenlijking en uitbreiding van het Kalifaat.  Zelfs potentiële strijders met hoor- en spraakproblemen zijn welkom.
  1. Kilafahbook werd in Egypte geregistreerd met de domeinnaam  “5elafabook.com”,  door ene “Abu Musab” met als geografische ligging  “admin state/province” “The Islamic State” in Mosul.  De webstek blijkt momenteel (vanaf 7.3.2015) niet meer ‘on line’.  Er verschijnt volgende boodschap:

Ingekorte vertaling: “Tijdelijk gesloten om de persoonlijke gegevens en veiligheid van de leden te beschermen. Onafhankelijke webstek, niet gesponsord door I.S. Doel webstek: de wereld duidelijk te maken dat we niet alleen wapens dragen, noch in grotten wonen, zoals men meent te denken. We leven niet om te doden zoals de media ons portretteren. We strijden tegen Allahs vijanden. De islam is de Allah voorgeschreven levenswijze voor zijn volgelingen. Wij heersen in het kalifaat met de koran en de hele wereld, zo Allah het wil. We hebben een universele visie waar moslims in vrede leven onder de vlag van de islam en de sharia-wetgeving. Wij gaan even graag dood als jullie willen leven…”

Een twitter-account. is daarentegen wel actief.

2. De webstek is onvolledig. De clausule betreffende de ‘privacy policy’ werd niet ingevuld.

3. ‘Kilafah’ betekent ‘kalifaat’ in het Arabisch, de uiteindelijke doelstelling van de islamitische terroristen.

4. De webstek kan niet met wettelijke middelen geblokkeerd worden.  De VSA beschikken momenteel niet over een wet die dergelijke webstek onwettelijk beschouwt, wat niet wil zeggen dat gebruikers van Kilafahbook niet van dichtbij zullen gevolgd worden.

CyberWarzone

 

 

 

3 gedachten over “Kilafahbook

  1. Niet vergeten wie de Moeder van alle Oorlogen heeft gestart: de VS (Irak), staatsterroristen bij uitstek, en de NATO (Libie), schoothondje van de VS. Mss niet slecht dat de EU een eigen leger wil, zo geraken we van de NATO af.

    • Een gevaar dat niet erkend wordt: hoe meer EU hoe minder kans op een autonoom Vlaanderen.

Reacties zijn gesloten.