Italiaanse fierheid

Fratelli d’Italia, bekend voor hun nationalistische en anti-immigratiepolitiek wil dat er maatregelen genomen worden om de Italiaanse taal te beschermen. De partij voert aan dat het toenemende gebruik van vreemde woorden de identiteit van Italië doet verwateren en dat deze het culturele erfgoed ondermijnt.

De Italiaanse regering overweegt boetes tot max. 100.000 euro voor het gebruik van Engelse woorden in dagelijkse gesprekken, en officiële documenten/kennisgevingen zowel voor individuele personen als bedrijven. Het voorstel werd ingediend door een volksvertegenwoordiger van de Fratelli d’Italia die hiermee de Italiaanse identiteit wil beschermen.

Doel is de bescherming van de Italiaanse taal; de regering zal een lijst opstellen met goedgekeurde Italiaanse alternatieven die Engelse woorden moeten vervangen.

Dit initiatief volgt het (goede) voorbeeld van Frankrijk; de Académie française, die waakt over de Franse taal, ijvert voor meer taalzuiverheid. In mei 2022 trad een nieuwe wet in werking die het Engels in het “gaming” en technisch taalgebruik uit officiële bekendmakingen, advertenties en officiële documenten moet verbannen. Ook deze wet ijvert voor de Franse taalzuiverheid door het gebruik van vreemde woorden aan banden te leggen en het gebruik van Franse alternatieven aan te moedigen. (./.)

Ter staving van het bovenstaande, een lezing over het toenemende gebruik van het “italinglese