… blowing in the wind…

Emeritus Oxford-hoogleraar Wade Allison is weinig optimistisch gestemd over windmolens. In zijn nieuwe rapport De ontoereikendheid van windkracht stelt hij dat windmolens ‘falen op elk punt’. Hij schrijft: ‘Hoe je het ook wendt of keert, windenergie is ontoereikend. Het is met tussenpozen en onbetrouwbaar; het is bloot en kwetsbaar; het is zwak met een korte levensduur.’

Lees: Oxford-hoogleraar vloert windmolens: ‘Ze falen op elk punt’ – NieuwRechts.nl