Is diefstal en heling niet meer strafbaar?

Afbeeldingsresultaat voor usa thief free icon

De VSA kaapten verleden jaar – met de hulp van buitenlandse partners – o.a. 4 olietankers, varende in internationale wateren, met bestemming Venezuela, de M/T Bella, de M/T Bering, de M/T Pandi en de M/T Luna, samen goed voor ca. 1.116 miljoen barrels. (1 barrel = 158.99 liter). De VSA eigenen zich dat recht toe vermits zij de Iraanse regering als een internationale sponsor van terrorisme beschouwen. (…) Dus eigenlijk “beschermen” ze ook daar, in internationale wateren, zoals in Syrië, de olie tegen het terrorisme…

De opbrengst – miljoenen dollars – gaat naar het “U.S. Victims of state-sponsored terrorism fund”, een fonds ten bate van o.a. de slachtoffers van de Amerikaanse Ambassade-gijzeling in Teheran (1979-1981) en iedereen die een proces won tegen “state sponsors of terrorism’, zoals daar zijn Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië (niet exclusieve lijst). Soedan werd recent van de lijst verwijderd omdat het zijn relaties met Israël genormaliseerd had. Tot de VSA eruit zijn wie er allemaal – en voor welke som – aanspraak kan maken, wordt het geld beheerd door de VSA-overheid.

Om u duidelijk te maken hoe ver de VSA dit doordrijven, neem hier een kijkje bij een voorbeeld van zo’n sanctie, opgelegd aan de verzekeringsmaatschappij Allianz voor het uitreiken van reisverzekeringen vanuit Canada naar Cuba. Het werd als volgt gemotiveerd: “By insuring non-Cuban travelers to Cuba, AGR Canada enabled travel to Cuba by persons that might otherwise not have traveled to the country, thereby bringing revenue and funds to Cuba, including the Cuban government that may not have otherwise flowed at a time when such activity was prohibited.”

Ned. vert.: “Door niet-Cubaanse reizigers naar Cuba te verzekeren, heeft de AGR (Allianz) reizen naar Cuba mogelijk gemaakt voor personen die anders wellicht niet naar dat land zouden gereisd zijn en daardoor opbrengsten en fondsen naar Cuba brachten, inbegrepen de Cubaanse regering, hetgeen anders niet zou gebeurd tijdens een periode waarbij dergelijke activiteit verboden was.”

Perfect herkenbaar zoals ook de strategie is bij de Nord Stream 2 pijpleiding. Ook de verzekeraars werden daarbij als “hulpverleners” beschouwd. Het hoeft helemaal niets met terrorisme te maken te hebben… hoofdzaak anderen het leven zuur te maken en de VSA kassa te laten rinkelen. Volgens het motto: “America First”, waarbij het geen eurocent uitmaakt wie er net de presidentiële scepter zwaait.

Het Internationaal Hof stelt dat de VSA niet te beslissen hebben over b.g. sancties. De VSA vegen er dik hun voeten aan. Het recht van de sterkste primeert…