Intelligente mensen die niet gehoord mogen worden

In »tv.berlin Spezial« hadden Dr. Hans-Georg Maaßen (voormalig federaal veiligheidschef) en Gerhard Schindler (voormalige baas federale geheime dienst) – twee heren op topfuncties in Duitsland die op een zijspoor gezet werden, een discussie over de stand der dingen in Oekraïne en de Duitse buiten- en veiligheidspolitiek.

Maaßen heeft als mening: “De oorlog in Oekraïne is niet onze oorlog“. Volgens hem gaat het daar niet om vrijheid, niet om democratie en ook niet om mensenrechten. Dergelijke stellingnames zijn niet objectief. Oekraïne is ten slotte “een uitermate corrupte staat”. En: “Oekraïne is geen staat die bij het westen hoort”, constateert hij. Zelfs in de meest politiek-correcte media moest Zelensky tot enkele maanden geleden nog spitsroeden lopen omwille van corruptie en de inbreuk op de rechten van minderheden. En ziedaar, plots kreeg hij quasi een heiligenaureool… niet bepaald iets dat op feiten en de waarheid stoelt.

In werkelijkheid gaat het bij de Oekraïne-oorlog om macht en belangen van verschillende politieke blokken. Het zou de Duitse politici geen kwaad toen meer eerlijkheid te tonen en dit publiekelijk toe te geven.

De aanval van het Russische leger kwam niet onvoorbereid. Oekraïne was door het westen goed op dit scenario voorbereid… alsof men er zelfs op gerekend had…

Tijdens het gesprek gaat Hans-Georg Maaßen nog verder in op de twee gezichten van het volkerenrecht. Dit “recht” zou door het westen meerdere keren gewijzigd en geplooid geworden zijn en Maaßen verwijst daarmee naar de gebeurtenissen in Joegoslavië, Libië, Afghanistan en andere crisishaarden.

Gerhard Schindler wijst op de nuances en gevaren van de Oekraïne-oorlog. En waarschuwt dat we op de drempel van een derde wereldoorlog staan. Bijgevolg is een voorzichtige en terughoudende handelwijze vanuit de westerse politiek absoluut aan te raden.

Onze redactie heeft in de loop der jaren verschillende artikels gepubliceerd over en met Hans-Georg Maaßen, iemand die omwille van zijn integriteit met pek en veren wandelen werd gestuurd door een regering die perfect wist wat er mis gelopen was…