In de brievenbus: de pest of de cholera

MM900285281[1]Volgens een onderzoek van Motivaction in opdracht van de krant Trouw hebben de Nederlanders meer vertrouwen in het koningshuis dan in de politiek.
Overigens is er met name in de grote steden en onder jongeren ook een aanzienlijke groep die vindt dat de monarchie best mag worden afgeschaft, zo schrijft Trouw.
Voor het onderzoek is een representatieve groep van ruim 1200 Nederlanders ondervraagd. Voor driekwart van hen staat het voortbestaan van de monarchie niet ter discussie.
Daartegenover is 11 procent van mening dat het koningshuis moet worden afgeschaft, 14 procent is daar minder uitgesproken over, maar neigt wel naar die mening.
Een ruime meerderheid (59 procent) zegt vertrouwen te hebben in het koningshuis. Slechts 12 procent van de Nederlanders heeft vertrouwen in de politiek, blijkt uit het onderzoek.

Een dergelijke enquëte in het land b zou de deelnemers in serieuze gewetensnood kunnen brengen.  Hoe kan men nu kiezen tussen de pest en de cholera?

Sofie