In de brievenbus: De lange termijn, 2

MM900285281[1]Verder kijken: De lange termijn, 2

België: een ‘failed state’

Het “kiekenkot” van de politiek-correcten en de massa mensen die altijd laf en laks zijn, is n.a.v. 13 nov. Parijs, weer eens flink door elkaar geschud. Wat dan geschied is, kwam er al een hele tijd aan; het is nog een wonder dat het al niet eerder gebeurde.

Dit geeft de Europese Regering van dictatorschap weer de mogelijkheid om vele maatregelen te treffen, die absoluut de vrijheid beperken. De aanslagen gebeuren – er zullen er nog vele ergere plaatsvinden – maar het geeft de Merkels en Verhofstadtss weer de kans om te verzwijgen dat over vrij korte tijd het echte islam-gevaar zal toeslaan: ze zullen door de macht van het getal overal hun wil kunnen opleggen.

Iedereen wees nu naar ‘Molenbeek’ en de conclusie was dan ook: heel België is een ‘Molenbeek’, wij zijn een failed state. In feite hebben talrijke commentatoren gelijk, maar niet strikt omwille van de jihadisten uit Brussel. België is een onstaat, die op de meest ongelukkige manier toegelaten is door het Congres van Wenen (1830). De hoofdschuldigen: Frankrijk en Engeland.

Deze staat was van bij de aanvang erop gericht de Nederlandse cultuur te vernietigen. Elke stap tot herstel van onze volksintegriteit is gepaard gegaan met talloze toegevingen, gebiedsafstand, een pariteit tussen twee volkeren met verschillend bevolkingsaantal, het vergrendelen van de normale meerderheid. Daartoe hoort ook de hegemonie van bepaalde rijke ‘Belgische’ kringen, die de grote bedrijven, banken en kapitalen beheren, in de adelstand worden verheven en gewoonlijk zo goed als geen belastingen betalen. In toenemende mate, en onder de huidige N-VA regering nog meer, wordt de basis van belasting-inkomsten steeds meer versmald naar een steeds kleinere groep van controleerbare burgers. Bedrijven zoals Ford Genk, Opel Antwerpen en tutti quanti betaalden praktisch geen belastingen en, als het even kon, dumpten ze de talrijke arbeiders-bedienden in een kostelijk prepensioen.

Hoe hier wordt geregeerd tegen de belangen van onze kinderen en kleinkinderen is gewoon wraakroepend, en verdient de term ‘failed state’. I.v.m. het integrisme en salafisme in Molenbeek, wel, dat is niet enkel daar maar in heel Brussel het geval. En verder ook in Charleroi, Verviers en vele plaatsen waar de ware Belgische ‘Gutmenschen’ al zo lang aan de macht zijn. Daardoor is de basis van een normale samenleving op vele plaatsen al lang verdwenen: ‘No-go zones’. Denkt men dat men dat in het buitenland niet ziet?

De toestand in dit land is hopeloos en ook ernstig, omdat elke regering – ook deze neo-liberale N-VA regering – een beleid voert van grote concessies aan de brutaalste groepen. Nu zijn dat met voorsprong de islamieten, voor de Franstalige vakbonden en voor de gevestigde service-clubs.

Het gevoerde financiële beleid, middels de sociale zekerheid, steunt een fors groeiende reeks ‘rechthebbenden’, terwijl de uitgeperste ‘braaf-mensen’ elke dag in aantal afnemen. Om het kernachtig te zeggen: deze staat beloont financieel en wettelijk die groepen die haar ondergang bewerkstelligen, door het geld van de ‘braaf-mensen’ over te hevelen naar groepen die er in een normale staat geen recht op hebben.

Men heeft hier trots op onbewaakte momenten gezegd: we zijn ervoor aan het zorgen dat in heel Europa het belgische systeem wordt ingevoerd. Dat voelen zelfstandige volkeren, zoals Engelsen en Nederlanders ook. Het is een soort pervertering van het politieke systeem, dat mede door de Europese despoten wordt ingevoerd. Zoals dat in België al decennialang de gewoonte is: als men de beleidsmakers hoort, vooral de Brusselse en federale regering, is alles ‘pico-bello’.  In de realiteit bestuurt een ‘particratie’ vanuit achterkamers en alkoven het land en wordt er de vloer aangeveegd met elk waardig democratisch besef (zie boek Wilfried Dewachter over de particratie).

In ieder geval is het lot van de EU gekoppeld aan dit van de failed state België: als Europa een split oploopt zal de schade voor ‘la Belgique’ niet te overzien zijn. Deze split zit eraan te komen, indien men de ongebreidelde invasie niet stopt en zal een breuk betekenen tussen de N.W.O.-staten en anderzijds Oost-Europa en Engeland-Nederland.

Op dat ogenblik moeten we klaar zijn de ‘failed state’ Belgie te verlaten en ons aansluiten bij ons natuurlijke bloedband: bij Nederland.

Jos Wouters – Boom