Hou-me-tegen-flamingantisme

NVA HelpieGroot nieuws gisteren op alle zenders.  De grote roerganger voelt de hete adem van het Vlaams Belang in zijn nek en beslist terug te keren tot de essentie, tot het ‘programma’ van de N-BA.  Niet dat hij dat toegeeft.  Het Vlaams Belang wordt vakkundig doodgezwegen.  Bart moet rekening houden met de Vlaamse Beweging, hoewel die in 2012 nog een bloempot naar het hoofd geslingerd kreeg met de uitspraak ‘De enige bijdrage die de Vlaamse Beweging vandaag nog kan leveren aan een onafhankelijk Vlaanderen, is ophouden te bestaan’.

De partij heeft het Con-fe-de-ra-lis-me herontdekt!!! Zijn we onder de indruk?  Zijn de andere partijen – coalitiepartners – verbaasd, verrast, verontwaardigd over woordbreuk “geen communautaire agenda tijdens de regeringsperiode”?  Het gebrek aan interesse, de flauwe reacties geven weer hoe ernstig zijn ‘project’ opgevat wordt.  Allicht werd vooraf even overlegd met de coalitiepartners hoe de N-BA de kerende kansen van het Vlaams Belang kan afblokken.  Even stoer doen.  Window dressing, noemt men dat in hedendaags Nederlands.

Geen kat die nog geloof hecht aan de ‘communautaire verzuchtingen’ van de N-BA.   Een Vlaams-nationale stuiptrekking om de Vlaams-bedrogen kiezer aan boord te houden.  Meer heeft het niet te betekenen.  Wie de tactiek van Bart De Wever nu nog niet doorheeft, is stekeblind.  Zijn regeringspoppetjes, zijn volksvertegenwoordigers, ze huilen onverstoord mee met de belgicistische coalitiepartners.  Alle tien dagen of zo zet Bart even zijn Vlaamse zotskap op om op de oppositietrommel te slaan.  Confederalisme…  Wat met de Vlaamse Onafhankelijkheid?  Die werd samen met politieke integriteit begraven onder de ministerportefeuilles en andere zegeningen van het land b.

nvaHelfieIntussen zwijgt hij als vermoord over de belastingverhogingen allerhande, over de factuur van de immigratie, over de demografische ramp die Vlaanderen van dag tot dag verder van Vlaamse onafhankelijkheid drijft, over de transfers, over het koningshuis…

Koelkastpolitiek van de N-BA: eerst steken ze zelf het communautaire erin om ze vervolgens als ‘project’ eruit te halen.  Van politieke schizofrenie gesproken!  Communautaire oppositie tegen eigen regering.  Arrogantie ten top.

Doel bereikt: media-aandacht, zand in de ogen van de kiezer, een tussentijdse campagne in afwachting van de verkiezingen.

Permalink voor ingesloten afbeelding

DM          DS

 

12 gedachten over “Hou-me-tegen-flamingantisme

 1. Hoe zegt men het weer :” Veel beloven en weinig geven, doet de zot in vrede leven”.
  Spijtig genoeg gaan er opnieuw Vlamingen zijn die daar gaan intrappen.
  Het komt er dan ook op aan de N-BA steeds duidelijk te omschrijven als een door de belgische bezetter opgerichte oppositiepartij, die vervolgens in de regering werd genomen (of bevolen) om het vuile werk van de bezetter en van de andere collaborateurs te doen, die actief zijn aan Vlaamse zijde.
  Het feit dat Bartje bij Cameron op visite is moeten gaan.. in Londen (het epicentrum van de NWO met The City en de RKM), is veelzeggend.
  Niet de eerste de beste wordt naar Londen gesommeerd.
  Er gaat achter Bartje en de N-BA dan ook meer schuil dan men zou kunnen denken.
  Trouwens hoe zit het met de rechten op de ondergrond in Vlaanderen die in 1944 door de toenmalige “belgische bezetters-regering” werden verkocht aan de Britten.
  Wat zit er dan in de ondergrond wat we niet mogen weten, en nog minder mogen over beschikken??

  • @ Lovenaar,

   zou die Vlaamse ondergrond met één pennentrek mee verkocht zijn samen met de Belgisch-Congolese?
   De afgevaardigde bestuurder van Union Minière heeft voor 1939 heel wat uranium verkocht aan Amerika.
   In januari 1942 besluit Roosevelt een atoombom te bouwen onder de naam van het Manhatten-project.
   De Amerikanen vragen Sengier al het uranium dat nog in handen is van Union Minière te verkopen.
   Sengier verkoopt niet alleen het hen nog toebehorende uranium dat opgeslagen ligt in Amerika maar ook dat van Belgisch Congo.
   De chef van dat Manhatten project, generaal Groves beseft heel goed dat het land dat over een atoombom beschikt niet alleen de oorlog zal winnen maar ook nadien de wereld zal domineren. Hij wil zich verzekeren van alle Congolees uranium en wil de garantie van de Belgische overheid.
   Op 23 maart 1944 wordt in Londen contact opgenomen met de Belgische minister van Financiën, Camille Gutt. ‘De mogelijkheden van uranium zijn buitengewoon en schrikbarend. Dit metaal kan een enorm gevaar betekenen voor de mensheid’ wordt hem verzekerd door de Engelse minister van Financiën John Anderson.
   De Amerikaanse en Engelse regeringen vragen de Belgische regering te garanderen dat al het Congolese uranium voor hen is en dat op lange termijn.
   De onderhandelingen worden opgestart en een intergouvernementeel akkoord wordt op 6 september 1944 ondertekend.

   • Anna,
    Volgens de beschikbare bronnen, maakten de rechten op de Vlaamse ondergrond ook deel uit van het pakket(=weliswaar met uitzondering van de Kempische steenkolen).
    Zie ook de datum van het akkoord = 06.09.1944. De oorlog was toen nog in volle gang.
    Zie ook wie fungeerde als “contactman”!!!
    Dit akkoord had ook verstrekkende gevolgen voor de Congo kwestie. Wie zat er dan werkelijk achter de overhaaste “onafhankelijkheid”. Diegenen die dachten dat ze met een “onafhankelijk” Congo, en dat nog corrupter was dan België, beter zaken zouden kunnen doen??”
    Sinds WO II loopt de Congo kwestie dan ook als een “rode draad” door tal van politieke- en misdaaddossiers in België.
    Een rol waarover in “linkse middens” ook wordt gezwegen, met uitzondering natuurlijk van de “rode Lumumba!!.
    Dit beruchte akkoord over de verkoop van de rechten op de ondergrond in Vlaanderen(en dus niet in Wallonië) speelde ook een rol bij de koningskwestie.
    Wat stond er ten andere nog in dit akkoord??
    Het gaat hier dan ook om zeer belangrijk gegeven, dat een hypotheek legt op de Vlaamse belangen, en dan ook op het streven naar de Vlaamse onafhankelijkheid.
    Het is dan ook absoluut noodzakelijk n dat in Vlaamse middens, men aandacht gaat schenken aan wat er zich achter de schermen afspeelt en heeft afgespeeld. Het is immers achter de schermen dat de beslissingen genomen worden. (door occulte machten met behulp van “verraders”).

    • @ Lovenaar,
     om even terug te komen op uranium, kernwapens en het gevaar:
     momenteel hebben 9 landen kernwapens VS(4800) Rusland (4480) Israël (400) Frankrijk (300) China (250) UK (225) Pakistan (120) India (110) en Noord-Korea (10). Dat zijn de officiële cijfers maar zoals de ervaring ons leert zijn die onderhevig aan schommelingen.
     Van de 193 landen van de Verenigde Naties ondertekenden en erkenden 189 landen het non-proliferatieverdrag.
     Pakistan, India, Israël deden dit niet. Aanvankelijk ondertekende Noord-Korea dat verdrag wel maar trok zich in 2003, toch zijn het en blijven het vaste leden van de veiligheidsraad.
     Waar liggen de brandhaarden: in Israël, India, Pakistan en Noord-Korea.

 2. Communautaire radicalisering in de maak bij de N-VA? Eerst zien, en dan geloven. (door Jean-Pierre Rondas)

  Het is een belangwekkende persmededeling die N-VA-voorzitter Bart de Wever vandaag (woensdag 13 januari) de wereld heeft ingestuurd. Voor het eerst gaat de voorzitter in op de bedenkingen die de Vlaamse Beweging, onder meer in Doorbraak, al een tijd formuleert op het regeringsprogramma. Wij hielden hier staande dat het niet de taak van een partij is om, zoals Peter De Roover het formuleerde, haar raison d’être opzij te zetten. Volgens ons (en volgens de statuten van de partij zelf) draait haar bestaansreden helemaal om Vlaamse zelfbeschikking. Geen enkele stap in die richting zetten (staatshervorming of niet) betekent vele stappen achteruit zetten. Het is nu alsof de partij te midden van de vele besognes die haar elke dag weer plagen, ietwat opgeschrikt is geraakt door de argumenten die we hanteren. In het interview dat ik afgelopen weekend met hem in De Standaard had, leek Peter de Roover nog niet zo opgeschrikt. Door nu te reageren erkent de voorzitter ook dat een ‘beweging’ een ander soort bestaansrecht heeft dan een politieke partij wier taak het is macht na te streven en, eenmaal aan de macht, een beleid uit te voeren. Hij heeft de flaminganten begrepen….
  Verder lezen: http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/messieurs-les-flamingants-je-vous-ai-compris

  • @ Ropie,

   N-VA voelt de hete adem van het Belang in zijn nek en ziet leden afdruipen naar de oude stal.

 3. Ik heb persoonlijk ook reeds de “kracht van verandering” gemerkt: de cigaretten zijn 50 eurocent per pakje duurder geworden.
  Dat maakt, verdorie, 20 oude befkens (!)… de prijs van TWEE DAGEN soldij om in ’54 VERPLICHT in een kaki apenpakje te lopen “in dienst van Vorst en Vaderland”…
  Wellicht zullen de niet-rokers er niet van wakker liggen, maar toch is dit de voorbode van een héle reeks maatregelen om de tekorten in de “staatskas” aan te vullen…
  Een landelijke variant van het moffrikaans: “Wir schaffen das” ? 🙁

 4. De erfgenamen van de Volksunie…
  We weten allemaal hoe het daar mee afgelopen is.
  Even het geheugen opfrissen : Gabriëls,Van Krunkelsven,Anciaux de oude en de hele oude, Bart Tommelein,Johan Sauwens,Fons Borginon,Bart De Nijn,Bart Somers-de bochtenpakker ….

  BEDRIEGERS. A-L-L-E-M-A-A-L !!!

 5. De datum is goed gekozen nl de dertiende. We weten allemaal dat daar aan een doemdenken is verbonden. Ik denk dan ook dat dit de genadeslag zal worden voor de schaamteloze voorzitter van NVA. Het is immers niet de eerste leugen die hij vertelt. Ik kan maar zoals ik al vele malen heb gezegd herhalen : BDW is niet te vertrouwen en een opgeblazen kikker, wie gelooft die man nog.

 6. De NVA bij monde van BDW vond de Vlaamse Beweging zo passé; tegelijk, impliciet of met heethoofdige aanmatiging, blies hij de NVA op als het nec plus ultra van de Vlaamse strijd, de sublieme belichaming zelve van die strijd, doch in realiteit, met hun caliber en gekronkel, getranfereerd naar de Middeleeuwen, had de Guldensporenslag in mineur geëindigd voor de Vlaamse poorters. Tact, zelfkritiek en enige schroom is de NVA niet gegeven. Op die punten, benevens hun visie, standpunten en beleidslijnen, lijken ze op de Engelse Tories, die ook van hun eigen eilandje een allerminst charmant boeltje maken…

 7. Begrepen dat hij een paar % gaat verliezen aan het Vlaams Belang en door woorden nu al probeert zo weinig mogelijk te verliezen maar daden stellen voor Vlaanderen dat is iets anders

 8. Siegfried de held mocht het komen uitleggen bij Kathleen Cools in Terzake. Even voordien kregen we van haar de opmerking dat Di Rupo had gezegd dat er een verdere 8 miljard (equivalent voor de begroting van de Antwerpse haven) Euro moest gevonden worden om één en ander op orde te krijgen. Dat zou mee de communautaire impuls van de N-VA bewerkstelligd hebben. Ze vroeg Bracke of dit inderdaad meegespeeld heeft. Siegfried draaide rond de pot en bleef het antwoord schuldig.

Reacties zijn gesloten.