Hongaarse ballen

Victor Orbán op Migratie Top in Wenen:

“Zonder Hongarije en Servië zouden Oostenrijk, Duitsland, Nederland… met honderdduizenden méér gelukzoekers verrijkt geworden zijn. Hongarije bevindt zich in een speciale situatie (lees: precaire); aan onze oostelijke grens – in Oekraïne – woedt een oorlog en aan de zuidelijke grens loopt de drukste migrantenroute. Geen enkel land bevindt zich in deze situatie.

Dus, wij beschermen niet alleen Hongarije, wij beschermen heel Europa, ook Oostenrijk, tegen de illegale immigratie en illegale immigranten. Tijdens het afgelopen jaar werden er aan de Europese buitengrenzen 330.000 illegale migranten tegen gehouden en 270.000 hiervan aan de Hongaars-Servische grens. Als wij onze plicht niet zouden doen, dan zouden jullie nog meer zorgen hebben.

Het Hongaarse model (lees: immigratie/vluchtelingenpolitiek) is effectief en heeft dit als basis: niemand mag het Hongaarse grondgebied betreden vooraleer een asielprocedure uitgevoerd werd. Bij een positief resultaat mogen migranten naar Hongarije komen. Dàt is in wezen het Hongaarse model: zonder asielprocedure, geen toegang tot Hongarije. En dat zouden andere EU-landen ook moeten doen,, maar het gebeurt spijtig genoeg niet.

In Brussel (lees: in de EU-commandopost) werd een beslissing genomen die alle EU-landen moeten volgen: met quota (lees: aantallen) en die de EU-lidstaten verplicht migrantengetto’s op te richten… Migrantenkampen… dat is niet alleen voor ons een slechte zaak maar ook voor hen (lees: andere lidstaten) slecht. Het zou eventueel Italië kunnen helpen maar het zou de toestand in Oostenrijk verslechteren vanuit de richting Hongarije, want wij hebben een effectief Hongaars systeem dat wij verondersteld worden te moeten ruilen tegen een niet-effectief EU-systeem… Maar wij zullen deze beslissingen der EU niét uitvoeren. Wij zullen de vastgelegde quota niet aanvaarden. Wij zullen migrantenkampen, migrantengetto’s niet aanvaarden. Wij zullen juridische en politieke middelen vinden i.v.m. deze beslissing die vanuit onze visie geïnterpreteerd kan worden en wat we ertegen kunnen ondernemen.

Wij moeten ons niet alleen tegen de migranten maar ook tegen Brussel (lees: EU-commandopost) verdedigen!”

Neem ook kennis van de reacties onderaan