11 juli: Vlaamse feestdag

Heerszuchtigen

Heerszuchtigen, die vrede uit uw harten sluit,
aldus spreken de volkeren uw vonnis uit:
Gehuicheld, ontheiligd uw liefde voor recht,
de leus die gij roemt, de bede die gij zegt!
Is uw heil ons heil, uw nut ons nut?
Zijt gij zout in ons brood of een staak in onze hut?
Wat dienst is uw dienst en wat hebt gij gedaan
om te vergen ons bloed en met honger te slaan?
Gij zaait noch gij maait en gij slaapt in de oogst;
Toch wolken te winter uw schouwen het hoogst,
toch perst gij de wijn in het schallende huis
der weelde. De Heer laadt gij een kruis
op de rug, en draagt er een, knechts, op uw borst.
Uw zolen zijn rein en uw zielen bemorst.
En leiden ons, gij, die geen wegen ziet?
Heerszuchtigen, gaat: wij kennen u niet.

——————————–
René De Clercq, publiceerd in: De Noodhoorn (1916)