‘Hoeveel Europa is genoeg?’

‘Hoeveel Europa is genoeg?’

Opinie van Sam Van Rooy

Johan van Overtveldt bepleit voor de N-VA een EU-nationalisme en geen Vlaams-nationalisme stelt Sam Van Rooy, kandidaat voor het Vlaams Belang. Hij ziet een verschil tussen Van Overtveldt de econoom en Van Overtveldt de politicus.

– Sam Van Rooy (31.01.2014)

In een land als België en in Vlaanderen is het niet moeilijk om als eurokritisch of eurosceptisch te worden geboekstaafd. Reden: het bestaan van eurofederalist Guy Verhofstadt, wiens onwenselijke en onrealistische maakbaarheidsutopieën inzake een ‘Verenigde Staten van Europa’ menigeen doen gruwelen of toch minstens afschrikken. Een tweede reden is het decennialang afwezig zijn van fundamentele euro- en EU-kritiek in de mainstream (Vlaamse) politiek en media.

Toch heeft de N-VA zich bij monde van kersvers Europees lijsttrekker Johan Van Overtveldt niet geprofileerd als ‘eurokritisch’ maar als ‘eurorealistisch’. Van Overtveldt deed dit de dag nadat hij een debat over Europa in Reyerslaat met Gerolf Annemans had geweigerd. In plaats van dat de VRT een andere niet- of minder-eurokritische politicus optrommelde (ze zijn er met hopen!) of desnoods Annemans alleen liet komen, werd alles afgeblazen en ging Kathleen Cools over tot de orde van de dag: een cabaretier, twee sportmannen en een auteur – vier ‘fijne gasten’ – mochten Reyerslaat gezellig komen maken. Een gemiste kans, zeker na de mislukte ‘Europa Special’ van Terzake.

Lees verder