Hoed u voor…

In Schiedam, bij Rotterdam, leed woensdag ll. een Syrische “vluchteling” aan een ernstige aanval van verwardheid. Hij begaf zich op een balkon met een bijl in de hand terwijl hij herhaaldelijk de slachtkreet “Allahu Akbar” schreeuwde. De politie probeerde hem te kalmeren, echter zonder resultaat. Toen ze zich uiteindelijk verplicht zagen in de woning in te breken, bracht zelfs een taser geen soelaas. Integendeel, in zijn verwardheid hakte hij met zijn bijl in op de politiehond. Deze werd zo zwaar toegetakeld dat hij stierf. Slechts een goed gemikt schot in het been bleek de verwarde te kunnen ontwarren, waarna hij naar het ziekenhuis kon vervoerd worden voor verzorging.

Volgens de burgemeester lijdt de “vluchteling” aan psychische problemen en is hij bij verschillende hulporganisaties bekend.  Het spijtige incident heeft vanzelfsprekend niets met de islam te maken.

Deze held heeft gisteren het hoogste offer gebracht tijdens een aanhouding in Schiedam.