Hoe we ons slaafs schikten naar de oekazes van EUSSR

Het Duitse Grondwettelijk Hof ( genoegzaam “Karlsruhe” genoemd ) heeft de euvele moed gehad – en dit niet voor het eerst- tegen een beslissing van de EU te vonnissen. (zie vorige bijdragen onderaan)

Een tijdbom, stelt de specialist ter zake van en voor de nullenzender. Als we het woord ‘expert’, ‘specialist’, ‘deskundige’ of neutrale berichtgeving zien vermeld staan bij een ‘expertise’ van de nationale zender, dan gaan er onmiddellijk alarmbellen af. Het is duidelijk welke ‘neutrale’ kant hij (ver)kiest.

Dat we als lidstaat van de EU te veel en te uitgebreide bevoegdheden aan de EU overgedragen hebben, zal eenieder van ons – die een beetje de uitgestippelde EU-koers volgt – met als toeteraard en loods de alom geliefde Vrfstdt – zich realiseren dat dit slechts bij benadering de juiste omschrijving is van een onvoorwaardelijke overgave. Niet alleen aan speciaal hiervoor opgerichte juridische instanties, maar ook aan internationale instellingen die hun zicht op de maatschappij via besluiten van congressen en vergaderingen stoemelings binnen de rechtspraak laten infiltreren, uiteindelijk een precedent vormen, waarop men zich dan wereldwijd kan beroepen, en heel ons eigen rechtssysteem ondergraven.

We citeren prof.. Matthias Storme (toespraak 16.11.2007 opening Gerechtelijk jaar 2007-2008 Oudenaarde):

“Het Hof van Cassatie heeft een aantal basisrechten overgeleverd aan vreemde heersers. De vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering, de vrijheid van onderwijs en de vrijheid die voortvloeit uit de private eigendom, worden gegarandeerd door onze grondwet. Maar het Hof van Cassatie heeft die grondwet in een ondraaglijk licht arrest van 9 december 2004 ondergeschikt gemaakt aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En dat is dan weer een excuus voor het parlement om die rechten en vrijheden verder uit te hollen. Zo beslissen vreemde heersers over onze rechten en dat is meestal een beperking”.

Op 16 november 1813 brak in Vlaanderen de opstand tegen de Franse bezetting uit en nog op 16 november 1776 erkende Nederland (de “Republiek der Verenigde Provinciën”) als eerste land ter wereld de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika, die in opstand waren gekomen tegen Engeland. Storme grijpt beide gebeurtenissen aan om een recht op secessie te bepleiten. Maar ook om concrete bedreigingen van fundamentele rechten en vrijheden uit onze grondwet te becritiseren.

Volgens Storme heeft de magistratuur, en dan vooral het Hof van Cassatie, onze grondwettelijke rechten en vrijheden ondergeschikt gemaakt aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en aan andere internationale verdragen. Zo worden die rechten en vrijheden “overgeleverd aan vreemde heersers”. Lees hier meer.

Meer recent, kan u prof. Matthias Storme’s visie – nèt voor de coronacrisis uitbrak – beluisteren tijdens een toespraak in Rome over de “Rule of Law” – waarbij hij vorige standpunten én het vonnis van het Duitse Grondwettelijk Hof, dat toen nog moest geveld worden, herhaalt en steunt. Een aanrader!


Eén gedachte over “Hoe we ons slaafs schikten naar de oekazes van EUSSR

 1. Voor een goed begrip van de EUSSR dienen we terug te gaan naar het verleden, en vooral naar de occulte wortels van de EUSSR :
  http://www.time2wakeup.me/?p=4698
  met citaten : “De EU is een project van de CIA?
  By Redactie on jul 3, 2016 Complotten
  Betreft de EU een CIA-project? Het lijkt er veel op! Dit klinkt wellicht compleet gestoord, maar lees toch even verder. Het nieuws over de CIA als kracht achter de EU komt eigenlijk gewoon via de grote reguliere media naar u toe. Het Britse The Telegraph schreef onlangs:
  DECLASSIFIED American government documents show that the US intelligence community ran a campaign in the Fifties and Sixties to build momentum for a united Europe. It funded and directed the European federalist movement. Uit recentelijk vrij gegeven documenten blijkt dat de voorloper van de CIA in Europa federalisten sponsorde voor het opzetten van een EU Superstaat…………..EU visionair Schuman blijkt ingehuurde hand..
  Dit is toch wel tekenend voor het ontstaan van de EU als anti-democratisch centraal sturend orgaan:
  The leaders of the European Movement – Retinger, the visionary Robert Schuman and the former Belgian prime minister Paul-Henri Spaak – were all treated as hired hands by their American sponsors…… (=einde citaten).
  In Frankrijk kwam dit ook al aanbod via het boek van De Villiers met heftige reacties tot gevolg :
  https://www.lci.fr/international/a-la-loupe-schuman-monnet-et-la-construction-europeenne-lies-a-la-cia-retour-sur-un-hoax-tenace-de-villiers-asselineau-fact-checking-2116135.html
  met citaat : “Jean Monnet et Robert Schuman ? Un agent de la CIA et un pantin à sa solde. La création européenne ? Une opération pilotée par les Etats-Unis. Avec la sortie de son nouveau livre “J’ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu” (ed. Fayard), Philippe de Villiers promet des révélations explosives, bétonnées..par une centaine de documents publiés en annexe dont certains seraient tout juste déclassifiés. (=einde citaat).
  De Britse bron : The Telegraph zit achter een betaalmuur :
  https://www.telegraph.co.uk/business/2016/04/27/the-european-union-always-was-a-cia-project-as-brexiteers-discov/
  De volgende is nog wel toegankelijk :
  https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/1356047/Euro-federalists-financed-by-US-spy-chiefs.html
  Deze laatste bron is de belangrijkste. Men dient wel te weten dat het in feite begint met de OSS, de voorloper van de CIA. Achter de OSS en de CIA lopen er sporen naar Londen.(=The City met de RKM). Geen enkele vlag dekt de werkelijke lading.
  De EUSSR is momenteel een belangrijk onderdeel van de communistische NWO, samen met de UNO, en qua organisatie een kopij van de USSR.
  Een belangrijke rol wordt gespeeld door de vrijmetselarij, wiens doen communisme is :
  https://zenit.org/articles/freemasonry-s-influence-in-europe/
  met citaat : “The author explains that the Freemasons have an enormous role in the European Union and, by way of example, says that “the project of the European Constitution has been driven by a Freemason,” Valéry Giscard D’Estaing, “who has excluded mention of the continent’s Christian roots and, in addition, has insisted on the inclusion of an article that subjects the churches of the different nations but frees ‘philosophical organizations’ from that obligation.” (=einde citaat).
  Het doel van de EUSSR met de euro – Coudenhove Kalergi – agenda 21 – 30 en nu recent Covid 19, is de vernietiging van onze Westerse beschaving, met het oog op een communistische NWO dictatuur. En wat in de USA momenteel gaande is, is ook van toepassing op de EUSSR :
  http://stateofthenation.co/?p=14620
  met titel :
  OPERATION COVID-19 Following Alinsky’s Communist Takeover Plan “Rules for Radicals” (=einde titel)
  Ik verwijs naar de tekst in de link. Ik begrijp dat Prof. Storme niet alles kan zeggen, maar het gaat hier niet om een louter juridisch probleem, maar wel om de voormelde monsterachtige samenzwering. Men dient immers te vertrekken van bij de start… en het uiteindelijke doel voor ogen te houden =NWO !!!
  En wat Karlsruhe ook beslist, IM Erika Merkel zal de bevelen van haar “händler” uitvoeren. Dit geldt ten andere ook voor België, gedomineerd door de logemaffia’s in dienst van het Groot Oosten in de rue des Cadets in Parijs. Het Hof van Cassatie voert hier gewoon de” loge diktaten” uit van de “banksters” via Parijs. Uiteindelijk leiden alle wegen niet naar Rome, maar naar The City !!

Reacties zijn gesloten.