Hoe de Amerikaanse poco media de BLM-storm aanmoedigden…

… om de herverkiezing van Trump te saboteren

Enkele koppen van bekende kranten met een vrije, niet politiek-correcte, vertaling:

“When black people are in pain, white people just join book clubs” Geeuw.

“Black Activists Wonder: Is Protesting Just Trendy for White People?” Modeverschijnsel zoals “a little black dress”.

“To White People Who Want to Be ‘One of the Good Ones’” Dashreclame.

“America’s Enduring Caste System: Our founding ideals promise liberty and equality for all. Our reality is an enduring racial hierarchy that has persisted for centuries.” Het voortdurende Amerikaanse kastesysteem: onze stichtingsidealen beloofden vrijheid en gelijkheid voor iedereen. De werkelijkheid is een voortdurende rassendiscriminatie die na eeuwen geleid heeft tot een zwarte president. Deze laatste bijdrage gaat om een opiniestuk waarbij het Amerikaanse “kastesysteem” vergeleken wordt met nazi-Duitsland.

Lees: How the Media Led the Great Racial Awakening