Het Spionnencentrum geeft raad

Permalink voor ingesloten afbeeldingVrije meningsuiting of racisme? Radio 1 vroeg het aan Jozef De Witte van Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Volg bruggetje.

En een reactie:

Jogchum Vrielink: “[Ik] hoorde Jozef De Witte op Radio 1 enkele niet al te onvrijheidslievende dingen zeggen, zij het wel op grond van volstrekt onjuiste ‘juridische’ claims. Voordat iemand vervolgd zou worden omdat hij het advies van De Witte opvolgt; hieronder enkele rechtzettingen (…)

 • 1. JDW: “Racistische beledigingen zijn in België niet strafbaar”; “Beledigen is niet bij wet verboden in België” en “Er is een recht om te beledigen”.
  ~Het Strafwetboek omvat o.a. art. 443 (eerroof (/laster)) en art. 448 ((schriftelijke) belediging), waarbij bovendien strafverzwaringen gelden als de eerroof of de belediging racistisch is (art. 453bis). Wat wel zo is, is dat GROEPSbelediging niet strafbaar is. Dat betekent echter (helaas?) niet dat er een ‘recht om te beledigen’ zou bestaan;
 • 2. JDW: “Bij aanzetten tot geweld hebben we het niet meer over meningen; aanzetten tot geweld is een daad”.
  ~Ook ‘aanzetten tot haat/geweld/etc.’ is (doorgaans) gewoon een meningsuiting, zij het een *strafbare* meningsuiting. Uiteraard is élke meningsuiting, in oppervlakkige zin, ook een ‘daad’ (in de zin dat je spreken als een ‘daad’ kan zien), maar juridisch betekent dat niet direct iets: het is bijvoorbeeld niet omdat je een willekeurige meningsuiting een ‘daad’ noemt dat die plots geen bescherming van de expressievrijheid meer zou genieten;
 • 3. JDW: “Eenmalige uitspraken leiden in België niet tot een veroordeling […] Dit is zoals de wet geconcipieerd is en zoals de rechtbanken het toepassen”.
  ~Nope. Er zijn talloze veroordelingen voor eenmalige uitspraken (o.a. op initiatief van het Centrum waarvan De Witte directeur is) en de wet vereist bij ‘aanzetten tot’ ook geen enkele ‘herhaaldelijkheid’. Mogelijk verwart De Witte art. 20 Antiracismewet (‘aanzetten tot’) met art. 22 Antiracismewet, dat verbiedt om te behoren tot een vereniging die kennelijk en *herhaaldelijk* racisme verkondigt. Maar dat is een geheel andere strafbepaling en je kan dus echt wel veroordeeld worden voor eenmalige uitingen.

FVE

5 gedachten over “Het Spionnencentrum geeft raad

 1. Je beledigd voelen is strikt subjectief.
  http://web.archive.org/web/20130605161556/http://hvv.amsterdampost.nl/HVV/www.hetvrijevolk.com/index3ba4.html?pagina=11545
  Ander voorbeeld: als moslims zich (plaatsvervangend) beledigd voelen omdat een cartoon van een niet bestaand figuur hun ideologie beledigd zou hebben wat in praktische zin onmogelijk is, dan doen zij dat enkel op basis van HET PROJECT en ook om zoveel mogelijk te intimideren.
  http://tinyurl.com/ov43avh
  Doel van HET PROJECT: deze wereld zo snel mogelijk in een islamitisch kalifaat veranderen, met alle middelen, dus ook geweld.
  Dus als moslims vrouwen, joden en homo’s het leven zuur maken gebeurt dat op basis van HET PROJECT.

 2. De koran staat vol met oproepen tot haat, vervolging, geweld en moord en niemand die er iets aan doet.
  Nochtans allemaal wettelijk verboden.

  • @Daiwa
   Het grote probleem in Westerse democratieën zoals die van België en Nederland is de grondwettelijke vrijheid van godsdienst.
   Die vrijheid wordt tot op de huidige dag door moslims misbruikt
   bv. middels de toenemende bouw van moskeeën.
   Ik vind dat die grondwettelijke vrijheid moet worden ingeperkt voor al degenen die hun geloof of ideologie(!) inzetten om anderen te indoctrineren, of zelfs te doden.

 3. Hoe meer ik zie en leef, hoe meer ik er van overtuigd ben dat de islam de godsdienst van de vrede is, en enorm veel respect heeft voor de vrouw het is een zeer fijne godsdienst, iets anders dan het katholieke geloof die overal moord en terreur aanbiedt, Islamieten vermoordt en moskeeën in brand steekt.

 4. De grond van de zaak is geen juridische probleem, maar wel de toepassing van de “situationele ethiek”. Hierbij kijkt men eerst naar wie de dader en het slachtoffer is, en dus niet naar de feiten zelf. Naargelang de dader en het slachtoffer dan al of niet in het “politieke correcte ” kader passen, kan het of niet.
  Binnen het gerechtsapparaat is er dan de “nomenklatura” van de “broeders” en “kameraden” die deze situationele ethiek dan toepast. Het komt er op neer dat er enerzijds vervolgd en veroordeeld wordt waar er geen reden toe is, en anderzijds er geen vervolgingen en veroordelingen zijn waar dit wel noodzakelijk is.
  Het Hof van Cassatie heeft hier mee de deur open gezet door het Antigoon arrest!!
  Dit Hof van Cassatie is als laatste instantie intussen nu ook volledig gepolitiseerd.

Reacties zijn gesloten.