“Het is niet aan de (farma)bedrijven om te bepalen wat nodig is…”

En toch is dit de harde realiteit!

Big Pharma Stickers | Redbubble

“… De race om covid-19 vaccins legt de tekortkomingen bloot van een medisch innovatiesysteem dat wordt gedreven door de belangen van bedrijven, in plaats van door gezondheidsnoden…”

“… Zo is een vaccin waarvan maar één dosis nodig is interessanter dan een vaccin waarvan je twee dosissen moet toedienen met enkele weken ertussen, en is het veel moeilijker en duurder wanneer een vaccin bij ultralage temperatuur moet worden bewaard. Het probleem is dat de WGO geen enkele macht heeft om dat soort eisen af te dwingen. Het gevolg is dat het initiatief volledig bij de farmabedrijven komt te liggen. Die gaan aan de slag met de technologie die ze al in huis hebben, met als doel zo snel mogelijk een vaccin op de markt te krijgen. Dat geeft niet noodzakelijk het beste resultaat voor de volksgezondheid….”

“… Maar nu ligt de lat lager. Snelheid krijgt voorrang op belangrijke karakteristieken….”

“…  De extra kosten voor opslag en transport bij -70 °C zijn enorm. En die kosten zijn voor het gezondheidssysteem, niet voor het bedrijf. …”

“… ‘Als het niet meteen juist zit, wordt dat achteraf niet meer veranderd…”

“… Er zitten inderdaad mogelijk betere vaccins in de pijplijn. Maar het zal moeilijk worden om hun werkzaamheid, laat staan superioriteit, te bewijzen als de eerste generatie vaccins al beschikbaar is…”

“… Het is niet aan bedrijven om te bepalen wat er nodig is. Hun doel is een product op de markt te brengen en te verkopen. Dat is een vaststelling, geen verwijt. Daarom is het belangrijk dat overheden wél de juiste vragen stellen en eisen opleggen om het onderzoek van industrie en universiteiten in de juiste richting te sturen….”

“… BioNTech (dat samen met Pfizer het vaccin ontwikkelde, red.) ontving 450 miljoen van de Duitse overheid. Moderna kreeg een miljard dollar van de Amerikaanse overheid. Het vaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford ontving ruim een miljard pond overheidsgeld. Het onderzoek naar de vaccins is dus niet alleen gebouwd op jaren publiek onderzoek, maar bovendien rechtstreeks gesubsidieerd. En dan zijn er nog de vooraf toegezegde aankopen. Je zou deze vaccins dus als een publiek goed kunnen beschouwen. Een ‘people’s vaccine’, zoals een aantal wereldleiders hebben voorgesteld…”

Lees heel het opiniestuk “De farma-industrie geeft ons niet wat we nodig hebben”.