Het is de schuld van… het onderwijs!

Wie naar het Belgische onderwijs kijkt, ziet de kiem van de tragiek van Brussel verklaard

In weinig EU-landen is de kloof tussen ‘autochtone’ en ‘allochtone’ leerlingen zo groot als in België. In weinig EU-landen hebben mensen met een migratieachtergrond zoveel moeite om een baan te vinden. Uit geen enkel ander EU-land zijn zoveel Syriëstrijders vertrokken als België. Wist dan niemand dat?

Toch wel. Al meer dan tien jaar roepen sociologen dat het écht niet goed gaat met het Belgische onderwijs. Hoewel leerlingen van Belgische origine doorgaans goed tot zeer goed presteren in internationale tests, gaapt er een diepe kloof met kinderen en jongeren met een migratieachtergrond:

– 28 procent van hen verlaat het middelbaar onderwijs zonder diploma.
– 68 procent van hen is op zeventienjarige leeftijd minstens één keer blijven zitten.
– Nergens elders in Europa blijven zoveel jongeren een jaar zitten.
– Nergens elders in Europa is de segregatie tussen goed presterende autochtone scholieren en allochtone leerlingen zo groot als in België.

Een recent rapport van de Koning Boudewijnstichting liet er dan ook geen twijfel over bestaan: ‘Ons onderwijs slaagt er niet in om leerlingen met een migratieachtergrond op hetzelfde prestatieniveau te tillen als de andere leerlingen…   Lees verder…

8 gedachten over “Het is de schuld van… het onderwijs!

 1. geen diploma is niet” HET” probleem ,wat doen ze na ‘t onderwijs,? hoeveel %” WILLEN” werken ???

 2. De opvoeding van die zonnebankgetinte jongeren zal er ook iets mee te maken hebben . Als de ouders uit landen komen waar de hooggeleerden nog denken dat de aarde plat is en dat een auto besturen schadelijk is voor de eierstokken van de vrouw . Het zal allemaal , zonder twijfel de wil zijn van Allah . Het is in het voordeel van die hersenschim , dat zijn volgelingen dom en onnozel blijven . Het zou een ramp zijn voor de Islam als ze beginnen nadenken en kritisch worden , dan is er ook een leegloop van moskeeen zoals dat gebeurde bij de kerken . Wie gelooft er nu nog in een “God” een rechtvaardig opperwezen dat ons bijstaat in tijden van nood . Het beste bewijs …, indien er toch een God zou bestaan zouden er nooit politieke partijen zijn ontstaan zoals NVA , PS , Groen , de blauwen , de roden en zou die God erelid zijn van VB

 3. en hoe komt dat ik denk dat hij er helemaal neven zit .bij chinezen, japanners, indieèrs, zweden ,enz. is er toch geen probleem alleen met afrikanen en moslims

 4. David Van Reybrouck schijnt niet echt mee te zijn met de realiteit.
  Hij ‘zevert’ maar steeds over het “belgisch onderwijs” en hij schijnt maar niet te weten dat er al 27 jaar geen “belgisch onderwijs” meer bestaat.
  Sedert 1989 wordt het onderwijs ingericht door de diverse gemeenschappen.
  Iedereen die het wil weten weet dan ook dat er nogal een verschil is tussen het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en dat van de Franstalige gemeenschap en dan vooral in Brussel wat dat laatste betreft.
  Het gezwam van Van Reybrouck over het “belgisch onderwijs” raakt dus noch kant noch wal, hij had het evengoed en even naast de kwestie ‘europees’ onderwijs kunnen noemen.

 5. De allochtonenachterstand in het onderwijs is gemakkelijk weg te werken: verlaag de normen zodanig dat zelfs Maghreb analfabeten een diploma kunnen halen.
  Om het schoolverzuim tegen te gaan: reorganiseer het schooljaar in 3 trimesters van 2 weken, die zeker niet in de ramadan mogen vallen. Verhoog drastisch het kindergeld voor de schoolgaande jeugd. Laat het dealen van drugs toe op de speelplaats en aan de poort van de school. Maak gescheiden toiletten, t.t.z. toiletten voor de moslima’s en gemengde toiletten voor de moslims en autochtone meisjes. Besteed geen aandacht aan de klachten van de autochtone ouders en reageer onmiddellijk en grondig op klachten van allochtone ouders.
  Het voorkomen van radicalisering bij moslim jongeren is even eenvoudig tegen te gaan: indien er geen aandacht meer wordt geschonken aan allerlei futiliteiten zoals diefstal, verkrachting, moord enz. begaan door de ‘jongeren’ en wij ze hierin meer vrijheid geven, zullen ze zeker niet naar Syrië trekken om aan hun verlangens te kunnen voldoen.

 6. Volgens mij hebben genetische problemen er voor gezorgd dat bepaalde gemeenschappen minder presteren (natuurlijk is daar de enkele geleerde die via de westerse opvoeding een uitzondering op maakt). Geleerden konden reeds vaststellen dat de plantenetende Neanderthalers door de omnivoren homo sapiens sapiens uitgeroeid werden. In feite zijn er bepaalde volksstammen die hierdoor een lager IQ hebben. Zij kunnen in de westerse wereld alleen overleven als zij een godheid scheppen waardoor de homo sapiens sapiens tot onderdanigheid wordt gedwongen.

 7. Het is juist de bedoeling van deze “invasies” om het onderwijs af te breken. In Brussel, maar ook de grotere steden in Vlaanderen is dit al volop aan de gang. De bedoeling van de “saboteurs” is dan ook niet het niveau van de geïmporteerden op te trekken, maar om alles naar beneden te halen, ook dat van de autochtonen en zeker dat van de Vlamingen.
  In de VSA is dit proces al jaren aan de gang :
  http://www.hermes-press.com/education_index.htm
  met citaat :
  “It might seem that the word “destruction” in the title of this essay is a bit over the top. But it’s the only accurate description of what has happened and is happening in America today. The capitalist cabal that now controls the U.S. has systematically destroyed American education in general and is currently attacking each academic discipline..”(=einde citaat)
  Een belangrijke rol bij de ondermijning speelde John Dewey :
  http://www.henrymakow.com/dewey_imports_soviet_education.html
  met citaat :
  “Author Bruce Deitrick Price wrote that Dewey not only subverted education, he subverted the very language of education with his nebulous and purposely vague concepts and theories. And he nominates this gem for the most revealing John Dewey quote of all time: “The mere absorption of facts and truths is so exclusively an individual affair that it tends very naturally to pass into selfishness. There is not obvious social motive for the acquirement of mere learning, there is no clear social gain in success thereat.”
  In two sentences, Dewey relegates all art, science, philosophy, history, mathematics, archeology and all related academic fields to the trash heap of irrelevancy. As Price concludes: “All the dumbing down we’ve seen in the last 100 years is right there in that little quote.” And make no mistake: that dumbing down has been both damnable and deliberate.
  John Dewey and his friend, the influential Jewish Marxist propagandist, Sidney Hook, saw the American school system as the thin end of the wedge in their deceitful game to slowly build a secular society with no moral absolutes.
  Using Rockefeller money to establish the Teachers College in New York (1922), their goal was to create a new generation not quite as bright as their parents; and with every succeeding generation, a copy, the actual content of which — facts, data, objective truth — faded and became less clear and comprehensible.
  Replacing mathematics, geography, history and science with cooking, sewing, household management and manual training skills necessary to run machinery, Dewey initiated what Price correctly called “…a slow motion coup, carried out, for all practical purposes, in the dead of night. And thus began 100 years of deceit, disingenuousness and dishonesty.”
  Educators were now indoctrinated to accept the viewpoint, based on nothing more than Dewey’s belief, that “what” they taught was irrelevant; how and why they taught were the main considerations.(=einde citaat).
  Dit citaat geeft een duidelijk beeld van de ondermijning. Dit is evenzeer van toepassing op de EUSSR.
  Door de “invasies” en injectie met vreemdelingen, wordt dit ondermijningswerk nog versneld.
  Uiteindelijk wil men naar een systeem van apartheid(er is dus blijkbaar een goede) met exclusieve en peperdure scholen voor de elites en de bevoorrechten, en voor de rest zijn er dan de “beerput scholen”.
  In de rest van de EUSSR is de sabotage dan ook volop bezig.
  Volgens het Coudenhove Kalergi plan dient er immers een bastaardsoort gekweekt te worden met een IQ van max 90. Er ligt dan ook nog heel wat afbraakwerk voor de boeg!!! Een geluk dat de “leugenpers” ook een handje toesteekt.

Reacties zijn gesloten.