Het einde van de vrije meningsuiting in Duitsland: de Links-Staat

Afbeeldingsresultaat voor der links staatAls een rood-groene inktvlek moet heel Duitsland omgevormd worden tot de Links-Staat. Gemeentelijke netwerken moeten ervoor zorgen dat vergaderingen, bijeenkomsten, protesten van conservatieven, libertairen, islamcritici, traditionele gezinsbeschermers en alle anderen die niet voldoen aan het linkse ideaal, geboycot worden. Alle middelen zijn goed. De overheid en gevestigde partijen met linkse extremisten, Antifa-militanten en media sloten een pact, met als motto “argwaan is een onbewezen onderbuikgevoel, kritiek is racisme, verzet is fascisme, bezorgdheid is een fobie, kortom, het nazisme steekt opnieuw de kop op.”.

Pamfletten, brochures en tips worden onder het volk verdeeld, bv. hoe een AfD-actie kan verhinderd worden. Betaald door de belastingbetaler strijden ‘democratische verenigingen en Antifa schouder aan schouder met zowel minder herkenbare subtiele methodes als met openlijk geuite bedreigingen tegen de vrije meningsuiting.

De „Deutsche Städtetag“ (die Stimme der Städte) is de hefboom naar de plaatselijke netwerken die over heel de Bundesrepublik moeten verspreid worden. München en Berlijn nemen het voortouw in de ‘strijd tegen rechts’, die zich tot een onderdrukkingsmachine van legitieme, grondwettelijke personen, organisaties en partijen ontwikkeld heeft.

Een documentaire, die de ‘samenwerking’ van de zgn. neutrale overheid en betrouwbare  politici met linkse extremisten aan de kaak stelt, mocht omwille van een juridisch gevecht tussen de producent, het Kopp Verlag, en de zender, de Bayerische Rundfunk, niet uitgezonden worden. Daarom wordt de documentaire nu gratis door Kopp Verlag via het internet ter beschikking van het brede publiek gesteld.

Björn Höcke (AfD) vat het samen in het regioparlement van Thüringen:

4 gedachten over “Het einde van de vrije meningsuiting in Duitsland: de Links-Staat

 1. Door heel Spanje rijdt al een tijd een bus. Ze komt op voor: huwelijk en familie en vrijheid van mening. Ze ageert ook tegen de oprukkende gender-dictatuur. De slogans zijn op de carrosserie aangebracht.

  De Duitser Eduard Pröls heeft de bus nu naar Duitsland gehaald. Ze wordt de ‘Bus der Meinungsfreiheit’. Op 6 september vertrekt ze in München om na haar omzwerving in Duitsland te eindigen voor het Bundeskanzleramt in Berlijn.

  Het is niet veel maar toch al een beetje tegengewicht.

 2. Vermits Duitsland nog altijd bezet is door de USA, geldt eveneens voor de BRD wat hieronder volgt. Correctie: het geldt voor praktisch heel Europa.

  Ik vertaalde een fragment uit de brochure van Benjamin Freedman – een naar het katholicisme bekeerde jood – The Hidden Tiranny. Ik vond het (jaren geleden) een openbaring. Het is vrij te lezen op Google. En wie er naar op zoek gaat, zoek dan ook even zijn brochure Facts are Facts op.

  “Het is vandaag een erkend feit dat het politieke leven in de USA in handen is van de zionisten en de censuur binnen de media eveneens door hen uitgeoefend wordt.
  Verkiezingen in de USA -sedert 1912- worden gewonnen of verloren in de veldslagen van de massa media.
  Al de dag en weekbladen, de leidende radio- en televisie stations, de netwerken, de gehele filmindustrie, de gehele ‘entertainment’ wereld, de boeken uitgevers, kortom: de massa informatie in de USA is het brainwashing monopolie van zionisten.”

  De brochure werd geschreven in de jaren zeventig van de vorige eeuw. En wie mocht twijfelen aan dat brainwashing monopolie hoeft maar de media te volgen in hun’ battlefield’ tegen Trump .

 3. Om bij Duitsland te blijven: op Canvas loopt een reeks over Churchill en Hitler “the Lion and the Eagle”. Tamelijk objectief zoals dat bij Engelsen wel meer gebeurd. Ze veegden in ieder geval niet onder de mat dat Hitler (na de slag en de evacuatie in Duinkerke) in juli (als winnaars) de vrede aanbood aan Churchill. Hij weigerde.

  Dezelfde Churchill die in 1936 in een interview zei (gepubliceerd in Scribner Commentator) dat hij niet kon begrijpen waarom President Wilson Amerika in de Wereldoorlog bracht.
  “America should have minded her own business and stayed out of the World War. If you hadn’t entered the war the Allies would have made peace with Germany in the spring of 1917. Had we made peace there would have been no collapse of Russia followed by Communism, no breakdown in Italy followed by Fascism, and Germany would not have signed the Versailles Treaty, which has enthroned Nazism in Germany’
  (Amerika had op zijn eigen zaken moeten achten en uit de oorlog moeten blijven. Als het niet in de oorlog getreden was zouden de geallieerden vrede met Duitsland hebben gesloten in de lente van 1917. Als we vrede hadden gesloten zou er geen collaps van Rusland zijn geweest gevolgd door communisme, geen bezwijken van Italië gevolgd door fascisme, en Duitsland zou het vredesverdrag van Versailles niet hebben ondertekend waardoor het Nazisme niet aan de macht zou gekomen zijn)

  Wat Churchill niet zegt is: dat nadat de zionisten notie kregen over het voorgestelde vredesverdrag van de keizer in december 1916, ze in Londen alle hens aan dek riepen. Het resultaat was de Balfour Declaration die Amerika in de oorlog bracht.
  Tweemaal bood Duitsland (in een winnende de positie) de vrede aan: in december 1916 en in juli 1940 .
  Als, als, als, al deze als zorgden ervoor dat door het weigeren van de vrede miljoenen Britten, Amerikanen, Fransen en andere levens zouden gespaard geweest zijn.

Reacties zijn gesloten.