Gutmenschen: veel te goed is half zot (2)

Afbeeldingsresultaat voor soviel dummheit muss bestraft werdenNog eentje die voor zijn vier Syrische beschermelingen ca. 70.000 euro mag ophoesten; zonder hem zouden ze niet naar Merkelland ‘gevlucht’ zijn.
Hij zou niet geweten hebben – de ouderdom nietwaar! – wat een borgstelling is. Ook niet dat hij daardoor voor de kosten verantwoordelijk gesteld wordt. Hij ging ervan uit dat zijn “goede wil” tonen – eventjes de held van de dag uithangen voor de verzamelde pers – meer dan voldoende was.

Helmut Schlamkow is boos en ontgoocheld. Hij heeft zich samen met zijn vrouw Lis garant gesteld voor de onkosten die resulteren uit de import van vier Syriërs gedurende een periode van drie jaar. De postbode vult hun brievenbus regelmatig met rekeningen, betalingsherinneringen, vonnissen en andere correspondentie in verband met hun beschermelingen. Protesteren hielp niet; de rechtbank heeft de betalingseisen bevestigd.

Het echtpaar Schlamkow is één van de vele Gutmenschen in Nedersaksen die ingingen op het verzoek van de overheid om een Syrisch gezin quasi te adopteren. In 2014 zette hij vrijwillig zijn handtekening om hun levensonderhoud te betalen. En daardoor konden ze met z’n vieren legaal naar Duitsland reizen. Ook de officiële administratie heeft hij met de overheid geregeld.

Concreet betekent zijn vrijgevigheid dat hij uitgenodigd wordt het stempelgeld, de ziekenkasbijdragen, de verwarmings- en woonkosten gedurende drie jaar te betalen.
Ook Schlamkow ging ervan uit dat de garantstelling slechts liep tot hun asielaanvraag goedgekeurd was. Hij dacht dat er geen kosten aan zijn goedertierendheid verbonden waren; niemand bij de overheid heeft hem erop gewezen. De vier Syriërs hebben een ‘slechts’ een tijdelijke verblijfstoelating gekregen. De rechtbank in Leipzig besloot in al haar wijsheid dat, wie zijn handtekening zet, nadien niet moet komen klagen “wir haben es nicht gewusst”.

In Nedersaksen lopen er blijkbaar nogal wat nuttige idioten zoals Helmut Schlamkow rond: ca. 3 miljoen euro wordt momenteel teruggevorderd van kerkgemeenschappen, verenigingen en privé personen die zo stom waren hun Gutmenschen’dom’ per se te willen bewijzen. Meer dan 5200 Syriërs werden op deze manier – legaal – in Nedersaksen welkom geheten.

Men gedenke het Duitse spreekwoord: “So viel Dummheit muss bestraft werden!”

Bestraft für guten Willen

Gutmenschen: veel te goed is half zot