Groen ontbreekt op corona-barometer

Dat de noodtoestand met drie maanden wordt verlengd, wordt naast de coronabarometer haast vermeld als een fait divers (zie hieronder, gehaald van de coronawebsite van de federale overheid). Zoals ik het zie, zijn de maatregelen in de oranje en de rode fase zoals het vereiste van een Covid Ticket en de beperkingen/verboden van activiteiten enkel toelaatbaar in de epidemische noodsituatie.

Kan men in de zogenoemde gele fase (waarin de epidemie “onder controle” heet te zijn) echter nog wel spreken van een noodsituatie?

De verhouding tussen “barometer” en noodsituatie is nogal dubieus. Waarom dan überhaupt nog spreken van een “gele fase”? Men noemt het trouwens niet langer een groene fase omdat dit “de indruk zou wekken dat de epidemie voorbij is”.

Uit wiens koker zou die geniale vondst weer komen? Men kan nu al niet meer in alle ernst spreken van een noodtoestand en toch we zitten meteen in code rood.

"Het Overlegcomité neemt akte van de verlenging van de epidemische noodsituatie met 3 maanden, tot en met 28 april 2022. Deze noodsituatie zal op geregelde tijdstippen geëvalueerd worden."

Irnerius Aestatis

1 gedachte op “Groen ontbreekt op corona-barometer

 1. Vivaldi, de communistische loge maffia bende blijft Vlaanderen terroriseren.
  Het gaat hier dan ook niet om onze gezondheid, maar om de uitvoering van The Great Reset van Schwab, de mentor van Alexandre (Eveline) De Croo.
  Ik verwijs voor de details naar 2 vorige reacties.
  https://www.golfbrekers.be/cyclus-77/comment-page-1/#comment-45320
  https://www.golfbrekers.be/de-bevolking-mort-sire/comment-page-1/#comment-45329

  Het covid slaaf ticket (CST) dient enkel om iedereen te verplichten zich in te spuiten om alzo verbonden te verbonden te worden, via het 5G netwerk, met het Artificiëel Intelligentiesysteem waarover Schwab het steeds heeft.
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/wetenschappers-presenteren-nanosysteem-waarmee-internet-of-bodys-wordt-gerealiseerd/
  met citaat :
  “ Technologie om alle mensen digitaal aan A.I. te koppelen en te beroven van al hun privacy en vrije wil ligt reeds klaar, en zal volgens het WEF in 2030 verplicht zijn ingevoerd”
  In zijn boek ‘Covid-19: The Great Reset’ schrijft WEF topman Klaus Schwab hoe in 2030 een ‘Internet of Bodys’ zal zijn gerealiseerd, en de lichamen van ALLE mensen verplicht aan centrale A.I. systemen zullen zijn gekoppeld. Zelfs uw gedachten, wensen en emoties zullen worden gecontroleerd en aangestuurd, en nooit meer van ‘uzelf’ zijn, omdat er geen ‘uzelf’ meer bestaat. Science fiction fantasieën van een globalist wiens machtswellust hem in zijn bol is geslagen? Misschien, maar wetenschappers hebben onlangs een paper gepubliceerd waarin het magnetische nanosysteem dat nodig is om in ieder mens een cybernetische bio-interface (inclusief ‘DNA hydrogel’) te integreren, tot in detail wordt beschreven. De technologie om de vrije mensheid definitief te beëindigen en Schwabs gruwelijke ‘cyborg’ visioen te realiseren ligt dus klaar. “ (=einde citaat).

  Nog een bron :
  https://www.frontnieuws.com/het-plan-om-ons-te-chippen-voor-het-slavensysteem-van-de-nieuwe-wereldorde/
  met citaat :
  “Een list om ons te chippen voor het slavensysteem van de NWO”

  Samenvattend gelooft Zelenko dus dat alles wat we tot nu toe hebben meegemaakt – de agressieve marketing van de injecties, de dwang en bedreigingen om zoveel mogelijk mensen geïnjecteerd te krijgen – allemaal een truc is geweest om zoveel mogelijk mensen te “chippen” als voorbereiding op het cryptocurrency systeem van de Nieuwe Wereldorde, dat zal worden beheerd door een kleine selecte groep, en zal worden gebruikt om de hele mensheid tot slaaf te maken. (=einde citaat). Dr Zelenko is een Jood en dus geen nazi !!

  De voormelde citaten zijn meer dan duidelijk en gelden enkel voor diegenen die het overleefd hebben. In eerste instantie dient er immers nog een “opruiming” te gebeuren.
  https://www.frontnieuws.com/reiner-fullmich-50-advocaten-de-vaccins-zijn-ontworpen-om-te-doden-en-de-planeet-te-ontvolken/
  met citaat :
  “Het sterftecijfer dat met de vaccins in verband wordt gebracht, kan volgens Yeadon worden getraceerd aan de hand van de batchnummers van de verschillende partijen, aangezien sommige partijen dodelijker blijken te zijn dan andere. Uit het beschikbare bewijsmateriaal blijkt volgens de betrokken advocaten dat het hoofddoel van de injecties over de hele wereld de wereldwijde ontvolking is……

  Dr. Füllmich verklaarde tegenover Perspektiv dat de advocaten die een internationale rechtszaak voorbereiden er niet meer aan twijfelen: vergiftiging en massamoord door zogenaamde Corona-vaccins wordt opzettelijk gepleegd op de volkeren van de wereld… (=einde citaat).

  Uiteindelijk gaat het hier voor de overlevenden dan over het Transhumanisme, waarvan de uitvoering al verder staat dan we zouden kunnen denken.
  https://www.henrymakow.com/2022/01/british-and-german-defence-min-1.html?_ga=2.214911639.10804102.1642961605-1527214647.1642014163
  met citaat :
  “A Merger Made in Hell– Human Biology & Computers “
  “Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm”
  British and German defence ministries are collaborating on transhumanist research.
  “If these evil billionaires get their way, humanity as we know it will cease to exist and the remaining mutants will be devoid of both morality and free will.”
  It’s never been about health. COVID-19 is easy to treat. It was always about using fear and mass psychosis to get 7 billion people to willfully get injected with the technology that would permit them to be hooked up to computers”. (=einde citaat).

  Opvallend is hier ook de samenwerking tussen G.B. en Duitsland, en duidt er impliciet op wie er nu aan de macht is in Duitsland en welke belangen er daar gediend en vooral verraden worden.
  Om zover te geraken moet de bevolking geterroriseerd worden, tenminste het deel dat in het verzet is. Het is typisch voor communisten, dat hiervoor andere delen van de bevolking gebruikt worden.
  https://www.frontnieuws.com/voor-linksen-is-uw-vrijheid-hun-ellende-uw-slavernij-hun-vreugde/
  met citaten :
  “En dit brengt mij tot de relatie tussen de meerderheid van de regering en politiek links, die hand in hand werken om covidcontroles en vaccinmandaten door te drukken….
  De pandemie paranoia, de lockdowns, de mandaten, Big Tech, sociale media, cancel cultuur zijn allemaal middelen om een doel te bereiken. Linkse mensen doen alsof ze humanitair zijn en om het grotere goed geven, maar dit is een façade. Het is gewoon weer een excuus om een diepgewortelde dorst te rechtvaardigen om het leven van anderen te micromanagen…….
  Een klassieke tactiek van narcistische sociopaten is om mensen tot slachtoffer te maken en te terroriseren, en hen vervolgens van monsters te beschuldigen wanneer die mensen terugslaan en in opstand komen. Ze projecteren hun tirannie op de rest van ons en bestempelen ons als de slechteriken. Het is tijd om een einde te maken aan het theater en linkse mensen te noemen wat ze werkelijk zijn – zij zijn de dictators die ze beweren te bestrijden….. “(=einde citaten)

  Dat hier wel degelijk gaat om een terreur blijkt uit de volgende bron in de USA , en waarbij diegenen die deze terreur opleggen zelf buiten schot blijven, zie onze “elites”, “mateke” op kop:
  https://www.zerohedge.com/covid-19/catastrophic-moral-crime-bari-weiss-bill-maher-say-quiet-part-out-loud-leftist-covid
  met kort citaat :
  “”It looks the liberals are always suggesting sacrifices they themselves don’t have to take part in.” (=einde citaat). (liberal = links in de USA).

  Het is dan ook geen toeval dat voor roden grondwettelijke vrijheden geen rechten zijn, maar gunsten die men zo kan kwijtspelen:
  https://palnws.be/2022/01/van-grieken-volgens-conner-rousseau-zijn-grondwettelijke-vrijheden-gunsten-zo-werkt-het-niet/
  met citaat :
  “Hij noemde ook de strenge maatregelen omtrent de coronapas in landen zoals Frankrijk “Chinese trekjes”. “Daar is Conner Rousseau grote fan van. Volgens hem zijn grondwettelijke vrijheden gunsten, zo werkt het absoluut niet”, aldus Van Grieken.” (=einde citaat).
  Mateke toont hier zijn ware aard, onder het motto : “Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden”.
  Het is dan ook over het voormelde Transhumanisme en de er mee gepaard gaande linkse terreur dat het debat moet gaan.

  Over de NV-A dienen we ons in elk geval geen illusies meer te maken. Bij het Vlaams Belang komt er nu toch wat meer beweging.
  Een sinister figuur bij deze terreur is Jan Hesp, een bron :
  https://palnws.be/2022/01/van-grieken-verzet-zich-sterk-tegen-cst-jambon-is-een-leeuw-zonder-klauwen/
  met citaat :
  ““Sla toch eens op tafel, man!” – Tevens kan de houding van de N-VA binnen de Vlaamse regering maar weinig sympathie genieten bij Van Grieken. “Het idee ‘wat Vlaanderen zelf doet, doet het beter’ is helaas in rook opgegaan: dat is het palmares van Bart De Wever“, zo klinkt het onverbiddelijk.
  Voor de Vlaams Belang-voorzitter is Jan Jambon een ‘leeuw zonder klauwen’ en draagt hij een verpletterende verantwoordelijkheid. “En hoe Jan Jambon in deze crisis aan het handje loopt van Alexander De Croo (Open VLD) (..) Jambon is een leeuw zonder klauwen. Sla toch eens op tafel, man. Als hij zegt dat de cultuursector open zal blijven, dan wordt ze gesloten. Als hij zegt dat de scholen open zullen blijven, dan komt er week extra vakantie. Nu zegt hij dat het CST zal afgeschaft worden. Wat denkt u dat er zal gebeuren?” “Mijn Vlaams hart bloedt. Dit maakt de strijd voor de Vlaamse zaak niet makkelijker. Dit is echt bijzonder jammer”, zo besluit hij. “ (=einde citaat).

  De Jan is geen leeuw, maar een mol, één der velen !!!
  Den Tom zijn hart bloedt, maar mijn bloed “kookt….”.
  De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de houding van de NV-A (gecontroleerde oppositie, waar de V staat voor verraad), ligt bij de Grote Lijder. Ik vermoed dat de “Edelachtbare” nog eens zal gebeld hebben, om de Grote Lijder te herinneren aan Wardje en de vijver van 1 meter diep.

  Ondertussen zit de Grote Lijder te lullen en wild om zich heen te schoppen :
  https://palnws.be/2022/01/de-wever-wie-uit-frustratie-extremistisch-stemt-helpt-vivaldi-2-in-het-zadel/
  En wie voor de NV-A stemt, stemt voor de PS maffia, aan wie de Grote Lijder Vlaanderen al aan het uit verkopen was in ruil voor een “ een drol in een tipzak”.
  Bron : De Doodgravers van België van Wouter Verschelden.

  Uiteindelijk is de keuze eenvoudig : de dood of de techno – slavernij in een communistische NWO, gedomineerd door de 2 Olifanten in de kamer, en waarbij Vivaldi zich schuldig maakt aan “hoogverraad” en “misdaden tegen de mensheid “. Na WO II zijn er veel meer voor veel minder tegen de muur gezet.

Reacties zijn gesloten.