Groeipakket

Voor hoe naïef houdt de Sammy Mahdi ons? Dat hij geïnspireerd wordt door Sint Niklaas gelooft toch geen mens!

Het is duidelijk dat hij voor een bepaald type gezin een financieel steuntje erdoor wil krijgen. Welk type? Het type dat gelooft in welstand door een zo groot mogelijke kinderzegen. Het type dat vooral in reclamefilmpjes aan bod komt. Het type wiens kleurtje niet verdwijnt na een facultatieve pigmentatie. Het type dat handelt, zoals vroeger, toen er nog geen sprake was van sociale zekerheid, van pensioen, toen men ervan uitging dat een zo groot mogelijk aantal kinderen de zekerheid gaf dat de ouders zouden verzorgd worden tot hun dood. Zoals in bepaalde Prachtlanden nog steeds in zwang is. Het type dat ingezien heeft dat men in de gastlanden meer waarde hecht aan luxe en een ongebonden leven dan aan de vorming van een gezin. Geef ze eens ongelijk als ze ons egoïsme willen misbruiken in hun eigen voordeel.

Kinderbijslag verbonden aan de index dus. Met als gevolg dat er nog méér schattige multi-gekleurde kindertjes zullen gemaakt worden, waardoor onze samenleving sneller en definitiever zal versmelten tot potpourrimensen.

Dat Sammy Mahdi zelf een neo-Vlaming is met een kleurtje dat niet opgewekt wordt door een facultatieve pigmentatie zal wel toeval zijn, zeker? Dit staat als een paal boven water: Mahdi handelt niet uit christelijke naastenliefde. Het groeipakket dat hij voor ogen heeft, is het mogelijke groeipakket voor de bijna ter ziele gegane partij, de CD&V. En dat dit op de kap van onze eigen mensen moet gebeuren zal hem geen enkele slapeloze nacht kosten.

F.T.

1 gedachte op “Groeipakket

  1. Eens tjeef altijd tjeef. Geen enkel gevoel voor de echte Vlaming die al die gekleurde kindjes wel wil steunen maar daar tegenover staat echter dat de ouders hun kinderen in toom moeten houden wat nu zeker het geval niet is. Solidariteit is een goed gegeven maar moet van beide kanten komen en daar nijpt het schoentje dank zij figuren als Mahdi die woke gebeurtenissen aangrijpt om de ter ziele gegaande partij Cd&V te redden. Trap het af gebuisde voorzitter van de partij die nooit Vlaamsgezind is geweest en als zogezegde gezinspartij wetten over abortus, euthanasie en gendergelijkheid steeds heeft goedgekeurd. Wanneer je de wereld wil verbeteren begin dan bij jezelf.

Reacties zijn gesloten.