Grijze wijsheid

Waar het begrip verdwijnt, lijdt de politiek.”

Meer dan zes jaar geleden overleed Helmut Schmidt in Hamburg.  Als we terugblikken op diens geuite wijsheden, lijkt het wel alsof hij een glazen bol had.  Hij vond immers dat de EU aan grootheidswaanzin lijdt door Oekraïne bij de “club” te willen voegen.  EU-akela von der Leyen is voorstandster van een EU-lidmaatschap; huidig Duits kanselier Scholz is tegen te snelle opname.  Helmut Schmidt stelde terecht dat de bejubelde mensenrechten misbruikt worden door het westen voor politieke doeleinden.

“Mensenrechten staan niet in de bijbel, ook niet in de islam. Ze zijn een product van de Verlichting in het westen…. Deze drang naar terechtwijzing en naar zending* is een zeer westers trekje… “

Hij had kritiek op de G8-uitsluiting van Rusland, vond dat men niet verstandig met Rusland omging, te weinig respect toonde… Hij voorspelde de financiële crisis, voorspelde bij, wat wij nu “sancties” noemen, de Russen dan wel zelf hun waren zouden produceren, liep niet mee aan de VSA-leiband, durfde nog zelf te denken en voor zijn mening uit te komen… Hij had het over de al dan nog niet ontgonnen grondstoffenrijkdom in het onmetelijke land, Rusland…

*zoals in bekering door missionarissen