Gratis openbaar vervoer? Niet voor 65+….

… maar wel voor Vlaams Parlement

Vlaamse volksvertegenwoordigers en ereleden van het Vlaams Parlement zullen gratis met het openbaar vervoer kunnen blijven rijden. Daarmee krijgt minister van staat Freddy Willockx (sp.a) nul op het rekest. Willockx had in de zomermaanden zijn gratis treinkaart teruggestuurd uit protest tegen het geplande afschaffing van het gratis busabonnement voor 65-plussers. Hij had in een brief aan parlementsvoorzitters Jan Peumans (Vlaams Parlement) en Patrick Dewael (Kamer) ook aangedrongen op een afschaffing van het gratis openbaar vervoer voor parlementsleden en ereleden.

Lees verder…

Over wie er nog allemaal ‘gratis’ gebruik maakt van het openbaar vervoer zouden we hier een boomke kunnen opzetten.  We gaan dat niet doen.  Het volstaat de tram te nemen ergens in onze verrijkte steden en u merkt dadelijk wie we bedoelen.  Al kunnen dat natuurlijk ook abonnees zijn.

FVE

4 gedachten over “Gratis openbaar vervoer? Niet voor 65+….

  1. Zou dat een bewijs kunnen zijn dat Vlaamsche Volksvertegenwoordigers en ereleden van die vriendenkring niet genoeg verdienen om een auto of bromfiets te kunnen kopen of onderhouden . Het is alleszins een mooi initiatief om een beetje bij te springen in de vervoerkosten van onze dierbare verkozenen ! Ik stel voor dat de 65 plussers niet meer betalen voor hun rit , zoals dat de gewoonte is bij onze Islambroeders. Ik durf er voor wedden dat Bourgois (of zoiets) en Peutermans wel degelijk een auto hebben , mogelijk tweedehands

  2. Het zijn straffe republikeinen in het Vlaams Parlement !
    Trouwens, als er in de grondwet staat dat parlementsleden “vrije toegang moeten hebben tot het openbaar vervoer” staat er toch niet dat ze niet mogen betalen voor die vrije toegang…
    En strookt die afwijking wel met het gelijkheidsbeginsel? Iedereen betaalt volgens draagkracht, of iedereen rijdt gratis.

  3. Ik heb die bepaalde abonnees nog nooit geen abonnement zien trekken bij het opstappen. Dus ik zou aan de bewering van de redactie “durven” twijfelen.

Reacties zijn gesloten.