Goldman Sachs en diens poppenspelers achter de schermen

De documentaire over het netwerk van Goldman Sachs toont dat de politiek door de financiële elite geleid wordt en dat ten gunste van enkele geldheersers de hele wereld in de financiële ondergang gedreven wordt.

Goldman Sachs, een bank leidt de wereld.  Met deze onrustwekkende titel werd reeds op  11 november 2012 (video onderaan) door de ZDF een docu-programma uitgezonden.  Sindsdien werd er niets ondernomen.    Het publiek noch justitie reageerden.  Nochtans gaat het hier niet slechts om een samenzweringstheorie maar wel om feiten.  De vraag is waarom er niet ingegrepen wordt.  Maakt de staat / justitie deel uit van het netwerk?  Toen Obama voor zijn tweede ambtstermijn  verkozen werd ging men ervan uit dat dit het begin was van een nieuw tijdperk omdat blijkbaar toch niet ‘het grote geld’ beslist had.  Want zowel Wall Street, de geldindustrie en de banken hadden op Mitt Romney ingezet en vele miljarden in diens verkiezingsstrijd gestoken.  Maar Obama won en er is geen enkele reden voor optimisme.  Voor een bank als Goldman Sachs speelt het geen rol wie de presidentstitel draagt want Goldman Sachs heeft genoeg eigen mensen.

Bekijk de video.  Ook Merkel duikt op in dit netwerk van financiële gangsters die – soms letterlijk – over lijken gaan om het beoogde doel te verwezenlijken.

 

Goldman-Sachs schaakspel

Referendum. De wil van het volk. Democratie.

Wie de originele uitzending van het ZDF wil bekijken, vindt hieronder de video: