Gladio 2.0

Gladio — Wikipédia

Newsweek bracht in een lang en gedetailleerd artikel verslag uit over het geheime leger van het Pentagon, dat uit minimum 60.000 soldaten samen gesteld is.

Details: https://www.newsweek.com/exclusive-inside-militarys-secret-undercover-army-1591881.

Newsweek: Ca. de helft van deze 60.000 soldaten zijn leden van vechteenheden die deelnemen aan geheime operaties overal ter wereld. Een belangrijk segment zijn de nieuws- en contraspionage-specialisten die incognito in het buitenland werken. Deze werden door het Pentagon aangevuld met cyberexperten, vooral in de VSA zelf. Het onderhoud, het bestaan, van dit geheim leger kost naar verluidt ca. 900 miljoen dollar. Hun activiteiten lopen onder de dekmantel van ca. 130 ondernemingen. Newsweek stelt dat de juiste omvang van deze Pentagon-activiteiten, die nooit door het Congres goedgekeurd werden, niet bekend zijn; hun aantal en de kostprijs zou hoger kunnen liggen. Het Pentagon bouwt geheime eenheden op om minder op te vallen bij bepaalde activiteiten.

Newsweek benadrukt dat het bij de gevolgtrekkingen over de reusachtige geheime legers van het Pentagon niet over één nacht ijs ging; er gingen twee jaar onderzoek aan vooraf, tijdens hetwelke documenten geanalyseerd werden, daarbij ook publiek toegankelijke. Vervat zitten gesprekken met medewerkers dezer eenheden en met personen die bij hun activiteiten betrokken waren. (volg bruggetje bovenaan) Het zal niemand verbazen dat Newsweek geen officiële bevestiging over de informatie kan voorleggen.

Hoe het begon…

“Gladio” is waarschijnlijk bij de meerderheid der bevolking geen begrip. Achter Gladio steekt een net van geheime legers van de NAVO, die in de Europese staten illegaal onderhouden en bewapend worden. Officieel staan ze onder het NAVO-bevel – ergo de VSA – en dikwijls weten nieuwbakken defensieministers zelfs niet van hun bestaan.

En ze worden wel degelijk ingezet. Bv. bij nepaanslagen in Italië, die dan vervolgens de Rode Brigades in de schoenen geschoven werden om de opgang van de Italiaanse communistische partij te doen afremmen. Het schandaal werd 30 jaar geleden in Italië bekend toen de toenmalige premier Giulio Andreotti op 3 augustus 1990 na een parlementaire vraag het bestaan van een “operatie Gladio” bevestigde. Eerst probeerde hij nog dit te verdoezelen door te beweren dat Gladio in het jaar 1972 opgeheven werd, maar dan gaf hij uiteindelijk op 22 oktober 1990 dan toch nog toe dat Gladio ook nog nà 1972 verder bestond.

De media legden een mistgordijn, wat hen goed lukte vermits toen het Oostblok ineen stortte en de Duitse hereniging vooraan in het nieuws stond. En zo is het schandaal een stille dood gestorven. Geen onderzoek, geen sancties. Kan men ervan uitgaan dat de illegale legers in Europa nog steeds bestaan? Newsweek meent van wel.

Gladio was de codenaam voor NAVO-structuren tijdens de Koude Oorlog, met als achterliggende reden dat in het geval van een oorlog de Sovjettroepen West-Europa zouden kunnen binnen vallen. Voor het geval dat dit zou gebeuren, werden zgn. “Stay-Behind-legers” (ondergedoken achterblijvende soldaten) opgebouwd, die dan als partizanen tegen de Sovjettroepen actief zouden kunnen zijn. Die bestonden in elk NAVO-land in Europa, maar ook in Zwitserland dat geen lid van de NAVO was.

Op Wikipedia werd het Gladio-artikel bijna 1000 keer gewijzigd, aangepast, herschreven, ingekort: een regelrechte zgn. “edit war”, waarna nog slechts een mager, uitgebeend beestje over bleef, waarbij ongewenste gegevens in de vergeetput belandden.

Ter illustratie: links de inhoudslijst vooraleer de censuurduivel toesloeg; rechts de gemanicuurde versie.

Wikipedia – Operatie Gladio – in het Nederlands

Nu is de vraag of de Glario-eenheden nog steeds bestaan. Ze werden immers nooit officieel ontbonden, noch werd er ooit bekend gemaakt dat de structuren ontmanteld werden.

Deze autonoom functionerende eenheden waren goed uitgerust. Ze hadden wapens, communicatiemiddelen, geld en goud, dat op slecht toegankelijke plaatsen in bossen voor Dag X verstopt waren. In elk land hadden deze structuren een eigen naam. In Italië, waar – zoals bovenaan vermeld, kwam het bestaan aan het licht. Daar kreeg het geheim leger de naam “Gladio”, wat nadien, vandaag, als overkoepelend begrip voor de “Stay-Behind-legers” gebruikt wordt.

Het probleem was (is), dat deze eenheden buiten de wet en de parlementaire controle werken. De parlementen waren dikwijls niet op de hoogte en soms zelfs de regering(en) niet. Toen het Gladio-verhaal in 1990 bekend werd, vroeg de verwarde belgische defensieminister aan zijn generale staf of Gladio ook in dit land bestond. Toen dit bevestigd werd, vroeg hij naar verluidt waarom hij, als defensieminister, daarvan niet op de hoogte was. Waarop het laconieke antwoord: “De ministers wisselen zo dikwijls dat we jullie niet alles kunnen vertellen…”

Het land b en Gladio is een geschiedenis apart, met o.a. de verwevenheid met de Bende van Nijvel:

Dàt het überhaupt in Italië bekend geraakte ligt daaraan dat de Italiaanse staatsprocureurs onafhankelijk onderzoeksdaden kunnen laten plegen… m.a.w. ze kunnen slechts gestopt worden als men hen vermoordt… Wat bewezen werd toen zij één na één vermoord werden door de maffia, toen het te heet werd onder hun voeten.

En zo geschiedde ook in het geval Gladio. Een hardnekkige onderzoeksrechter bracht de toenmalige Italiaanse premier Andreotti voor de rechtbank, waar hij officieel toegaf dat Gladio bestond. En niet slechts het bestaan kwam aan het licht, maar ook dat Gladio in Italië terreuraanslagen gepleegd had (waarvan de zwaarste terreuraanslag op Italiaans grondgebied ooit, nl. op het station van Bologna met ca. 90 slachtoffers en talrijke gekwetsten), die in de schoenen van de Rode Brigades geschoven werd. Dit alles voor het goede doel: de Communistische Partij te blokkeren zodat de bevolking “voor de goede”, Amerikaans gezinde partijen zou stemmen.

Lees de reacties onderaan.

Een serieuze straf werd voor niemand uitgesproken, wat niet ongewoon is in Europa. Ook in Duitsland werden aanslagen gepleegd, waarvoor anderen de schuld kregen. Het Celler Loch was naar verluidt een terreuraanslag van het RAF. Enkele jaren later werd bekend dat niet het RAF, maar wel de Duitse geheime dienst hiervoor verantwoordelijk was. Achteraf werd alles geminimaliseerd en met de mantel der “politieke speciale toestand” goedgepraat. Geen bewijzen: “Akten, die etwas belegen könnten, gibt es nicht… es gab sie wohl nie…”

Talrijke YT-video’s over dit thema werden intussen gecensureerd. Deze documentaire, over een geheim bestaan van voormalige Nazi’s als CIA-discipelen, heeft de censuur voorlopig overleefd:

En deze uitgebreide documentaire van de BBC is ook nog raadpleegbaar.

Meer weten? Ga naar YT en zoek naar Gladio met vermelding van het gewenste land/politicus.

The story of a conspiracy

5 gedachten over “Gladio 2.0

 1. In het kader van “Gladio” kan in Italië de maçonnieke loge “Propaganda Due” genoemd worden en in België Paul Vanden Boeynants en het dossier Dutroux.

  Dit is een onderwerp dat het fenomeen van maçonniek pseudo-rechts betreft, waarvan “La Cagoule” van Eugène Deloncle ook nog een voorbeeld is. Valse, gecontroleerde oppositie is een tactiek die in de twintigste eeuw gebruikt werd en ook nu nog omdat het werkt. Het is belangrijk voor verzetsmensen tegen de “Nieuwe Wereldorde” om op de hoogte te zijn van de werkingen daarvan.

  Het is geen toeval dat het Thule-genootschap aan de oorsprong lag van het nationaal-socialisme, een genootschap geworteld in het theosofisme van Helena Blavatsky, Annie Besant en Rudolf Steiner, en dat een occulte schrijver zoals Julius Evola aan de grondslag stond van het fascisme. Ook de invloed van René Guénon kan vernoemd worden.

  Neen, dit is geen cultuur-marxistische Hitler-hysterie; zoals de brief van vrijmetselaar Albert Pike aan vrijmetselaar Giuseppe Mazzini aantoont is het een tactiek van de cryptocraten om verschillende facties te creëren die dan tegen elkaar uitgespeeld worden om volgens de maçonnieke leuze van “oplossen en coaguleren” nieuwe maatschappelijke constructies op de smeulende assen van de strijd te bouwen.

  De organisatie “Lucis Trust”, onderdeel van de occult-esoterische achtergrond van de VN die adviseursstatus gegeven heeft aan die organisatie, bouwt voort op de duivelse leer van Helena Blavatsky.

  Het is imperatief om terug te keren naar het Oorspronkelijk Rechts, katholiek, anti-occult en contra-revolutionair.

 2. Gladio, een onderwerp dat brandend actueel is. Newsweek schrijft wel interessante zaken, maar het belangrijkste blijft onvermeld.
  1. De Koude Oorlog was een komedie geregisseerd door de top van de piramide.
  https://www.henrymakow.com/2019/02/how-the-illuminati-kickstarted.html
  met citaat : “In reality, King, famous for being “inscrutable,” was afraid that Gouzenko would reveal that the governing elite in the West was infested with Soviet (i.e. Illuminati) agents like himself and his protege Lester Pearson. It appears that Gouzenko was saved because the Illuminati quickly devised a use for him. A top operative, “the Man Called Intrepid” Canadian William Stephenson, left, Head of British Special Operations Executive suddenly appeared and took the Gouzenkos under his wing. He used Gouzenko’s revelations to kick start the phoney “Cold War.” The news that the USSR had spies everywhere and was stealing atomic secrets caused a general panic that transformed public opinion of the USSR from benign to hostile overnight. (See William Stevenson, Intrepid’s Last Case, p.214.)The trick was to create enough fear to justify the Cold War without exposing the top figures in the elite conspiracy, both in Canada and abroad. They sacrificed minor figures like atomic scientist Allan Nunn May, who was arrested for espionage and served six years. Meanwhile, MacKenzie King, Lester Pearson and his high-ranking gang of Illuminati traitors were unscathed…. (=einde citaat).
  De voormelde samenzwering liet dan wel toe, maatregelen te treffen die anders niet zouden mogelijk geweest zijn, zoals de oprichting van de NATO.. en tevens deden de wapenfabrikanten gouden zaken met dan vooral het MIC in de USA. Het belangrijkste is echter de conclusie uit de voormelde brug :
  “CONCLUSION : “Success” in the West depends in part on a person’s willingness to betray his nation, race, religion, culture and neighbors. The real battle is not between “left” and “right” but the age-old conflict between the super-rich who want to monopolize all wealth, and the rest of humanity who seek a modicum to sustain a comfortable life.The enemy is not capitalism but monopoly capitalism, not corporations but cartels that strive for the ultimate monopoly, world government. Communism, or state capitalism, is a ruse by which the bankers co-opted the collective instincts of mankind and harnessed our idealism to their diabolical agenda.The true enemy is not Islam but an ancient Satanic cult gnawing at the heart of Western society, intent on hijacking humanity from its healthy natural path, and enslaving it using sophisticated methods of social control…” (=einde citaat). Alle naoorlogse terreur is dan ook terug te leiden tot de “banksters” van The City en Wallstreet. Bron : The Nebula van W. Baeyens , pagina 27, om de financiële belangen van deze “banksters” te beschermen, en nog uit te breiden. De voormelde analyse in de “conclusie “ bevestigt ook mijn analyse in een vorige reactie over het doel van de NWO…. Nog een bron die aansluit bij het voormelde : https://www.henrymakow.com/001329.htmlm
  met citaat : “Treason is the secret policy of the governing Illuminati elite in the West. Wittingly or unwittingly, they serve the Masonic plan for “world government,” a satanist police state. The aim of Freemasonry is the establishment of Communism, which is a monopoly over everything by the Cabalist (satanist) central banking cartel. With these bankers controlling all corporations, we have de facto Communism. .. “ (=einde citaat).
  2. Italië : De eerste Gladio moord was deze op Enrico Mattei van ENI:
  https://www.unsere-zeit.de/der-gladio-mord-an-enrico-mattei-51029/
  Hij lag in conflict met Standard Oil van de Rockenfeller’s.
  Aldo Moro werd voor zijn ontvoering met de dood bedreigd door Kissinger, omwille van een meer onafhankelijker koers van de “banksters…”. De “communisten” werden er dan bij gesleurd als dekmantel voor zijn liquidatie.
  3. Duitsland : Toen dit ook dacht zoals Aldo Moro , startte de terreur van de Baader Meinhof bende en de RAF, en werden 3 symboolfiguren vermoord : Schleier, Ponto en Buback. De boodschap was daardoor duidelijk.
  4. Frankrijk : Toen De Gaulle ook losser van deze “banksters” ging optreden door uit de NATO te stappen en het Franse goud uit New York terug te halen, startte de CIA de “Mei revolte” in 1968, wat dan ook het begin inluidde van de “Cultureel marxistische” subversie met de o.a. de Frankfurter Schule, in een sleutelrol.
  Dit zijn maar enkele voorbeelden, van deze “false flag” terreur, met dan vooral: “ The usual Suspects” in de hoofdrol, en waarbij er dan gebruik gemaakt wordt, naargelang de noodzaak van : “extreem – links, extreem rechts, moslims, criminelen allerhande, …” , met dan de hulp van politie – en veiligheidsdiensten van de landen waar deze “false flag” terreur zich voordoet. Geen enkele vlag dekt hierbij dan de werkelijke lading, en dat is nu éénmaal het belangrijkste kenmerk van een “false flag” en een “psyops….”. Een zaak is wel duidelijk : op alle mogelijke manieren worden we belogen, bedrogen en geplunderd. Met de Covid 19(84) samenzwering en terreur wordt dit nog eens bevestigd.

  • Dank hiervoor. We hebben de indruk dat er nog behoorlijk wat verzwegen wordt.

 3. Redactie graag gedaan. Mijn reacties zijn echter maar zeer summiere leestips voor de lezers, die deze al of niet verder kunnen uitspitten, en op ontdekkingstocht gaan, met het internet is dit zeer gemakkelijk geworden. Een ontdekkingstocht die zeer fascinerend zal zijn, maar bijwijlen ook zeer schokkend en vooral onrustwekkend naar de toekomst toe. Deze tocht zal er immers voor zorgen, ten minste voor diegenen die willen weten, dat we ons momenteel geen illusies meer moeten maken over onze “toekomst…”, tenzij er een mirakel gebeurt. Dit is geen kwestie van doemdenken, maar gewoon van realisme. Mr Wouters heeft daar ook al meermaals naar verwezen, als zoekende naar de waarheid.
  Nog wat info over Italië. Een ander indirect slachtoffer van de Rode Brigades false flag terreur was de generaal : https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Alberto_dalla_Chiesa
  met citaat : “General Carlo Alberto dalla Chiesa; 27 September 1920 – 3 September 1982) was an Italian general, notable for campaigning against terrorism during the 1970s in Italy. He was assassinated by the Sicilian Mafia in Palermo. “ (=einde citaat)
  Ik voeg de Engelstalige versie bij om deze vollediger is. De NL versie stelt immers niets voor. Na zijn strijd tegen de Rode Brigade werd hij aangesteld als prefect van Palermo op 01.05.1982 en vermoord op 03.09.1982
  En in verband met de moord op Enrico Matei : “Dalla Chiesa was also investigating the death of Mauro De Mauro, a journalist who had himself been investigating the murder of Enrico Mattei, head of Agip, the Italian oil company.” (=einde citaat). De volledige tekst is opnieuw van belang. Zijn aanstelling als Prefect van Palermo betekende in feite zijn doodvonnis. Hij wist te veel. Is altijd gevaarlijk !! Over zijn verblijf in Palermo is er ook een film :
  https://brumes.wordpress.com/2009/08/30/sicile-glaciale/
  met titel : “Le plomb et la glace : Cent jours à Palerme, de Giuseppe Ferrara” (=einde titel).
  Zoals men kan afleiden uit de teksten, zijn er in Italië in alle domeinen van de maatschappij, nog mensen die hun nek uitsteken, ook al worden nadien vermoord. Er wordt ook heel wat gepubliceerd over al deze schandalen. In de boekhandel Feltrinelli op de Largo Argentina (nabij de Vlaamse kerk) liggen er honderden boeken, spijtig genoeg alleen in het Italiaans, over al deze beerputten. Wij kunnen hier enkel maar van dromen.
  Naast de aanslag in Bologna, door de “usual suspects” met (onder) aannemers, is er nog een andere aanslag.
  https://www.veteranstoday.com/2019/06/28/italy-the-ustica-massacre-did-nato-down-an-italian-airliner/
  met citaat :“ The italian plane crash down in wich died 81 persons remains a mistery after 39 years of investigations misleading by aeronautics general about the missile and the lethal accidents for many witnesses ___di Fabio Giuseppe Carlo Carisio per VT Italia…..For the death of 81 people, including 11 children, on the DC9 Itavia precipitated on June 27th 1980 in the waters nearby the island of Ustica the truth has not yet come to light……. (=einde citaten).
  Over het resultaat van het onderzoek :
  https://www.italyonthisday.com/2017/06/the-ustica-massacre.html
  met citaat : “It was reopened in 2008 after former president Francesco Cossiga attributed the cause to a missile fired from a French Navy aircraft. After further investigations and court hearings, in 2013, Italy’s top criminal court in Rome ruled that there was clear evidence the flight was brought down by a missile and upheld a ruling made by a court in Palermo in 2011 that Italian radar systems had failed adequately to protect the skies, and therefore Italy must compensate the victims’ families.The Palermo hearing had ordered the Italian government to pay 100 million euros in civil damages to the families of the victims.
  Several Italian air force personnel were investigated and charged with offences including falsification of documents, perjury and abuse of office after what appeared to be a concerted attempt to cover up what happened – perhaps to save the careers of officers who might be held accountable for radar system failures or, in a more sinister theory, that they shot down the airliner themselves, by mistake, while engaged in a top-secret operation on behalf of NATO……”

  Er was echter een ander spoor :

  “The bomb theory was favoured by a British investigation team, who suspected a cover-up on the part of the Italian secret services.
  One of the British investigators called in to look at the wreckage, Frank Taylor, commented: “We discovered quite clearly that someone had planted a bomb there, but nobody on the legal side, it would appear, believed us and therefore, so as we are aware, there has been no proper search for who did it, why they did it, or anything else” (=einde citaten).

  Deze bomtheorie bleek ook uit een onderzoek uitgebreid gevoerd in het programma “Air Crash Investigation” bij National Geographic.
  En in het geval van een bom, komen we opnieuw terecht bij de “Usual Suspects”. Het ganse onderzoek stond stijf van onregelmatigheden met daarbij dan de klassieke “overlijdens”, zeker als de “Usual Suspects” moeten uit de wind gezet worden.
  Het voormelde is echter maar het topje van deze gigantische criminele ijsberg.
  Een belangrijke rol wordt gespeeld door de “logetempels” die fungeren als draaischijf waar alle criminelen en corrupten elkaar ongestoord ontmoeten.
  Enkele bronnen :
  https://www.europeaninterest.eu/article/mafia-italys-masonry-italys-parliamentary-anti-mafia-commission-report/
  https://www.artvoice.com/2019/03/11/the-veiled-threat-of-freemasonry-part-2-the-masons-founded-ku-klux-klan-the-mafia/
  En dan het voornaamste :
  https://www.thetimes.co.uk/article/italy-clamps-down-on-masons-after-mafia-links-exposed-0blw9p3q8
  met citaat : “Italian politicians will be forced to declare whether they are freemasons under laws being drawn up after revelations that mafia bosses are joining lodges to strike deals with elected officials.The legislation is being proposed after police raids on the four largest freemasonry orders in Italy discovered 193 mob-linked masons on the orders’ secret membership lists in Sicily and Calabria, southern Italy. “(=einde citaat).
  Hier kunnen we in België nog niet van dromen. Waar zit het V.B. om een gelijkaardig wetsvoorstel in te dienen ??

 4. In de tekst van Newsweek wordt ook verwezen naar het gebruik van Nazi’s. Nu 75 jaar na WO 2 zullen er daarvan niet veel meer overblijven. Wat wel van belang is bij deze terreur in West – Duitsland waren de sporen die liepen naar de Stasi in de DDR. Dit kan op het eerste zicht niet aansluiten bij de rol van Gladio, maar wetende dat de top van de piramide beiden kampen controleerde, en dat achter de Stasi de sporen lopen naar de KGB in Moskou, dan is dit wel verklaarbaar. Bovendien waren er ook contacten tussen de KGB en de Mossad. https://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Mielke met citaat : “With this in mind, Mielke ordered the Stasi to finance, arm, and train, “urban guerrillas,” from numerous countries. According to former Stasi Colonel Rainer Wiegand, Mielke’s ties to violent paramilitary groups were overseen by Markus Wolf and Department Three of the MfS-HVA.[119] Members of the West German Baader-Meinhoff Group,[120] the Chilean Manuel Rodríguez Patriotic Front,[121] and Umkhonto we Sizwe, the paramilitary wing of the African National Congress,[122] were brought to East Germany for training in the use of military hardware, insurgent tactics, and, “the leadership role of the Party.”[123] Similar treatment was meted out to Palestinians from the Popular Front for the Liberation of Palestine, Abu Nidal, and Black September.[124] (=einde citaat)
  Markus Wolf behoorde bovendien tot het “Uitverkoren volk” en was één van de weinige die het computer programma Promis, voorzien van een “backdoor” voor de Mossad, niet heeft gekocht van Robert Maxwell, die met Promis rond- leurde. Na een conflict viel Robert Maxwell van zijn boot en verdronk. Na de val van de muur bemachtigde de CIA de Stasi dossiers met o.a. de namen van de “medewerkers” in West Duitsland :
  https://www.theguardian.com/world/2011/dec/28/stasi-files-row-britain-germany met citaat : “Britain has been accused of “sheltering communists” after refusing to hand over a cache of Stasi files revealing the names of British spies who worked for the East German secret intelligence agency during the cold war. The cache belongs to a set of mysterious microfilm images, known as the Rosenholz (Rosewood) records, that contain 280,000 files giving basic information on employees of the foreign intelligence arm of the former GDR. The records were obtained by the CIA in murky circumstances shortly after the fall of the Berlin Wall. American agents analysed the data before distributing relevant portions to countries in which the Stasi were active. A swath of files relating to Stasi activity in the UK were given to MI5 by the Americans in the 1990s. Now Germany wants the files back, to add to its extensive archives on the GDR’s ministry for state security, commonly known as the Stasi… (=einde citaat). …. En een publicatie van de inmiddels niet meer toegankelijke webstek Hartgeld : “HARTGELD DEUTSCHLAND 07.09.2019 :
  [10:00] Leserzuschrift-DE zu Eine Revolution wird abgewickelt – der Deutsche Bundestag will die Stasi-Unterlagen-Behörde auflösen [13:10] Leserkommentar vom “Wissenden” über die Auflösung der Stasi-Unterlagen-Behörde: Als am 9. November 1989 die Berliner Mauer fiel, hatten alle erst mal mit dem Jubeln zu tun. Auch Bundeskanzler Helmut Kohl(richtiger Name Henoch Kohn). Zwei Tage später erinnerte sich Kohl, daß sich in Ostberlin noch brisante Stasiunterlagen über Mitarbeiter in Westdeutschland existierten. Er schickte einen Mitarbeiter des Kanzleramtes, um die Unterlagen in Sicherheit zu bringen. Diese konnten aber nicht mehr aufgefunden werden. Der CIA hatte sie bereits in der Nacht vom 9. auf den 10. November in Besitz genommen und in die USA geschickt. Ein paar Wochen später fanden 17.000 Personen in Westdeutschland ein Kuvert in ihren Briefkasten. Der Inhalt bestand aus einer Kopie ihrer Stasiunterlagen und einem beigelegten Drohbrief. In dem hieß es, sollte man gegen die Interessen der Vereinigten Staaten handeln, so werde man die Unterlagen veröffentlichen. Unter den westdeutschen Stasimitarbeitern befanden sich fast alle Journalisten der großen Zeitungen. Von diesem Zeitpunkt an erschienen keine negativen Berichte mehr über die USA. “ (=einde tekst). Dit is meer dan duidelijk !!! Het voormelde is dan ook van belang om de toestand in het huidige Duitsland te kunnen begrijpen, dat via IM Erika, dan ook volledig in de wurggreep zit van de “banksters”. Het voormelde kan ook een verklaring geven voor de opsluiting van de moderator Walter Eichelburg in een psychiatrische instelling. Er is ten andere ook een naam van een Belgische politieker die genoemd wordt in deze Stasi dossiers. Geen enkele vlag dekt dan ook de werkelijke lading. Trouwens m.b.t. de aanslag in Munchen tijdens de Olympische spelen in 1972, zijn er ook aanwijzingen dat het hier ging om een “inside job” :
  http://aanirfan.blogspot.com/2018/08/munich-olympic-attack-false-flag.html
  Nog een bron, die echter niet meer beschikbaar is : http://geh-los-und.hol.es/files/Anschlag%20auf%20Oktoberfest%201980%20kam%20von%20BRD-Staatsverbrechern_13.pdf met citaat : “Im Buch ‘Unter falscher Flagge’ des VAWS-Pressebüros West wird zu München ’72 angemerkt: […] Die Erklärung lieferte das Moskauer Blatt “Neue Zeit”, das in seiner Ausgabe 11/1974 als Quelle die Pariser Wochenzeitschrift “Pont” nannte. Die Franzosen hatten die für den Anschlag verantwortliche Terrororganisation “Schwarzer September” genauer unter die Lupe genommen und herausgefunden, daß deren Kämpfer “eng mit den extremistischen Elementen aus der israelischen Abwehr zusammenwirkten und von ihnen geleitet wurden”.” (=einde citaat).
  En in tegenstelling tot wat men zou kunnen denken gaat Gladio , of wat er onder schuil gaat, gewoon door, nu genoemd Gladio B :
  https://ceasefiremagazine.co.uk/whistleblower-al-qaeda-chief-u-s-asset/
  met citaten : “ In a recent book Classified Woman, Sibel Edmonds, a former translator for the FBI, describes how the Pentagon, CIA and State Department maintained intimate ties to al-Qaeda militants as late as 2001. Her memoir, Classified Woman: The Sibel Edmonds Story, published last year, charged senior government officials with negligence, corruption and collaboration with al Qaeda in illegal arms smuggling and drugs trafficking in Central Asia…..
  In interviews with this author in early March, Edmonds claimed that Ayman al-Zawahiri, current head of al Qaeda and Osama bin Laden’s deputy at the time, had innumerable, regular meetings at the U.S. embassy in Baku, Azerbaijan, with U.S. military and intelligence officials between 1997 and 2001, as part of an operation known as ‘Gladio B’…………
  Edmonds clarified, “the FBI counterintelligence investigation which was tracking these targets, along with their links to U.S. officials, was known as ‘Gladio B’, and was kickstarted in 1997. It so happens that Major Douglas Dickerson” – the husband of her FBI co-worker Melek whom she accused of espionage – “specifically directed the Pentagon’s ‘Gladio’ operations in Kazakhstan and Turkmenistan at this time.”………………. Gladio B : Edmonds said that the Pentagon operations with Islamists were an “extension” of an original ‘Gladio’ programme uncovered in the 1970s in Italy, part of an EU-wide NATO covert operation that began as early as the 1940s. …. These new Pentagon-led operations were codenamed ‘Gladio B’ by FBI counterintelligence: “In 1997, NATO asked [Egyptian President] Hosni Mubarak to release from prison Islamist militants affiliated to Ayman al-Zawahiri [whose role in the assassination of Anwar Sadat led to Mubarak’s ascension]. They were flown under U.S. orders to Turkey for [training and use in] operations by the Pentagon”, she said….. Edmonds did not speculate on the objectives of the Pentagon’s ‘Gladio B’ operations, but highlighted the following possibilities: projecting U.S. power in the former Soviet sphere of influence to access previously untapped strategic energy and mineral reserves for U.S. and European companies; pushing back Russian and Chinese power; and expanding the scope of lucrative criminal activities, particularly illegal arms and drugs trafficking…. Terrorism finance expert Loretta Napoleoni estimates the total value of this criminal economy to be about $1.5 trillion annually, the bulk of which “flows into Western economies, where it gets recycled in the U.S. and in Europe” as a “vital element of the cash flow of these economies.”…… It is no coincidence then that the opium trade, Edmonds told this author, has grown rapidly under the tutelage of NATO in Afghanistan: “I know for a fact that NATO planes routinely shipped heroin to Belgium, where they then made their way into Europe and to the UK….. (=einde citaten).
  We zien hier hoe (geo) politiek – terreur – misdaad met elkaar verweven zijn. En ook hier is de Belgische beerput prominent aanwezig. (zie laatste paragraaf). Een belangrijke rol wordt hierbij gespeeld door de weinig gekende Atlantic Council : https://www.globalresearch.ca/the-insiduous-role-of-the-atlantic-council-securing-the-21st-century-for-nato/18945 In deze bron is er een overzicht van o.a. de (ex)leden en van de activiteiten.
  De voormelde tekst is echter maar een zeer beperkte inleiding in de occulte wereld, waar zich het werkelijke leven afspeelt, met dan vooral corruptie en chantage. Een minimum aan kennis hiervan is vereist, om het heden te kunnen begrijpen, want niets gebeurt zo maar. Steeds lopen er sporen naar het verleden.

Reacties zijn gesloten.