Geuzenlied

Duyse Florimond Van -

Volgens Florimond van Duyses “Het oude Nederlandsche Lied” moest dit geuzenlied in 1566 ontstaan zijn en werd het voor het eerst gepubliceerd in “een nieu Geusen liedboek” in 1581. Het lied zou geschreven zijn door ‘E.H.’ Arent Dirckszoon Vos, naar volgend citaat: “Tghene hier nae volghet en is noyt in eenighe Liedtboecken ghedruckt gheweest. – Een Liedeken gemaect by M. Arent Dircxz. Vos / in zijn leven Pastoor inde Lier / ende soude wel voor in desen boeck behooren ghestelt gheweest te hebben: Op de wijse”

Lang heeft Vos niet kunnen genieten van zijn lied. In 1570 werd hij te ‘s-Gravenhage op de brandstapel gezet als straf voor het deelnemen aan de Beeldenstorm in zijn Lierse kerk en het roven van kerkzilver. Triest detail is dat een van de verzwarende omstandigheden in het dossier het bezit van een “opruiende liedtekst” was, vermoedelijk dit lied.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_oude_Nederlandsche_lied