“Genoeg!”

foto van Syrian news 1.Een Syrische kortfilm zonder commentaar, slechts achtergrondmuziek, met de titel “Genoeg”.  De titel en de beelden spreken voor zich.  Het moet eindelijk gedaan zijn met het geweld.  De film wil de jarenlange mortieraanvallen op de burgerbevolking van Damascus aanklagen.

Terwijl we dit schrijven, vernemen we

… dat de uitroeiing van de terroristen rondom de Syrische hoofdstad niet kon beletten dat de zoveelste autobom in Damascus tot ontploffing gebracht werd,

… dat ondanks alles een processie uitging in Damascus (o.a. ook in Aleppo – 3de video) n.a.v. het einde van de meimaand, de Mariamaand zoals bij ons ook vroeger het geval was (2de video).  In Kempische dorpen worden de Mariakapelletjes nog steeds door vrijwilligers versierd.

… dat de Amerikaanse ambassadeur Robert Wood met zijn gevolg demonstratief de Ontwapeningsconferentie in Genève verliet omdat de Syrische ambassadeur, Housam Eddin Ala, het voorzitterschap waarnam tijdens de eerste publieke zitting.   Deze stelde dat de onderhandelingen tijdens die conferentie al meer dan 20 jaar in een impasse zitten.  Hij legde er de nadruk op dat Syrië vast gelooft aan het belang van deze conferentie als het énige forum voor ontwapening om tot een wereld vrij van nucleaire wapens te komen, en tegelijkertijd het gebruik voor vreedzame doeleinden te bevorderen/sturen.  Ala voelt zich vereerd het voorzitterschap waar te nemen, en bevestigde dat zijn land zal meewerken aan alle ernstige en constructieve initiatieven en bijdragen.  Consequent zijn ze wel, de Amerikaanse vertegenwoordigers: Niki Haley, trippelt ook altijd hooghakkig-verontwaardigd uit de VN-vergadering als Syrië het woord heeft. (…)

Even geduld bij het laden van de facebook-video’s: