Gelukkig is het noorderlicht gekleurd

Soms denk je “dat kàn toch niet waar zijn!”. En vervolgens lees je het artikel nog een keer. En je gaat op zoek naar andere bronnen. Of je gaat kijken bij de kleine (l)ettertjes of het eventueel om een satirestukje gaat. Bleek niet het geval te zijn bij:

“Norwegian government funds research to find out if white paint is racist” (TPN)

De titel verklapt dat de Noorse regering een onderzoek financiert om te weten te komen of witte verf (… of een witte inkleuring) een daad is van racisme. En dat mag iets kosten.

De Noorse Onderzoeksraad heeft meer dan 1.2 miljoen US dollar voorzien voor een project dat moet aan het licht brengen hoe het land, Noorwegen dus, heeft bijgedragen aan de verspreiding van de “witheid” over de wereldbol, zij het via kolonialisme en/of via beschildering/inkleuring.

Het onderzoeksproject “How Norway Made the World Whiter (NorWhite),” – “Hoe Noorwegen de wereld witter maakte” – werd uitgevoerd op de Universiteit van Bergen en het beschrijft de “witheid” als “één der grootste sociale en politieke problemen”.

Vanzelfsprekend trekt een professores, Ingrid Halland, – blank en blond – zich dit bijzonder aan:

“Wereldwijd proberen acties van verzet en berouw, binnen en buiten de academische wereld, in het reine te komen met onze rascistisch verleden. In doorslaggevende onderzoeken naar de “witheid” in kunst en architectuur, wordt de “witheid” beschouwd als een culturele en visueel bevoorrechte structuur.”

Op haar webstek pakt ze uit met een 12 miljoen Nr. Kr. gift van de Noorse regering. Het doel van het project is het verzet door de politiek tegen “de witheid in kunst en architectuur”.

We citeren een stukje uit mevrouw Hallands project:

“Hoewel Noorwegen geen conventionele koloniale macht is, zal dit project aantonen dat het land een globale leidersrol gespeeld heeft bij de verspreiding van de kleur wit als superieure kleur. Dit was tot vandaag onbekend bij het grote publiek.”

Zij wijdt dan uit hoe wit chemisch ontstaan is en dat de kleur jààààren lang misbruikt werd – ten nadele van andere kleuren, voor bv. gebouwen, boten e.d.

NorWhite | TiO2 project

Norwegian government funds research to find out if white paint is racist – TPN – True Patriot Network Social Media App