Franstalige rechtbanken: kassa, kassa

Geen geld voor hof van beroep; de jackpot voor Franstalige rechtbanken

Turtelboom: alles naar Sint-Juttemis

Het Vlaams Belang is niet verbaasd door het schokkende antwoord van Justitieminister Turtelboom op de strafkwijtschelding van een zware crimineel door het Brussel hof van beroep: “Er komt beterschap na de hervorming van Justitie, wanneer elke rechtbank een beheersplan kan opstellen.” (De Tijd, 20 juni)

Hiermee verschuift de minister de uitbreiding van de kaders van het hof van beroep, hoewel de noodzaak ervan voor iedereen met gezond verstand overduidelijk is, naar Sint-Juttemis. Het is namelijk nog helemaal niet zeker of en wanneer de hervorming van Justitie in werking zal kunnen treden en tegen wanneer de eerste beheersplannen zullen kunnen opgesteld worden.

De uitbreiding van de kaders van het hof van beroep is nochtans gewoon een kwestie van centen. Er is een budget van 500.000 euro nodig, dat de minister tevergeefs op tafel heeft gelegd van de federale regering. Alle extra middelen voor Justitie zijn immers weggevloeid naar de onrechtmatige, want op bedrieglijke cijfers gebaseerde kaderuitbreiding van de Franstalige rechtbanken in Brussel-Halle-Vilvoorde, een operatie die dit jaar al 4,4 miljoen euro kost (zie bijlage, mondelinge vraag aan de minister in commissie op 29 mei jl.) en volgens de voorzitter van het Brussels hof van beroep op kruissnelheid zal oplopen tot 12 miljoen euro.

Voor deze zinloze en schandelijke operatie was dus geld genoeg, in die mate zelfs dat de Franstalige rechtbanken de jackpot gewonnen hebben en bijna 300 extra personeelsleden en magistraten in dienst kunnen nemen. Het noodlijdende hof van beroep daarentegen kan op zijn kin kloppen.

Met zo’n wanbeleid kan je niet versteld staan dat er verschrikkelijke aberraties plaatsvinden en dat zware criminelen straffeloos blijven.

Bart Laeremans
Senator