Feiten en vermoedens

Germanwings vliegtuigongeluk

Sinds het vinden van de eerste zwarte doos met de geluidsopnames doen een reeks geruchten, roddels, vermoedens of gewoon verzinsels zonder enig bewijs de ronde.  De media gaan gretig hierop in.   Kwestie van de verkoopcijfers op te krikken. Wij hebben daar niet aan deel genomen, omdat er nergens uit blijkt dat ze op waarheid berusten.
De co-piloot wordt overladen met alle zonden van Israël.  Hij zou radeloos, ziek, teruggetrokken, depressief, verdrietig, een eenzaat, een rare kwast, een trage student, een halve gek, op zijn minst een onverklaarbaar iemand en tot slot een moslim geweest zijn.    Er wordt zelfs geen poging ondernomen om het verschil tussen een objectieve vaststelling en een subjectief vermoeden te maken.

Hoeveel keer we gelezen hebben dat hij moskee x bezocht, met een moslima een affaire had, zich bekeerd had… en nergens werden er feiten of bewijzen voorgelegd.  Een meisje dat achteraf verklaart dat hij haar zou gezegd hebben dat men “zijn naam nog wel zouden herinneren”.   Ergens anders staat dan weer iets over zijn ‘levensgezellin’ die de ernst van zijn toestand niet goed ingeschat heeft. Bewijs? Of een meisje dat de aandacht wou trekken?  Lufthansa was op de hoogte van zijn psychische problemen in 2009 en zag er nadien geen graten in hem aan te werven.  Focus verwijst naar een bericht van Bild am Sonntag, die meent te weten dat de co-piloot een dreigende retinaloslating vreesde.  Hoe die aan dat medisch dossier gekomen zijn is een raadsel.

En dan zijn er nog de indianenverhalen over vliegtuigen, die het Germanwings toestel zouden begeleid, gehinderd of neergehaald hebben. Of over een knal vooraf met de daaropvolgende crash.

In Deutsche Wirtschafts Nachrichten, de naam zegt het zelf, houdt de redactie zich hoofdzakelijk bezig met economische en monetaire nieuwsberichten. Gisteren werd er een analyse van tot op heden bekend feitenmateriaal gepubliceerd.  We vertalen dit in grote lijnen.  Wie geïnteresseerd is (en Duits begrijpt) kan heel het artikel hier nalezen.

Een speurtocht naar sporen.
1. Het Franse parket heeft in een persconferentie verrassend snel een hypothese naar voren geschoven.  Procureur Brice Robin: “de meest plausibele en waarschijnlijke interpretatie” van de geluidsopnames is dat de co-piloot opzettelijk het vliegtuig heeft doen crashen”.
Feit: Bij een opsomming van de gebeurtenissen zegt Robin beduidend minder: men heeft “menselijk ademen” in de cabine gehoord.  Daaruit kan men concluderen dat Robin alleen in de cockpit was, dat hij tot het ogenblik van de crash in leven was.  Hij zou bewust de snelle daling ingeleid hebben, die gevolgd werd door de crash.
Waarom?  Niet bekend.  Zijn interpretatie luidt dat hij tot de conclusie komt dat de co-piloot het vliegtuig wou “vernietigen“.

Bewijs: nul.  De mogelijkheid dat de piloot het vliegtuig wou redden en verkeerde handelingen uitvoerde, behoort niet tot de hypothese van de onderzoekers.  Een technisch defect of vervuilde lucht die de co-piloot buiten bewustzijn zou kunnen gebracht hebben, wordt niet als hypothese onderzocht.
Robin zegt dat men meermaals vanop de grond geprobeerd zou hebben de co-piloot te bereiken, zonder antwoord echter.  Vervolgens werden andere vliegtuigen gevraagd met het Germanwings toestel contact op te nemen; zonder antwoord.
Deze pogingen worden niet bij zijn verslag over wat er te horen viel op de geluidsopname vermeld.
Vervolgens werd een alarm bij het bereiken van de bodem geactiveerd: “Op dat ogenblik horen we sterk, heftig kloppen, bijna alsof iemand de deur wou openen.”
Wie er op de van binnenuit afgesloten deur geklopt heeft, wordt niet vermeld door de onderzoeker.  Hij zegt niet dat de piloot, die de cockpit verlaten had, aan de deur geklopt heeft.
Vervolgens beschrijft de onderzoeker dat er blijkbaar twee impacten waren: eerst aan een bergkant vooraleer met een snelheid van 700 km/uur te crashen.

Na de bekendmaking van b.g. feiten doorzochten de Duitse onderzoekers de woning van de co-piloot.
Feiten van het parket Düsseldorf:
Persmededeling vrijdag: geen afscheidsbrief of schuldbekentenis.  Geen aanwijzingen voor een politieke of religieuze achtergrond der gebeurtenissen.  Wel werden er o.a. gescheurde, actuele – ook voor de dag van de ramp – ziektebewijzen gevonden, wat tot het voorlopige vermoeden leidt dat de overledene zijn ziekte voor zijn arbeidgever en zijn beroepsomgeving geheim gehouden heeft.   Deze zullen leiden tot verdere getuigenondervragingen.  Nadien wordt de familie, Franse justitie en onderzoekers  en het publiek geïnformeerd.

De conclusie van de procureur dat de co-piloot zijn ziekte ‘geheim gehouden’ heeft t.o.v. zijn arbeidgever is een vermoeden; de arbeidnemer is niet verplicht zich ziek te melden.  Het doktersbewijs dient in de eerste plaats als bewijs voor de sociale zekerheid (ziekenkas).  De aard van de ziekte is onbekend.  Eveneens is niet geweten of de co-piloot met zijn arbeidgever over zijn ziekte gesproken heeft.
Vervolgens werd er gespeculeerd over zijn geestestoestand.  Het is onbekend of Germanwings weet had of de co-piloot (momenteel) aan een psychische ziekte leed.   Germanwings heeft hierover nog geen verklaringen afgelegd.

Persmededeling procureur Düsseldorf 30.3.2015:
“Een ervaren ploeg onderzoekt het verzamelde bewijsmateriaal. Getuigen, zowel uit zijn privé als uit zijn beroepsleven, werden verhoord.  Wij verzoeken om begrip dat wij geen vermoedens willen en kunnen verspreiden over het motief van de overleden co-piloot.
Wij moeten ons aan de feiten houden.  Aan de hand van het voorliggend materiaal kunnen volgende – voorlopige – conclusies getrokken worden.  Vorige persmededelingen blijven geldig.    Nog steeds niet gevonden is een bewijsbare aankondiging van de daad alsook een bekentenis.  Evenmin werden er in de directe persoonlijke, familiale of arbeidsomgeving omstandigheden bekend gemaakt die een reëel spoor naar een mogelijk motief kunnen geven.  De medische documenten wijzen geen organische ziekte uit.  De co-piloot was meerdere jaren geleden – vooraleer hij zijn pilotenbrevet gehaald heeft – tijdens een langere tijd in behandeling voor dreigende zelfdoding.  In de tijd die daarop volgde en tot op heden hebben meerdere consultaties bij specialisten voor neurologie en psychiatrie met voorgeschreven ziekteverlof plaats gehad, zonder dat daarbij ooit zelfdoding of een vreemde agressiviteit (Fremdaggressivität) geconstateerd werd.”

De co-piloot werd in de Universiteitskliniek van Düsseldorf als patiënt behandeld.
Feiten Universiteitskliniek Düsseldorf:
In een persmededeling deelde deze mee dat hij daar inderdaad patiënt is, waar er een diagnose moest vastgesteld worden.  Details vallen onder medische zwijgplicht.  Het ziektedossier wordt aan de procureur overhandigd.  Geen verdere mededelingen, behalve deze “Berichten, volgens dewelke Andreas L. wegens depressies in ons huis in behandeling zou geweest zijn, zijn echter onjuist.”

Media:
De BBC maakt bekend – onder verwijzing naar de Rheinische Post, dat de co-piloot niet wegens een psychische ziekte, maar wel wegens een fysisch probleem zich heeft laten behandelen.  De Süddeutsche Zeitung schrijft dat de co-piloot “sinds langere tijd bij meerdere geneesheren in psychiatrische behandeling” zou geweest zijn en baseert zich op documenten, die bij de woningdoorzoeking in beslag genomen zijn.  “Het ziektebewijs stamt naar verluidt van een in het Rijnland praktiserende neuroloog en psychiater, bij wie de co-piloot sinds een tijdje in behandeling was.”
Uit deze informatie blijkt niet waarom de co-piloot “naar verluidt” een ziektebewijs van een “neuroloog en psychiater” zou gekregen hebben.  Op andere neurologische ziektes wordt door de krant niet ingegaan.

Tot slot: de Europese Pilotenvereniging en de Internationale Pilotenvereniging hebben scherp geprotesteerd tegen de vroege en gedeeltelijke publicatie van onderzoeksresultaten en stellen vast die deze procedure de onthulling van de catastrofe bemoeilijkt en er niet toe bijdraagt de luchtvaart in de toekomst veiliger te maken.

Vandaag nemen we de Duitse pers door.  Behalve de mededeling dat Lufthansa wel degelijk op de hoogte was van zijn psychische problemen in 2009 komt er niets nieuws naar boven.  Bild koplettert dat er een intacte filmopname gevonden is, waarop … eigenlijk niet veel te zien is.  Nou ja, Bild…

FT

 

6 gedachten over “Feiten en vermoedens

 1. Zoals reeds in een andere reactie gezegd, is het nog niet zeker wie de 2de piloot werkelijk was. Het verhaaltje over de medische problemen van Lubitz zijn te gemaakt om geloofwaardig te zin. Noteer ook dat hij een oog probleem had. Na blinde taxichauffeurs in Griekenland, nu half blinde piloten in Duitsland.
  Op de webstek van Kopp on Line verschenen enkele teksten die de ramp in een bredere context plaatsen, en een licht werpen op de mogelijke achtergronden ervan. Hieruit blijkt ook dat het de zoveelste vliegtuig ramp is waarbij er zich vragen stellen. Zie o.a. ook Lockerbie, Smolensk, MH 370 en MH 17….enz…
  http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/daniel-prinz/germanwings-absturz-kriegsakt-gegen-deutschland-.html
  http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/gerhard-wisnewski/germanwings-absturz-der-moerder-ist-wieder-mal-der-tote.html
  http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/wolfgang-eggert/liebe-eingebettete-journalisten-liebe-schlapphuete-es-reicht-.html
  Zoals ook reeds gemeld in een andere reactie is het van belang te weten of er handel met voorkennis is geweest op de beurs, met aandelen,waarvan men zeker wist dat de koers ging dalen(en dit met het oog op een short selling).
  Nuttig is ook dagelijks de berichten te bekijken op de webstek van Hartgeld.com in de rubriek Kriege. Dit alleen is al nuttig om zich rekenschap te geven hoe er gelogen wordt over alles en nog wat!!!
  Intussen is de 2de zwarte doos nog niet gevonden(met de vluchtgegevens).
  Als ze ooit gevonden wordt, zal ze eerst wel “behandeld” worden om vervelende elementen te doen verdwijnen.

  • Je herinnert je misschien dat dezelfde dag dat de eerste zwarte doos met de geluidsopnamen gevonden werd, men ook bevestigde de tweede zwarte doos teruggevonden te hebben, echter… zonder inhoud. Sindsdien stilte.

   • Nu blijkt die zwarte doos pas gisteren terug gevonden te zijn. Eigenaardig. Naar het schijnt moeten ze nu nog op zoek naar een chip.
    Mensen die het kunnen weten en die ik dus napraat, beweren dat een zwarte doos zit opgeborgen in het veiligste deel van een vliegtuig en daarbovenop in een gepantserde koffer. Verder beweren zij dat zo ‘n doos een seinzender heeft en bij een ongeluk snel gevonden kan worden. Die seinzender, beweren zij, blijkt ook nog 30 dagen te werken.

    Bijgevolg kom ik op de slechte gedachte dat er een mogelijkheid bestaat om die zender verder met gegevens uit te rusten die passen in de officiële versie van de krach, gewoon omdat men een paar dagen meer nodig had om de doos opnieuw te vinden. In de hoop dat wij vergeten zouden zijn dat ze al gevonden was?

    Verder kreeg ik in Duitse kranten nog een interessant gegeven te lezen over de co-piloot. Die heeft op google naar de vergrendeling van de cockpit gezocht. Persoonlijk vind ik dat Germanwings wel heel erg in de fout gaat als een dergelijk onderdeel niet tot de opleiding van piloten behoort en zij zich genoodzaakt zien hun informatie uit google te halen.

    • Er zullen nog wel meer ongerijmdheden tussen zitten. Die wij nooit zullen te weten komen.

    • Hij wou wsl weten of er voor co-piloten niets verborgen werd gehouden, bv hoe men in zijn geval toch de deur kon openen met een geheime code.
     Mar nu is alles bewezen: hij accelereerde zelfs nog tijdens de duikvlucht om zeker te zijn dat iedereen dood was. Die grimmigheid doet idd aan de nazi’s denken, zoals de 1e dag al iemand schreef in een buitenlandse krant.
     Gedaan met de idiote verhaaltjes van een kapot raam of een CO vergiftiging.

     • Vermits de nazi’s er nog eens aan te pas komen, herinner ik mij dat je ging navragen waarom die twee gezonde boeren uit je familie de dood vonden in een kamp.
      Toch niet omdat ze van vrouwen hun bijdrage vroegen aan de oorlog in de vorm van verkrachting? Want daar konden de nationaal-socialisten niet om lachen.

Reacties zijn gesloten.