FCKNG…

De Middelvinger Opsteken Illustraties en vectorbeelden - iStock

Russisch buitenminister Lavrow is op bezoek in China. Voor zijn verjaardag (21.3.) kreeg hij van journalisten een mondmasker met de tekst “FCKNG QRNTN”*. En hij was niet te beroerd om het te dragen… Het filmpje werd door het TikTok kanaal verspreid en is in Rusland een superhit.

*QRNTN = “quarantaine” staat in Rusland voor alles wat met de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen te maken heeft.

Het masker had ook een andere tekst kunnen gehad hebben: nl. FCKNG US $. Zo stilaan is men de dollaroverheersing bij de internationale handel meer dan beu. De VSA zijn eigenlijk bankroet, maar kunnen niet bankroet verklaard worden zolang ze de US dollar hebben. De VSA hebben met het Bretton Woods-akkoord, later met de “petro-dollar, en met hun overgewicht in verschillende internationale organisaties, ervoor gezorgd dat de US dollar als een soort wereldmunt de internationale handel domineert. Eender welke handelswaar, olie of granen, praktisch alles wordt in US dollar verhandeld. Dit zorgt voor een gestage vraag naar de US dollar, die het de VSA mogelijk maakt – ondanks hun gigantisch deficit – niet bankroet te zijn.

Terwijl kleine staten, die zich van de US dollar afwenden (bv. Libië) zonder veel scrupules gebombardeerd worden, worden grotere staten met sancties uit het US dollarverkeer verdrongen. Rusland is pas met een ontdollarisering van haar economie begonnen sinds de VSA hen met sancties bedreigen om Rusland bij de internationale handel te benadelen. Rusland sluit met meer en meer staten verdragen af die niet gebaseerd zijn op de US-dollar, maar rekent direct in de munt der betreffende landen af. Ook worden de reserves in US-dollar en/of US-staatsleningen steeds kleiner.

Op lange termijn schieten de VSA hiermee in eigen voet, want de rol van de de US dollar als wereldmunt zal hierdoor afnemen.

De recente politieke ontwikkelingen (… Biden noemt Poetin een moordenaar, de VSA zetten Brazilië onder druk om het Russische vaccin Sputnik V te weigeren…) dragen ertoe bij dat Rusland de ontdollarisering sterker zal proberen door te drukken. Lavrow verklaarde in de Chinese media dat het tijd wordt zich van de US dollar af te wenden. Het lijkt erop dat dit de nieuwe lijn in de Russische politiek zal worden. In 2018 stelde Poetin nog: “We hebben niet als doel ons van de US dollar af te wenden – de US dollar wendt zich van ons af.”

Dat schijnt nu te veranderen. Als China dat door de VSA met sancties wordt bedreigd een consequente politiek voert en de internationale handel niet meer in US dollar afwikkelt, dan zou dit wel degelijk een gevaar voor de US dollar gaan worden.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is g7-g20.png

Het Westen houdt zich – ook economisch – nog altijd voor de navel van de wereld. Dat wordt getoond in de G7-organisatie, dat ooit voor de 7 grootste wereldeconomieën stond. Als het om de grootste volkseconomieën zou gaan, dan zouden Italië, Frankrijk, Canada en G.B. niet meer aan de G7-tafel kunnen plaats nemen. Dan zouden hun stoelen ingenomen worden door China, Indië, Rusland en Indonesië.

Het Westen dominieert de wereldwijde economie niet meer. Moesten zich meer landen bij Rusland en China aansluiten en zich willen weren tegen de pogingen van het Westen om de wereldeconomie verder te domineren, dan zou dit als een boemerang in het Westerse glazen huis terugkomen.

FCKNG SWFT

De VSA hebben zodanig druk uitgeoefend dat Iran van het internationale betalingssysteem SWIFT uitgesloten werd. Dat heeft de Iraanse handel veel schade berokkend. Toen de VSA onder Trump het atoomverdrag met Iran verbraken en de EU eigenlijk de handel met Iran wou voortzetten (… of de schijn gaf dit te willen doen), dan was dit niet mogelijk omdat betalingen onmogelijk gemaakt werden. De EU heeft dan weliswaar met Instex een alternatief op poten gezet… dat echter nauwelijks of niet functioneert. Pas na twee jaar werd een eerste transactie via Instex afgewikkeld. FCKNG NSTX…

Rusland heeft daaruit lessen getrokken en een eigen internationaal betaalsysteem ontwikkeld. Tenslotte hebben de VSA in 2015 geprobeerd ook Rusland uit het SWIFT-systeem te sluiten. Dat was een brug te ver voor de Europeanen die heel goed weten dat ze zonder SWIFT geen Russisch gas meer zullen kunnen kopen.

Het idee werd in de VSA nog niet opgegeven en Rusland bereidt zich op een dergelijke ontwikkeling voor. Lavrow riep in de Chinese media op zich op de duur onafhankelijk te maken van SWIFT en andere betaalsystemen te gebruiken. Ook China heeft een dergelijk betaalalternatief ontwikkeld. Als het Westen landen uit het SWIFT-systeem sluit, dan worden deze in de armen van Rusland en China gedreven.

Ook regeringswoordvoerder Peskow heeft bevestigd dat men in Rusland niets uitsluit, ook een afkoppeling van SWIFT… vermits de maatregelen van het Westen totaal onvoorspelbaar geworden zijn. Ook hier telt dezelfde conclusie als bij de US dollar: op lange termijn schiet het Westen zich in eigen voet. Het Oosten heeft veel geduld, wat men niet met onderdanigheid moet verwisselen.

Wordt vervolgd.

FVE