EUSSR in actie

Het gaat van kwaad naar erger bij de EUSSR.  Censuur onder het mom van verbod op haatverspreiding. Zo zal de parlementsvoorzitter het “live’ uitzenden van de zittingen mogen onderbreken in het geval van “beledigende, racistische, xenofobe uitlatingen of gedrag van een lid”  en mag hij audiovisuele opnames censureren.

En daar bovenop wil de EUSSR een diplomaat afwijzen.

In februari hebben de ‘belangrijkste’ politieke families in het EU-parlement een ongezien voorstel ingediend.  Zij willen dat de EU-Commissie en de EUropese Raad Ted Malloch als VS ambassadeur bij de EU afwijzen.  Wegens, zo argumenteert de EUSSR,  Mallochs “schandelijke kwaadwilligheid t.o.v. de waarden die de EUropese Unie vormen”.  
Malloch heeft o.a. gezegd dat in een vroeger diplomatisch leven, hij ertoe bijgedragen heeft de Sovjet Unie ten val te brengen en dat ‘misschien een andere Unie ook wat mag getemd worden’.  Schande.  Quel horreur!

Regeringen weigeren zelden geloofsbrieven van diplomaten.  In het geval Malloch zou een weigering een unicum zijn in de diplomatie want het zou zich beroepen op de mening van de resp. kandidaat.  “Het was nooit een eis voor afgevaardigen bij de Sovjetunie dat ze het communisme zouden steunen,” schrijft The Guardian.

In een reactie schreef Malloch op Breitbart:

“De EU wil niemand behalve een pro-EU Amerikaanse ambassadeur in Brussel.  Dit ondemocratisch instituut wil de VSA dwingen dingen te laten zoals ze waren, president Trumps verkiezing ontkennen en zijn visie daar niet aan bod te laten komen.    Zij vrezen deze waarheid en de daaraan verbonden uitdagingen.”

 

“De EU werd een ondemocratisch en opgeblazen mechanisme door zowel bureaucratie als ongebreideld anti-Amerikanisme

 

“De ruk naar een socialistisch Verenigde Staten van Europa is zeer schadelijk voor de Amerikaanse handel, voor Amerikaanse investeringen, voor Amerikaanse veiligheid en het wordt gekenmerkt door overregulering, lage groei, hoge werkloosheid en structurele onbuigzaamheid.”

Henry Ford bood wagens aan in eender welke kleur, zolang deze maar zwart was.   En bij het EUropees parlement mogen alle meningen van diplomaten aan bod komen zolang ze maar niet eurosceptisch zijn.  Wat met de volksvertegenwoordigers aan die kant van het politieke spectrum als het over Europa gaat?

Deze trend zou de bezorgdheid van elke Europese jurist moeten opwekken.  Die toont  te veel gelijkenissen met §102 van het Oost-Duitse strafrecht dat alle “anti-staat propaganda en opruiing tegen de constitutionele basis van de socialistische staat en sociale ordehandhaving van de DDR” strafbaar stelde.  M.a.w.  het totale tegenovergestelde van de westerse waarden van Voltaire “Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen.”
Indien en wanneer Malloch genomineerd wordt, dan moet Malloch welkom geheten worden door en bij de EU met het respect horende bij zijn ambt opdat de transatlantische verstandhouding opnieuw kan gesmeed worden.

NewEurope

 

5 gedachten over “EUSSR in actie

  1. Ik moet het zelfs niet ‘overwegen’ als ik voor de keuze zou gesteld worden:
    “Of president D Trump of die 55.000 EU parasieten”.
    De keuze is sowieso gemaakt; ik kies voor 1.000% voor president D Trump.

  2. Het gaat van kwaad naar erger bij de EUSSR. Inderdaad ! De corpulente Vandaele
    heeft al een nieuw woordje in de maak ” Euroxenofobie”

Reacties zijn gesloten.