EUSSR gaat verder op de ingeslagen weg

De EU kan nu oorlog tegen de eigen burgers voeren

Stilletjes en stiekem, nauwelijks genoemd, heeft de EU de volgende stap gemaakt naar de absolute heerschappij over de volkeren van de nationale staten. Verleden week nam de Raad voor algemene Aangelegenheden de zogenaamde solidariteitsclausule aan. Daarmee heeft Brussel nu de mogelijkheid om in heel Europa politie en militairen in te zetten.

Dat is praktisch; als er nu bijvoorbeeld in een land gestaakt wordt, stuurt de EU “troepen” van andere lidstaten, die volledig zonder slecht geweten de burgers van een ander land neer knuppelen. Dan is de drempel minder hoog dan wanneer men de eigen krachten tegen de mensen moet ophitsen.

En omdat dit alles niet iets is waarmee de EU reclame voor zichzelf kan maken, werd dit besluit quasi onder uitsluiting van het publiek genomen. Het punt stond niet alleen helemaal niet op de agenda, ook de vertegenwoordigers van de media werden hierover pas daarna en dan ook nog zijdelings geïnformeerd.

De nu besloten solidariteitsclausule gaat echter nog een stap verder, want nu kunnen op aanvraag ook militairen in een ander land ingezet worden.

En ook al verwijst het besluit naar een crisis buiten de EU, er moet wel degelijk gevreesd worden dat een militaire actie conform het besluit ook mogelijk is als het om landenoverstijgende stakingen op het gebied van verkeer of energie gaat.

Volgens het document is het bondgenootschap ook mogelijk bij “door mensen veroorzaakte catastrofes”. Daar blijft Brussel echter een nadere definitie schuldig en dat kunnen dus ook wel degelijk binnenlandse politieke onlusten op grond van massa-immigratie, sociale verhoudingen of zogenaamde “godsdiensttwisten” zijn.

In ieder geval is deze ontwikkeling zeer zorgwekkend, gevaarlijk en smaakt ze al verdomd veel naar dictatuur.
Bron: E.J. Bronwww.pi-news.net

Meer hierover…

2 gedachten over “EUSSR gaat verder op de ingeslagen weg

 1. ‘En ook al verwijst het besluit naar een crisis buiten de EU’?
  Er staat wel degelijk dat het over lidstaten gaat, die dan wel eerst zelf hulp moeten inroepen.

 2. Deze richtlijn van EU is al langer in voege :
  geldend recht in de Eu is het doden zonder vonnis en de doodstraf bij oorlog en onmiddellijke oorlogsdreiging.
  cruciaal wordt het wanneer de richtlijn verder bepaalt dat :
  een agent of militair iemand mag doden tijdens een oproer of opstand.
  Hier wordt dus gesteld dat de overheid, om een oproer of opstand te onderdrukken, het recht heeft mensen te doden.
  Herman van der Reeck en de slachtoffers van Zwartberg waren een voorproefje!?!

Reacties zijn gesloten.