EU: wie het breed heeft, laat het breed hangen

Toevallig botsten wij op deze EU-immoprojecten waar tijdens geen enkele plenaire samenkomst van het EU-parlement over gestemd werd, resp. mocht over gestemd worden:

De Budgetcommissie keurde verschillende bouwprojecten goed voor verschillende EU-instellingen. Er “hoeft” niet over gestemd te worden:

🔴 Europa Experience in Paris, Place de la Madeleine

Een 1452 m2 gebouw met een 360° panoramische bioscoop, een modulaire vergaderruimte, een interactieve tentoonstellingsruimte en een rollenspel*

De duur van het voorgestelde contract is 18 jaar. Het EU-parlement, dat er niet mocht over stemmen, mag wèl € 1.750.000 huur per jaar betalen, en daar bovenop € 159.069 per jaar voor het vergoeden van de basisuitrusting, € 175.000 per jaar voor kosten, en € 2.200.000 voor eenmalige uitrustingswerken.

Hoe dit gebouw eruit ziet hebben we niet kunnen achterhalen. Het is niet bepaald een volksbuurt. Eerder voor de upper-class, passend voor de EU-potentaten.

🔴 Europa Experience in Rome, Piazza Venezia

Het 922 m2 gebouw heeft een receptieruimte, een interactieve ruimte, een flat-screen bioscoop, een rollenspel* en ontmoetingsruimte.

Het voorgestelde lease contract is voor een vaste periode van 12 jaar met een stilzwijgende hernieuwing van een volgende 6 jaar. Het EU-parlement zal hiervoor € 903.000 per jaar huur betalen en € 37.000 per jaar voor kosten.

Ook van dit gebouw ontbreekt een afbeelding. Aan de hand van onderstaande video kan u vaststellen waar de Piazza Venezia zich situeert in Rome; het is het grote plein voor de monstrueuze “taart” en het standbeeld van Victor Emmanuel II:

🔴 European Parliament offices in Brussels

Het EU-parlement heeft beslist het WIERTZ gebouw aan te kopen; momenteel heeft het EU-parlement hiervoor een vruchtgebruikcontract.

De totale oppervlakte bedraagt 18 073 m2; daarvan wordt 10 000 m2 als kantoorruimte gebruikt. De prijs: € 74,9 miljoen.

Op 21.7.2018 besteedden wij reeds aandacht hieraan:

🔴 EEAS Buenos Aires Office, Argentina

Het kantorengebouw van 1 237 m2 heeft een prijskaartje van € 7,53 miljoen.

De netto kosten voor de zgn. European External Action Service (Europese buitenlandse actie dienst) wordt beraamd op € 11 miljoen voor 20 jaar. Hierbij zit vervat: de aankoopprijs (€ 7,53 miljoen), de kosten voor de uitrusting, verhuis- en startkosten, zijnde € 1.97 miljoen, werkingskosten voor 20 jaar, zijnde € 3,86 miljoen, geschatte van locatiedelen, zijnde € 1.25 miljoen, en de opbrengsten van de verkoop van de huidige kantoorruimtes, zijnde € 1.07 miljoen.

Wij hebben niet de moeite gedaan dit na te rekenen. Dergelijke cijfers gaan ons bevattingsvermogen te boven.

Of het om dit gebouw gaat, konden we niet met 100% nagaan, maar gezien het statige uitzicht zou het best kunnen. Klein detail: de titel op de video noemt dit “Building II” . Zijn er meer?

De EU liet zichzelf vieren in Argentinië. Als we het goed verstaan hebben, gaat het om een samenwerkingsprogramma dat subsidies voorziet voor bepaalde groepen of projecten. EU-subsidies is de rode draad… Sinds wanneer maakt Argentinië deel uit van de EU? Moet de EU per se zo’n geldverslindende aanwezigheid etaleren?

De ID Groep (Identiteit & Democratie fractie in het EU-parlement, waarvan het Vlaams Belang deel uitmaakt, betreurt het tekort aan transparantie aangaande de “bouwpolitiek” van de EU-instellingen en beschouwt al deze projecten als een buitensporige verspilling van belastinggeld.

*(… wie weet wat wat dit moet voorstellen mag het ons melden).

IDgroupEP

What you will not find in any plenary session! – Identity and Democracy Group – English (idgroup.eu)

https://www.idgroup.eu/expensive_eu_building_policy