EU-kafka en oliemiserie

Enkele EU-lidstaten krijgen geen olie meer uit Rusland. Uitgerekend landen die geen plan voor een alternatief hebben. Dit krijgt u toch niet aan een normaal denkend wezen in de zakenwereld uitgelegd. De EU slaagt erin van een doodgewone handelsprocedure iets heel ingewikkelds te maken… En dan komt Orban in actie!

Sinds 4 augustus komt er geen druppel olie meer uit de zuidelijke tak van de “Druschba”pijplijn. De oliestroom blijft ongehinderd doorlopen via de noordelijke tak naar Polen en Duitsland. De zuidelijke tak loopt vanuit Rusland over Wit-Rusland en Oekraïne naar Hongarije, naar Slovakije en naar Tsjechië. De onderbreking heeft gevolgen voor heel Europa. Hongarije wil het probleem met geld oplossen!

De Hongaarse olie- en gasgroep Mol wil de olie zo snel mogelijk weer laten stromen en heeft – naar eigen zeggen – daarvoor geld betaald aan de Oekraïense pijnlijnbeheerder.

Als reden voor de leveringsonderbreking geeft het Russische Transneft betalingsproblemen op. Transneft betaalt normaal gezien het Oekraïense Ukrtransnafta taksen voor de doorstroom van de olie. In juli bedroeg dit 15 miljoen US$. We citeren Ukrtransnafta:

“Ukrtransnafta schortte de dienstverlening op het transport van olie via het Oekraïense grondgebied op vanaf 4.8.22 daar er geen financiële fondsen ontvangen werden voor verleende diensten…”

En de Oekraïense “dienstverlening” moet op voorhand betaald worden… Transneft stelt dat het niet kon betalen daar de EU-sancties dit verhinderden. De betaling van 22 juli – voor de maand augustus – kwam terug op de rekening van Transneft wegens weigering door de hiervoor verantwoordelijke bank. En daarop heeft Oekraïne de doorstroom op haar grondgebied tegengehouden.

We citeren Transneft:

“Vanaf heden mogen Europese banken (corresponderende met Russische) niet langer zelfstandig beslissen over het al dan niet doorgaan van een transactie. Om de bevestiging te krijgen dat de transactie geen deel uitmaakt van de verboden transacties-lijst moet een toestemming van een hiervoor verantwoordelijk overheidsorgaan voorliggen. Het feit dat de EU-bollebozen nog geen consensus bereikt hebben over het algoritme van banktransacties in de verschillende domeinen, én daar bovenop het verlenen van dergelijke toelating, maakt het allemaal niet bepaald gemakkelijk.”

Transneft heeft dus een informatieverzoek aan de verantwoordelijk bank gericht om een toelating te krijgen betalingen te kunnen uitvoeren volgens het akkoord met Ukrtransnafta. Alternatieve opties voor betalingen worden ook ontwikkeld.

De EU-sancties verbieden een groot aantal van bankzaken. Maar betalingen van olie en gas werd expliciet als uitzonderingen vermeld. Mol deelde volgens de Financial Times mee:

“Oekraïne heeft beloofd de doorvoer van ruwe olie, die enkele dagen geleden “wegens technische problemen bij de bank” werd gestopt, binnenkort weer in orde te brengen.”

De olieprijs steeg omwille van de onderbreking met ca. 1 US$ per barrel, maar lijkt intussen weer af te zwakken.

handelsblatt.