EU-kafka en oliemiserie (2)

De EU-sancties verhinderden de doorvoer van Russische olie naar Hongarije, Slovakije en Tsjechië. Hongarije bood de redding. Om de kafkaiaanse toestand te begrijpen, (her)leest u best eerst het artikel onderaan.

Het kwam hierop neer: door de aftakking van de Druschba pijplijn (Druschba = vriendschap) naar de drie b.g. landen stroomde geen olie meer omdat Rusland ten gevolge van de bureaucratische EU-banksancties niet in staat was doorvoerrechten aan Oekraïne te betalen. En wie was daarvan het slachtoffer? De drie b.g. landen.

Hongarije besloot dan maar het logische te doen: de factuur van de doorvoersancties plaatsvervangend te vereffenen. Oekraïne wilde vervolgens zijn gezicht redden t.o.v. de “westerse bondgenoten” en verklaarde de stillegging als een “technisch probleem”. Niet toch, zo stelt József Balogh, energie-expert, in ATV, Oekraïne wou hiermee alleen maar testen hoe de “Vriendschaps“pijplijn als geopolitiek wapen ingezet kan worden:

“Ik denk dat dit een generale repetitie is voor iets véél groter, waarop ze zich na december zullen voorbereiden, van zodra Polen en Duitsland zich van deze pijplijn (Nvdr: noordelijke vertakking) los gemaakt hebben.”

De Hongaarse overheid toonde hiermee staatsmanschap én gezonde handelsgeest: met Rusland op een verstandige manier omgaan legt geen windeieren. De betaalde factuur voor de doorvoerrechten wordt in mindering gebracht bij de afrekening van de geleverde olie. Rusland ging hiermee akkoord.

ATV