Een Vlaamse professor weet het…..

“( . . .) de vermenging van culturen behalve onomkeerbaar ook en vooral verrijkend is. Hij kant zich ook tegen een groot geloof in multiculturalisme, omdat dat volgens hem geen gemeenschappen samenbrengt, maar juist een eilandmentaliteit creëert. Multiculturalisme leidt in zijn extreme vorm tot een blinde afgang naar apartheid en racisme. Hij stelt het interculturalisme voor. Interculturalisme gaat uit van dialoog en interactie tussen verschillende gemeenschappen, maar wel vanuit een sterke eigenheid.”
En verder in het interview:
“Dan zegt u: Jodendom en christendom, dat ligt heel dicht bij elkaar.”

Waarop Pinxten antwoordt:

En de islam. [!!!!] Jaja, die hebben ongelooflijk veel gemeenschappelijk. En je merkt dat zoals in mijn geval als je iets verder gaat.”

“Professor” Rik Pinxten

Martien Pennings daarop;

“Het Mohammedanisme is het volkomen tegenovergestelde van “onze” traditie. Laat de oorspronkelijke boodschap van het christendom zich samenvatten in de woorden Liefde, Rede en Schuldbesef, de islam daartegenover is die van de Blinde Onderwerping, het Agressieve Irrationalisme en de Huichelachtige Beschuldiging. Wat het geïnstitutionaliseerde Christendom aan misdaden beging, was ontsporing, gebeurde ondánks de leer. Wat de islam aan misdaden beging en nog steeds begaat, was en is precies in het spoor en opdracht van de leer. De islam mist elke spiritualiteit, elke vrijheid van denken, elke universele liefde en geeft structurele opdracht tot misdaad jegens “de Ander”, telkens weer.”

http://martienpennings.wordpress.com/2014/09/04/rik-pinxten-heeft-koeienstront-in-de-kop/

4 gedachten over “Een Vlaamse professor weet het…..

  1. Nu wordt dus ook een Al Qaida filiaal geopend in Indie, Bangladesh en Myanmar, teneinde een kalifaat te stichten. Nu Turkije nog…

  2. Misschien de foto van dat weerloos gefolterd slachtoffer eens onder de neus duwen van dat creatuur dat zich professor mag noemen. Voor hij tot hoogleraar werd benoemd heeft hij vermoedelijk een tijdje gemeenteraadslid geweest in Gent en danig onder de invloed gekomen van Termont en de Groenen. Uiteraard is de Islaaaaam verrijkend: vraag het maar aan die gekruisigde , die zal je met alle plezier een antwoord geven. Ik weiger te geloven dat het een Vlaamsche Prof betreft , indien wel dan moet het ene zijn met “migratie-achtergrond” Zo onnozel is het origineel Vlaamsche volk ook weer niet om dergelijke waanzin te verkondigen.

  3. Valt het ook iedereen op dat die achterlijke gewelddadige barbaarse smeerlapperij altijd door oude perverse vieszakken in doeken gewikkeld verkocht wordt aan de simpelen van geest?
    Men moet al helamaal achterlijk zijn om te geloven dat er 72 maagden op je staan te wachten en dat bij een bevolking dat kinderen van 6 jaar verkracht. Waar halen ze die maagden? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Wat een achterlijke idioten.

  4. Het is toch volkomen onbegrijpelijk dat jonge mensen zich aangetrokken voelen voor te gaan vechten voor een organisatie die tot ongelofelijke wreedheid in staat is . Onthoofdingen ! mensen waaronder kinderen levend begraven , massa moorden , folteren enz … gewoon omdat ze een ander geloof hebben of hun beulen het enkel maar denken . Het zegt veel over diegenen die we jarenlang hebben onderhouden met belastingsgeld . Pogingen hebben gedaan om ze een behoorlijke opvoeding te geven via het onderwijs . Hun godsdienst geen strobreed in de weg gelegd , integendeel . Familiehereniging ! Het beste was niet goed genoeg. Dat is dan het resultaat van de correcte politieke partijen . Hun beschermelingen kiezen voor moord en doodslag in naam van Allah , zogezegd , want ik weiger te geloven dat het nog iets met godsdienst te maken heeft. Het zijn gewoon een bende wakker geschudde sadisten. Ik spuug erop !

Reacties zijn gesloten.