Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

Verschillenden moeilijkheden hebben het me deze deze week belet om een gewoon bericht te schrijven. Drie dagen en nachten hadden we geen elektriciteit, wat niet alleen grote moeijkheden oplevert voor het sanitair omdat er dan geen water opgepompt kan worden, maar bovendien hebben we dan ook geen internet. Bovendien hadden we juist deze dagen regenachtig weer, wat bijzonder goed is voor het terrein maar waardoor de zonnepannelen ook niet veel opleveren. Vervolgens moest ik de ventilator van mijn computer laten herstellen/vervangen en die heb ik nog steeds niet terug. Zo hebben we dus een hele week geen emails gelezen en extra meegewerkt aan de grote olijvenoogst. Voor jullie en voor mij is het, meen ik, helemaal geen drama maar eerder een zegen. Verschillenden onder ons zijn, laat het me zelf maar zeggen, bijzonder schrijf- en praatzieke wezens. Bovendien wil ik dit zo lang mogelijk blijven, in dienst van de waarheid, de menselijke waardigheid en het christelijk geloof. Besluit: je krijgt een miniberichtje, dat een medebroeder je welwillend toestuurt.

Vorige week hebben we aangetoond dat het pro homo manifest van de Vlaamse bisschoppen (22 september 2022) in geen enkel opzicht aanvaardbaar is. Hierop kregen we meer dan de gewone reakties. Het waren meestal aanvullingen die ik hier nu wil verwerken.

Iedereen, homo of hetero behoudt zijn menselijke waardigheid. Er is geen enkele verantwoording om homo’s op welke wijze ook te minachten of te discrimineren. En we willen graag erkennen dat bij sommigen homoseksuele gevoelens zeer diep geworteld zijn en zelfs al in de vroege kiderjaren aanwezig kunnen zijn. Toch is er, voor zover wij weten, nog nooit een genetische oorsprong hiervoor gevonden. Laten we dan ook ophouden met de valse bewering dat mensen als homo worden geboren en onze waardigheid eer aandoen door de verantwoordelijkheid voor onze daden op te nemen. Doet het homo zijn niets af van de menselijke waardigheid, het homoseksueel gedrag daarentegen is en blijft onaanvaardbaar.

Een arts schreef me dat hij in mijn uitleg het belangrijke medisch aspect miste. In bijzonder duidelijke bewoordingen en met een erg beeldrijke taal beschreef hij hoe het homoseksueel gedrag ziekteverwekkend en een bron van besmetting is. Het menselijk lichaam is voor dit onnatuurlijk gedrag niet voorzien. Ik kan voor het fatsoen zijn bewoordingen en beschrijvingen hier niet overnemen maar ik denk dat hij volkomen gelijk heeft. Hierover geven de media niet één woord. Bovendien geven ze een totaal misvormd beeld van het zogenaamde homohuwelijk. Een echt huwelijk wordt geminacht, een ‘homohuwelijk’ wordt de hemel in geprezen. Dit wordt voorgesteld als het summum van geluk en vrede. O wee, wie dit niet toejuicht. En wie een wetenschappelijk beeld willen geven van de tragedies die zich achter het homoseksueel leven afspelen, worden onverbiddelijk gecensureerd. Laten we de werkelijkheid onder ogen zien en ons niet verschuilen achter een vrome fantasie van een zogenaamde trouwe relatie. Waarom geen origineel christelijk hulpcentrum opzetten voor en met homoseksuelen die volgens het Evangelie willen leven? Waarom ervoor terugschrikken wanneer de openbare opinie, met behulp van Soros en anderen, dit initiatief wil tegenwerken?

Tenslotte was er nog een vraag over het persoonlijk geweten. Kunnen wij zelf met ons geweten uitmaken of beslissen wat goed en wat kwaad is? De grootheid van ons moreel geweten kunnen we niet genoeg onderlijnen. (Een goede uitleg vindt je in de Catechismus van de katholieke Kerk nr 1776-1802). Het morele geweten is als het meest kostbare heiligdom in het diepst van ieder mens. Hiermee kan hij een gewetensoordeel maken, de stem van God herkennen en uitmaken wat goed en kwaad is. Het geeft ons de nodige onderscheiding. De grote vergissing die velen maken is echter dat zij denken dat ze met hun geweten ook goed en kwaad zelf kunnen bepalen. Neen, ons geweten helpt ons onderscheiden wat goed en kwaad is maar het kan zelf niet opleggen wat goed en kwaad is. Wel is ons geweten de hoogste instantie voor ons. We hebben het recht en de vrijheid om volgens ons eigen geweten te handelen. Wel moet daarvoor een oprecht zoeken en een luisterbereidheid in ons hart aanwezig zijn. We hebben de plicht om de waarheid te zoeken. Door onwetendheid, nalatigheid en onverschilligheid kan ons geweten misvormd worden. Deze kunnen al of niet schuldig zijn. Wanneer we, gedreven door passies, de waarheid niet willen zien, is ons gewetensoordeel niet zonder schuld. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Ons geweten dient uiteindelijk gevormd te worden naar het Evangelie van Jezus Christus.

P. Daniel, Mar Yakub, Qära, Syrië, 18.11.22

Flitsen.

Het laatste citroenkruid wordt geknipt en gedroogd. De oogst bedraagt verschillende grote zakken. Volgens sommigen is dit de lekkerste thee die ook heerlijk ruikt.

Dinsdag kwamen drie SOS Chrétiens d’Orient ons helpen, twee meisjes en een jongen van rond de 19 j. Ze komen dikwijls uit grote gezinnen. De jongen komt uit ’n gezin van twaalf kinderen! Samen hebben we de grote oogst van de olijven (bijna) voltooid. Er zijn een honderdtal grote, oude bomen, waarvan sommigen zo vol hangen dat je er met een flinke groep nog lang werk aan hebt. Hiernaast zijn er nog verschillende honderden kleine boompjes, die nog geen of maar weinig olijven voortbrengen. We hebben drie dagen gewerkt met ruim twintig plukkers: fraters, zusters, gasten, arbeiders, bezoekers, kinderen… Er werd onder het werk gezongen, gelachen en verteld. We begonnen ’s morgens na de Eucharistie en er werd verder gewerkt tot een eind in de late namiddag. Tijdens een korte onderbreking werd een sandwich gegeten. Het waren aangename werkdagen.  Vrijdagmorgen organiseerden we in de kluis een ontbijt om het afscheid te vieren van de jongeren van S.O.S. die terugkeerden naar Aleppo. Daarna hebben de zusters de olijvenoogst afgewerkt.

Varia

  • Ons vorig bericht prima geïllustreerd  door 8 interessante video’s: 1 Hoe jus gemaakt wordt, 2. S.O.S. al 9 jaar actief in Syrië, 3. Wat de oorlog in Syrië heeft gedaan, 4. De levensgevaarlijke grootheidswaanzin van transhumanisten en het W.E.F. , 5. De instorting van Europa (J.B. Noe). 6. Ad liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen, 7. Robert Musaerts over het synodale proces, 8. Ontdekking van oud Arabisch klooster: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-280/
  • Belangrijke informatie: Mama waarom? / Corona maskers vol gevaarlijke chemicaliën / Levens redden door wapens te leveren? / Waarschuwing wereldbedreiging / Halloween? / Toespraak van Lavrov / Dringende oproep duizenden vogels sterven / Verzet tegen eenzijdige berichtgeving in de officiële media: www.kla.tv
  • Russen hebben zich teruggetrokken uit een gedeelte van Cherson, de hoofdstad van een van de regio’s die onlangs massaal stemde om terug tot Rusland te behoren. Het is een enorme politieke overwinning voor Oekraïne op de Russen. Scott Ritter beweert dat het strategisch slechts een schijnoverwinning (een Pyrrhusoverwinning) is. Vooreerst zijn de verliezen aan Oekraïense kant 7 tot 8 maal groter dan aan Russische kant. Bovendien hebben de Oekraïners gedreigd in die streek een grote dam te bombarderen waardoor mogelijk duizenden soldaten zouden omkomen. De terugtrekking is een teken van bezorgdheid om eigen Russische soldaten. Ook Sonja van den Ende schrijft in deze zin en voorziet dat de Russen eens dit gebied definitief zullen heroveren: https://sputniknews.com/20221109/scott-ritter-explains-why-russias-kherson-withdrawal-is-a-pyrrhic-ukrainian-victory-1103953027.html
  • De orde van de Jezuïeten heeft naast haar grote verdiensten, vooral voor de opvoeding van de jeugd langs haar uitmuntend onderwijs, ook het merkwaardige verschijnsel van (zeer) hoog geplaatste Jezuïeten (tot zelfs de man die nu de Heilige Stoel bezet), die bokkensprongen uithalen en de kerkelijke leer openlijk ondermijnen. https://www.thecatholicthing.org/2022/11/10/the-jesuits-what-went-wrong/

Nvdr: Ter illustratie:

Syrië en pater jezuïet Frans van der Lugt zijn voor alle eeuwigheid verbonden. (https://www.jezuieten.org/frans-van-der-lugt/) Enkele herinneringen aan “abouna Frans”: