Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De laatste Amerikaanse presidentverkiezingen hebben ons enkele illusies rijker gemaakt en geleerd dat we niet te veel moeten rekenen op mensen. Nu is er de koorts van de Franse presidentsverkiezingen van volgende zondag. Ook daar lijkt het weer een hevige strijd te zijn tussen de hogere klasse, de gevestigde macht, de elite, vechtjassen, bankdirecteurs en wapenbazen enerzijds en zij die de lagere stand willen vertegenwoordigen en een betere levensstandaard voor de gewone mensen willen bevorderen. Als de strijd nu zo hevig is, dan zal die strijd ook na de verkiezingen doorgaan, afgezien van wie er gekozen is. Zo zagen we het in de VS gebeuren, zo zal het in Frankrijk gaan.

Het geweld gaat gewoon door.

Ondertussen hebben de Russen ongeveer de helft van hun vliegtuigen uit Syrië teruggetrokken omdat een groot deel van IS al is uitgeschakeld.

Met een veel kleiner aantal vliegtuigen hebben zij (wettelijk) ongeveer viermaal zo veel gepresteerd als de veel grotere internationale coalitie (onwettig) heeft gedaan. En de gesprekken in Astana 4 (3-4 mei) zijn ook weer voorbij. Rusland, Iran en Turkije zullen zich inzetten om in Syrië vier belangrijke veilige zones te maken, waar het geweld kan afnemen en de humanitaire hulp verbeteren.

Dit gaat morgen in en duurt voorlopig een half jaar. Het was een plan van Rusland. De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres heeft het plan al verwelkomd. Nu maar hopen dat het ook nageleefd wordt.

P.  Daniel

Vrijdag 5 mei 2017

Flitsen uit het leven van de  gemeenschap

Dagelijks wordt er gewerkt aan het nauwkeurig noteren van het materiaal dat van de drie containers gekomen is en dat de grote zaal onder de nieuwbouw helemaal vult. We hebben die containers vorige week op een avond en nacht leeggemaakt. Er moet ook een en ander versleept worden en vrachtwagens moeten geladen worden. Tevens worden er nog steeds bomen geplant op het terrein. Bovendien moet er iedere dag een vracht rotsstenen verzameld worden. Hiermee kunnen de betonnen muren van het schapenhok (nu voor 100 schapen) mooi afgewerkt worden, zoals de andere gebouwen. Tenslotte wordt de kluis binnen en buiten ook verder afgewerkt.

De zoon van een van onze arbeiders, een christen, wil zich een week komen voorbereiden op zijn examen Engels. Hij mist niet alleen een grondige kennis van de taal maar ook enige structuur en vaste orde in zijn leven. Om beurt zal een van de fraters hem helpen. Ondertussen gaan de dagelijkse lessen Engels voor mensen uit Qâra hier ook door. Dit vraagt serieuze voorbereiding en het opzoeken van geschikt materiaal, maar het loont de moeite. De studenten en studentinnen zijn er ook dankbaar voor.

Het “collectief van Antiochië”

Als “gemeenschap van de eenheid van Antiochië” zijn we verrast door het plotse ontstaan in Frankrijk van een “collectief Antiochië” onder priesters en religieuzen. In Antiochië is Petrus eerst zeven jaar bisschop geweest, vooraleer hij naar Rome vertrok en vanuit Antiochië werd het christelijk geloof onder de volkeren verkondigd door Paulus. Daar was de Kerk nog één in verscheidenheid, nl. bestaande uit een “kerk van de volkeren” en een “kerk van de joden”. Daar werden de gelovigen uit de volkeren voor het eerst “christenen” genoemd.

Het Franse “collectief Antiochië” is blijkbaar uit de koorts van de presidentsverkiezingen geboren. Na de eerste stemronde hebben de Franse bisschoppen gemeend in een communiqué de gelovigen al meteen te moeten waarschuwen, alleen en uitdrukkelijk voor de kandidate van het rechtse Front National. Geen woord van kritiek op de andere kandi- daat, die ultra liberaal is, pro nieuwe wereldorde, pro islam, anti familie, pro abortus, pro euthanasie en… pro-bablement nog veel meer.

Vele priesters en religieuzen van alle rangen, standen en leeftijden aanvaarden dit niet. Het verschil van houding van de hogere clerus (die zo dicht mogelijk bij de openbare opinie wil blijven) en van de lagere clerus (die dichter bij het volk wil staan) is ook in Vlaanderen niet vreemd. De reactie van het collectief is rustig en vastberaden.

Het laat de bisschoppen verstaan dat zij zich zo niet zullen laten mobiliseren of intimideren. “Wij kijken al lang niet meer naar tv, wij lezen jullie verklaringen niet meer…Wij waren aanwezig op de “Manif pour Tous” en de  “Mars voor het leven” en jullie waren daar niet…De situatie wordt met de dag erger. Wij delen in het lijden van een volk waar jullie weinig contact mee hebben…Wij zeggen in alle rust dat wij zullen stemmen voor Mevr. Le Pen”.

Toch is er ook nog een bisschop die op zijn wijze protesteert tegen het communiqué van de Franse bisschoppen, nl. de charismatische Dominique Rey, bisschop van Fréjus-Toulon, waarmee we jaren geleden mochten kennismaken. Hij roept de gelovigen op om gewetensvol te stemmen voor degene die eerbied opbrengt voor het leven, het gezin, de godsdienstvrijheid, de vrede in de wereld en de zorg voor de armen. Het is ook deze bisschop die een bijzondere band heeft met ons bisdom hier. Al willen we onze hoop niet meer stellen op politici, we wensen het Franse collectief Antiochië alle succes toe.

Ten hemel schreiend onrecht

Vier dorpen zijn omsingeld. In het noorden, in de provincie Idlib houden rebellen van Jaych Al Cham (“het leger van Damascus”!?) de sjiitische burgers van Kafraya en Foya sinds 29 maart 2015 in hun greep. Ze worden dagelijks bestookt met raketten. Huizen, scholen, ziekenhuizen worden gebombardeerd, water en elektriciteit afgesloten, toevoer van voedsel en medicamenten wordt verhinderd en scherpschutters doden het vee. Voor het wahabisme van Saoedi-Arabië is het feit dat de burgers sjiieten zijn een grote misdaad.

Nvdr: Een konvooi met inwoners van deze dorpen werd tijdens de evacuatie in april  aangevallen.

In het zuiden, aan de Libanese grens heeft het Syrische leger in Madaya en Zabadani sinds 4 juli 2015 rebellen omsingeld nadat dezen een aanval gelanceerde hadden in Qalamoun. De behandeling van de rebellen door het Syrische leger is evenwel geheel anders. Ook de uitwisseling van groepen is geheel verschillend verlopen. De rebellen in het noorden en het leger in het zuiden zouden aan beide zijden de veiligheid van hen die vrij gelaten worden verzekeren, zo was overeengekomen. Het Syrische leger is zijn verplichting nagekomen en heeft gezorgd dat de groepen rebellen met hun familie en wapens veilig konden vertrekken.

En hoe worden de geëvacueerden in het noorden door de rebellen behandeld? Met bussen worden ze weggebracht richting Aleppo. In El-Rachidine, nog rebellengebied, wordt halt gehouden. Daar komen rebellen toe die de kinderen met snoepgoed lokken. Ondertussen komt daar een auto met explosieven voorbij en doodt 126 mensen, waarvan, 68 kinderen (Antoine Charpentier, 2 mei 2017: ( http://www.mondialisation.ca/syrie-foua-et-kefraya-timidite-de-la-communaute-internationale/5588244 ).

Dit verhaal zoals het gebeurde, komt niet in de media, van een onpartijdig internationaal onderzoek is geen sprake en nog minder van een speciale zitting van de VN Veiligheids- raad.

Rebellen, “Syrische opposanten”, terroristen hebben geen enkele bedoeling om mee te werken aan vrede in het land en de bemiddeling van de “internationale gemeenschap” heeft alle geloofwaardigheid verloren. Leugen en geweld krijgen vrij spel. Op de laatste conferentie in Astana, die gisteren eindigde, heeft Rusland duidelijk gemaakt dat het harde bewijzen heeft die aantonen dat de chemische aanval in Khan Sheikhoun (4 april 2017) een provocatie was. Rusland zal blijven ijveren om de waarheid in de openbare opinie te brengen.

Naar een atoomoorlog?

Niemand kan zich de gevolgen voorstellen van een atoomoorlog tussen de VS en Rusland. Sommige deskundigen waarschuwen ons voor de catastrofale gevolgen van zulk een oorlog. Steven Star is de voornaamste wetenschapper van de “dokters voor sociale verantwoordelijkheid”, verbonden met de stichting “voor de vrede in het atoomtijdperk”. Hierover schreef hij meerdere studies. Greg Mello is algemeen directeur van de studiegroep Los Alamos die de gevaren van een atoomoorlog bestudeert en sinds 1989 ijvert voor ontwapening. In een interview met hen vinden we enkele van hun overtuigingen (http://www.mondialisation.ca/des-experts-du-nucleaire-abordent-les-dangers-dune-guerre-entre-les-etats-unis-et-la-russie/5587534).

In een atoomoorlog tussen de VS en Rusland zou in het eerste uur 30% van de bevolking omkomen, in de weken daarna meer dan 50% en uiteindelijk heel de bevolking. Op een oppervlakte van tienduizenden km zouden alle elektronische apparaten aangetast worden. De meteorologische veranderingen zouden een soort ijstijdperk veroorzaken voor een tiental jaren. De voorraad van zeer hoge concentraties van radioactiviteit in de kern- centrales kan smelten en in brand schieten. Kortom de gevolgen voor het leven van de mensheid en van onze aarde staat op het spel en de ellende zal onvoorstelbaar zijn. Met een zeker cynisme zou men kunnen zeggen: zalig degenen die eerst omkomen.

Dat de dreiging voor een atoomoorlog steeds groter wordt, is zeker niet uit de lucht gegrepen. Vooreerst is het aantal beschikbare kernwapens waanzinnig hoog en de wapenindustrie slaagt er in een steeds groter aantal en meer vernietigender wapens voor te stellen en op te dringen. Het arsenaal moet zogenaamd steeds vernieuwd worden. Als ze niet gebruikt worden is het een duizelingwekkend bedrag dat is weggegooid en dat veel beter voor de verbetering van de levensstandaard van mensen zou gebruikt kunnen worden. Worden die wapens wel gebruikt dan zaaien ze op onvoorstelbare wijze dood en vernieling. Het is dus dubbele waanzin. Vervolgens is er de voortdurende provocatie van de VS, NAVO tegenover Rusland. Zij zijn zo naïef van te denken dat ze aan Rusland hun wil kunnen opleggen als ze eens hun spierballen laten rollen.

Rusland heeft overigens een goede relatie met Iran en China en zal voor de dwaze westerse provocatie niet wijken. Tenslotte heeft D. Trump met zijn roekeloze en geheel onverantwoorde raketaanval van begin vorige maand in Syrië voor Rusland een rode lijn overschreden. De communicatie VS – Rusland, bedoeld om onderlinge conflicten te vermijden, heeft Rusland opgezegd als reactie op de dwaze aanval van D. Trump. Dit maakt de dreiging van een conflict, ook met kernwapens, alleen maar groter. En de nieuwste provocatie: de VS luchtmacht heeft F 35, vijfde generatie gevechtsvliegtuigen, op 25 april 2017 geïnstalleerd in Estonia, op 200 km van de Russische grens en 300 km van St Petersburg.  Op 28 april werden ze geïnstalleerd in Bulgarije. De F 35 kunnen met atoomwapens uitgerust worden en zijn bedoeld voor de nieuwe atoombom B 61-12. Dit alles om “de veiligheid te verzekeren in de regio en in de wereld” tegen de zogenaamde “Russische agressie” (Manlio Dinucci, 4 mei 2017; https://ilmanifesto.it/cacciabombardieri-usa-f-35-schierati-in-estonia-e-bulgaria/). Moet Rusland zijn wapens nu in Cuba plaatsen opdat de Amerikanen en de NAVO hun atoomwapens eens kunnen testen?

Heil en bescherming moeten we niet verwachten van deskundigen of geleerden als zodanig. De mensheid heeft in gans haar geschiedenis nooit zoveel geleerden gehad als nu, en wel op alle terreinen. De technische en wetenschappelijke middelen om de mensheid vooruit te helpen lijken onbeperkt. En wat doen geleerden? Zij lossen problemen op. Zo zou je dan verwachten dat onderhand alle problemen van de baan zijn. Toch is niets minder waar. Immers, deskundigheid en geleerdheid vallen niet samen met wijsheid. Kennis, weetjes en vaardigheden kunnen eindeloos opgestapeld worden. Die kun je ook in een computer stoppen of in een robot. Wijsheid is iets anders en gaat uit van mensen die rustig het geheel hebben overzien, in geweten een evenwichtig oordeel vellen en er naar handelen.

Ziehier hoe Greg Mello uiteindelijk de toestand beoordeelt: “Ik zou zeggen dat de inspanningen om de ongelijkheden in de wereld  te verminderen het hart vormen van een dreigende atoomoorlog. We moeten ons ontdoen van het militaire, industriële en financiële complex. Indien zoveel macht in zo weinig handen is en er zulke grote ongelijkheid blijft, dan zijn de mensen van de macht verblind door hun positie. Ze hebben dan geen contact met de problemen van de maatschappij. Deze ongelijkheden – economisch en vooral politiek – leiden naar een bepaalde politieke dwaasheid. Dat kan onze verwoesting veroorzaken. De onwetende massa vormt niet het probleem. Het is de onwetendheid en de arrogantie van de mensen aan de top. Daar is altijd het probleem.”

Mededelingen

Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie.

Dat is de titel van het boek, dat we met enkele deskundigen schreven en dat nu in de winkels ligt. We beschouwen het als een bijdrage aan een Cultuur van het Leven. We zullen hierover spreken (na enige informatie over de situatie in Syrië gegeven te hebben) op volgende plaatsen en tijden:

Op woensdag 17 mei om 19.30 u in “Onze Ark”, St. Michielslaan 35, 8200 St. Michiels Brugge http://www.tegenstroom.eu/source_agenda/Voorstelling%20boek%20pater%20Daniel.pdf

Op donderdag 18 mei om 19.30 u in het Cultureel Centrum De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, 8020 Oostkamp,

Op dinsdag 13 juni  om 20.00 u  in de universiteit van Tilburg, Professor Cobbenhagenlaan  19

De officiële boekvoorstelling heeft plaats in de  Rafaëlzaal van het gasthof van de Abdij van Postel (Abdijlaan 16, 2400 Mol) op vrijdag 2 juni om 19.30 u

INHOUDSOPGAVE
voorwoord: kardinaal Willem J. Eijk
voorwoord: aartsbisschop-emeritus André Léonard
voorwoord: dr. Louis Van Hecken
verantwoording
inleiding

Hoofdstuk I: Het tijdperk van de anticonceptieve revolutie  blz.23

 1. Revolte tegen de kapitalistische maatschappij: mei 1968
 2. Revolte tegen de menselijke vruchtbaarheid
 3. Revolte tegen het kerkelijk leergezag
 4. Revolte tegen ieder verbod: het is verboden te verbieden!
 5. Revolte tegen de waarheid: de massamediamanipulatie
 6. Revolte tegen harmonie en schoonheid
 7. Revolte tegen de menselijke waardigheid

Hoofdstuk II: De mythe van de veilige anticonceptie blz. 65

 1. Achtergronden
 2. Een wereldschokkende ontdekking: ‘de pil’
 3. Wat niemand wil(de) weten
 4. Reactie van anarchisten en feministen
 5. Een professionele afbraak en deskundige remedies
 6. Het leven als bouwstof: het pure materialisme van de vrijmetselarij
 7. Het Beest en het Lam: een meditatie vanuit de Apocalyps

Hoofdstuk III: Van integraal personalisme naar verantwoord ouderschap

blz. 131

 1. De langzame groei van een vaste overtuiging
 2. De huwelijksleer van het Tweede Vaticaans Concilie
 3. Humanae Vitae: een Hooglied zonder stoorzender
 4. Verdieping: gezinssynode (1980) en apostolische aansporing (1981)
 5. Bevestiging in latere kerkelijke documenten
 6. Bevestiging vanuit de profane wetenschappen en Sensiplan®
 7. Een geheel nieuw perspectief: ‘theologie van het lichaam’

Hoofdstuk IV: Van misvormd personalisme naar onverantwoord ouderschap

blz. 211

 1. Theologische acrobatie
 2. Het zogenaamde meerderheidsrapport
 3. Het Memorandum van Krakau
 4. De zogenaamde Anglicaanse verruiming
 5. Invloedrijke gebeurtenissen en personen
 6. De gewone pastoraal
 7. Theologen en kerkleiders: ook kinderen van hun tijd

Hoofdstuk V: De voornaamste teksten uit de kerkelijke documenten blz. 273

 1. Pius xi, Pius xii en Johannes xxiii
 2. Uit de pastorale constitutie Gaudium et spes van Vaticanum ii
 3. Uit de encycliek Populorum progressio, Paulus vi
 4. De encycliek Humanae Vitae, Paulus vi, 25 juli 1968
 5. Uit de apostolische aansporing Familiaris consortio, Johannes Paulus ii
 6. Uit de encycliek Veritatis splendor, Johannes Paulus ii
 7. De synodes van 2014-2015 en de apostolische exhortatio Amoris laetitia, Paus Franciscus

Hoofdstuk VI: Getuigenissen blz. 315

 1. Twee hartverscheurende brieven van Paulus vi aan kard. L.J. Suenens
 2. Ervaringen van een geneesheer-specialist
 3. Ervaringen van een gynaecoloog
 4. Ervaringen van een moeder
 5. Brief van een christelijk echtpaar aan hun kinderen
 6. Een jonge onderzoeker over het embryodebat
 7. Pleidooi voor het leven

Hoofdstuk VII: Nieuwe perspectieven voor een nieuw tijdperk  blz.343

 1. Erkennen dat we ons vergist hebben
 2. De theologie van het lichaam uitdiepen en beleven
 3. De natuurlijke methoden van gezinsplanning en Sensiplan® van de daken verkondigen
 4. Evolutie van de kerkelijke leer in verband met anticonceptie?
 5. Het gezin, de thuisbasis van de tegendruk
 6. Voor vrijmoediger en strijdvaardiger gelovigen
 7. Anticonceptie ontmaskerd: naar een cultuur die open staat voor het leven

samenvatting –  nawoord –  bibliografie blz. 372  –  illustraties

P. Daniel