Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Syrië beweert dat zijn bevolking nog steeds vrij is van iedere besmetting van het coronavirus, wat door de Wereld Gezondheidsorganisatie bevestigd wordt. Ondertussen zijn wel uit voorzorgsmaatregel de scholen gesloten. In Qâra schijnt niemand zich te bekommeren om besmetting. Er zijn geen verdere maatregelen en niemand draagt een masker. En zo leven wij als Noë met zijn familie (en het gedierte) in de ark, in strikte afzondering, te midden van een plaatselijke samenleving die gewoon verder draait.

Nvdr: dezelfde waarschuwingen om besmetting te vermijden als bij ons, grootschalige ontsmettende maatregelen:

Het is mogelijk dat Qara niet besmet wordt.  Anderzijds moeten we er rekening mee houden dat in normale omstandigheden hier mensen komen uit de hele wereld, die de besmetting kunnen overdragen. Wanneer het virus zich eenmaal vast gezet heeft in de longen is het te laat om nog maatregelen te nemen. Europa blijkt inmiddels het epicentrum te zijn van de besmetting met draconische maatregelen. En D. Trump roept zo hard dat het virus uit China komt, dat je er flink aan kunt twijfelen. Er zijn inderdaad steeds meer aanduidingen dat het van Amerikaanse soldaten komt tijdens de militaire wereldspelen in Wuhan, eind oktober 2019. De reacties van de verschillenden regeringen lijken soms erg chaotisch, van een maar laten begaan, nat houden een aanpappen tot de meest dictatoriale dwangmaatregelen, waarbij men zelfs geen luchtje meer mag gaan scheppen, alleen in het park.

Vanuit de kerk groeien creatieve initiatieven van processies met het Allerheiligste Sacrament, misvieringen, gebedsacties, meditaties  online… Wij trachten deze situatie te beleven als een oproep tot grondige bekering. We worden teruggebracht naar de grond van ons bestaan. De grond (‘humus’ en “humilité”, bescheidenheid) waaruit de mens gevormd werd. Heel de wereld wordt tot de beleving van de vastentijd gevoerd, door middel van een klein virusje.

In de geschiedenis was er voortdurend een dergelijke verrassende ommekeer. Vele oorlogen werden niet gewonnen door grote generaals maar door een minuscule bacterie, die plots een heel leger letterlijk met zijn achterwerk tegen de grond zette. Onze westerse beschaving heeft arrogant en goddeloos de natuur als schepping verworpen en wil met een vrijmetselaarsgeest alles naar eigen grillen omvormen, nl. misvormen. Wanneer de heiligheid van het menselijk leven, de eigenheid van het menselijk huwelijk, de natuur van het tweevoud van de seksuele verscheidenheid van man en vrouw enzovoort, radicaal worden miskend, dan is dit een opstapeling van ellende die op ons eigen hoofd terecht komt. Waar God niet als Schepper en Vader erkend wordt, waar Christus niet als Verlosser en Bevrijder aanbeden wordt, is er geen geluk voor de mens. De wereldwijde catastrofe van de coronavirus met verregaande maatschappelijke, economische, financiële, politieke en geopolitieke gevolgen is een oproep tot radicale bekering. Ondertussen heeft het coronavirus zelf al ontelbare levens gered o.m. doordat de abortushuizen sluiten. Laten we echter zelf het kwaad beëindigen en niet wachten  totdat een catastrofe ons daartoe dwingt.

P. Daniel

Vrijdag 20 maart 2020

Afgesloten

Op deze derde zondag van veertigdagentijd wordt in de byzantijnse liturgie op bijzondere wijze  het heilig Kruis vereerd. Samen met 14 september, het feest van de  verheffing van het heilig Kruis, zijn dit de twee speciale vieringen om het Kruis van Jezus te vereren. Ze herinneren er ons aan dat onze redding enkel ligt in de navolging van Jezus’ levensoffer. Vermits we echter al in vrijwillige en totale quarantaine leefden, konden we ook de parochiepriester niet uitnodigen, zodat we in hoofdzaak de Latijnse viering volgden die ons Jezus voorstelt als de bron van levend water, aangevuld met een processie van het heilig Kruis.

Nvdr: enkele wetenswaardigheden over het H. Kruis:

Inderdaad, op het einde van vorige week werd beslist dat ook wij ons zouden afsluiten om ons te beschermen tegen de coronavirus. Er zijn vele Ngo’s die met ons samenwerken voor de hulpverlening aan het Syrische volk (medische zorg, ‘hospitainers’ en ambulances, megakeukens…). Vertegenwoordigers hiervan uit verschillende landen nemen regelmatig contact op met ons. Voortdurend komen mensen uit alle hoeken van de wereld, waardoor afzondering dringend lijkt.

Na drie dagen was de verhuis van de broeders naar het klooster van de zusters voltooid. De deur ging dicht en niemand kwam nog in of uit. Wij hebben een grote zaal achter de kerk ter beschikking. Tussen de twee kleine gemeenschappen, nl. van de zusters en de broeders, houden we letterlijk de kerk  in het midden. Er is nu meer tijd voor de gezamenlijke liturgie en het persoonlijk gebed. Zondag hielden we een processie doorheen gans het gebouw van deur tot deur met de byzantijnse gebeden voor bescherming tegen epidemieën. Uiteindelijk werden het drie processies, ter ere van de Vader, de Zoon en de hl. Geest. De deuren werden gezegend met wijwater, gewijde olie en gezegend zout.  ’s Avonds hebben we allen genoten van een knotsgekke en toch erg stichtende film. Het herinnert ons aan de periode van november 2013 toen we in de crypte allen samen onze schuilplaats vonden. Na afloop waren de soldaten van het Syrische leger en van de Hezbollah toen erg verwonderd dat wij het er levend van af gebracht hadden. Wij ook. We waren immers omringd door vele tienduizenden zwaar gewapende en zwart bebaarde terroristen.  Dat gevaar is geweken en alle aandacht gaat nu naar de hygiëne van ieder afzonderlijk en van gans de gemeenschap. Er zijn uiteraard vele beperkingen maar het valt tot heden goed mee. Er zijn geen extra lange stroomonderbrekingen en ook het internet blijft, met beperkingen, werken.  Het ritme is nu ongeveer om de drie uur elektriciteit. Bovendien wordt het steeds zachter weer, al zijn de gebouwen nog ietwat koud en vochtig. En er is de laatste dagen flink wat regen gevallen zodat de planten en bomen voorlopig verder kunnen. En…vandaag valt er plots een beetje sneeuw.

Donderdag vierden we plechtig het feest van de hl Jozef, patroon van de Kerk, van de  gezinnen, van de vaders, van de arbeid, van het inwendig leven, van de religieuze gemeenschappen en van zoveel meer. Met de Vlamingen hebben we getracht na de Eucharistie het lied te zingen ”Nederig stille timmerman” (en tot mijn blijde verrassing kreeg ik die dag dit lied toegezonden  https://www.golfbrekers.be/19-maart-feest-van-de-h-jozef/). ‘s Avonds, vooraleer aan de nachtaanbidding te beginnen, zagen we de film van “Mary of Nazareth”, een echt heel mooie weergave van de hl Maria en de hl Jozef.

Pleidooi voor een waarheidsgetrouwe berichtgeving over Syrië Deze week publiceerde onze VRT nogmaals 2  artikels over Syrië in dezelfde geest als 9 jaar geleden, met de bekende halve waarheden en hele leugens. Hiertegen schreef ik een uitgebreid protest als een open brief met een voorstel  voor een waarheidsgetrouwe journalistiek. Omdat enkelen trachten dit in onze openbare media te laten verschijnen, wil ik de eerste publicatie aan hen gunnen. Ik zal het volgende week geven.

Merkwaardigheden

Radicale afwijzing van een westerse vrijmetselaarscultuur. Vladimir Poetin wil twee ingrijpende veranderingen aanbrengen in de Russische Constitutie. Vooreerst wil hij doen bepalen dat een huwelijk alleen maar mogelijk is tussen een man en een vrouw. Vervolgens wil hij dat God uitdrukkelijk vernoemd wordt in de Russische Constitutie. Deze amendementen werden door de afgevaardigden in een eerste lezing al unaniem aanvaard. Uiteindelijk moeten deze veranderingen nog aanvaard worden door een volksstemming op 22 april. Hiermee zal de riool van westerse morele ontwrichtingen inzake huwelijk naar Rusland deskundig afgesloten worden. En meteen begrijp je waarom Rusland en vooral Vladimir Poetin in de algemene westerse (vrijmetselaars)opinie (media en politici) zo obsessioneel als vijand nr. 1 voorgesteld worden (https://www.lesalonbeige.fr/la-definition-de-la-famille-dans-la-constitution-russe/).

Hoe lang nog…? Hoe lang nog blijft de mensenfamilie de voeten kussen van een land dat over heel de wereld heerst met beestachtige brutaliteit en angst? “De landen van alle continenten aanvaarden de anarchie en brutaliteit van Washington en zijn  bondgenoten… Geen enkele sanctie, geen enkel embargo wordt opgelegd aan de VS die het internationaal recht het meest met voeten  treedt…We zijn  gezakt tot een nooit  eerder gezien primitief niveau… en bijna niemand durft erover praten… behalve tenslotte, natuurlijk, Rusland, China, Iran en enkele andere landen… Iran heeft in onze tijd niemand enig kwaad gedaan. In 1953 organiseerde het westen een verschrikkelijke staatsgreep…, zette de democratisch gekozen president, Mohammad Mosaddegh  af en zette er een werkelijk monster voor in de plaats, de sjah Reza Pahlavi… miljoenen levens werden  geruïneerd… mensen werden gemarteld en vermoord… In 1980 kreeg  Irak van het westen wapens om tegen Iran  te vechten… honderdduizenden mensen stierven… En nog was het niet genoeg…Iran is de schietschijf van de VS en Israël… En nog is het niet genoeg… Toen generaal Qassem Soleimani in Bagdag uitgenodigd werd om te onderhandelen over de vrede met de Saoedi’s werd hij samen met anderen vermoord… De wereld heeft niets gedaan… De VN nemen geen enkele concrete maatregel om de grootste tirannen te stoppen… het is een diep religieus en extremistisch fanatisme… Alles is toegelaten en op klaar lichte dag… Vermits de VS en hun bondgenoten alle grenzen overschreden hebben, kunnen ze de hele wereld gijzelen…”  (Andre Vltchek, 15 maart 2020: mondialisation.ca/loccident-attaque-le-monde-le-monde-levite-vers-la-russie-et-la-chine/5642814)

Nvdr: ter kennismaking:

En dit nog

(de Andere Krant: https://deanderekrant.nl/nieuws/)