Een klein lichtje in de immigratieduisternis

De Italiaanse binnenminister, Matteo Salvini, weet wat hij wil: door consequente maatregelen, die in hoofdzaak tegen bootmigranten gericht zijn, heeft hij de immigratiecijfers in Italië met 80% doen verminderen.

Dit en veel meer staat in het jaarverslag 2018 dat door het DIS (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza), de nationale veiligheidsafdeling van het binnenministerie, aan het parlement voorgelegd werd. O.a. ook dat het “criminele beleid” van de massa immigratie nog steeds behouden blijft.

Eigenlijk moet men zich ter bevestiging hiervan slechts de vraag stellen: waar komen de talrijke, tientallen kilo’s zware rubberen opblaasbare boten vandaan, waarmee de vooruitziende “drenkelingen” zich vanaf de Noord-Afrikaanse kust naar een “reddingsboot” begeven? Dat ze die 2000 km door de Sahara gesleept hebben is onwaarschijnlijk. Ergo: ze liggen op de vertrekplaats gereed voor een volgende lading gelukzoekers. Zo vermeldt het verslag de betrokkenheid van de Soedanese maffia in de oase Koefra, van waaruit ze de migratiestromen uit de Hoorn van Afrika organiseren en geeft inzicht in de nevenbranche, waarbij veelbelovende immigranten opgesloten en hun familie gechanteerd worden opdat deze een losgeld betalen.

Hiervoor zijn naast een vlot lopende organisatie ook omvattende investeringen nodig. Voor deze accepteert men graag financiële steun van niets vermoedende sympathisanten. Vooral de welkomlobby heeft boter op het hoofd. Een opvallende sponsor is bv. de Münchener kardinaal Reinhard Marx, die voor de “drenkelingenredding”‘ 50.000 euro uit de kerkbegroting vrij gemaakt heeft. De bedragen die Soros uittrekt zijn vanzelfsprekend van een heel andere orde.

Anderzijds brengt de mensensmokkel op zich ook een behoorlijk bedrag in kas. Niemand werkt graag gratis; zeker de twee Afrikaanse maffia organisaties niet die zich op de mensentransportbranche gestort hebben. De Italiaanse journalist Daniele Pozzati reageerde op het verslag: “De acties van criminele organisaties en netwerken bevatten alle fases van de handel: het publiceren van het aanbod – de dienstverlening – in sociale media, waarbij zowel de afstanden, de transportmogelijkheden, de tarieven en betalingsmethodes als de ondersteuning in de bestemmingslanden aan de geïnteresseerde wereldreizigers bekend gemaakt worden.” De Camorra zou verschillende kampen in Zuid-Italië “beheren”.

Daar bovenop zijn er binnen en rond de smokkelhandel contacten met het islamitische extremisme. Volgens het onderzoek van het DIS is het risico niet denkbeeldig dat “illegale immigratiekanalen voor het transport van extremisten uit de Sahara naar Europa gebruikt worden”. Deze infiltratie zou “sporadisch en niet structureel” aanwezig zijn.

Het DIS vermeldde de ontmaskering van een criminele organisatie van Tunesiërs, Marokkanen en Italianen. Deze groep was volgens het DIS zowel in het Tunesische Nabeul als in de Siciliaanse provincies Palermo en Trapani actief: “Djihadisten, die op het internet met radicale propaganda actief zijn, vinden we ook terug bij deze criminele organisatie”. Het ging daarbij in hoofdzaak om de levering van vervalste documenten.

Kortom: het immigratiesysteem bestrijkt zowel het islamitische extremisme, de maffia organisaties met verschillende nationaliteiten, de illegale smokkelaars als de Gutmenschenverenigingen die de smokkelaars mee financieren… tot zelfs de kardinaal in München. En ja, meestal kennen de talrijke en verschillende partijen elkaar niet, hebben zelfs niet hetzelfde doel voor ogen behalve dan de arme, vervolgde Afrikaanse sukkelaars naar Europa te brengen zodat wij ze hier kunnen soigneren. Maar daarvoor werken ze samen, bewust of onbewust. Als er een schakel uitvalt, verzwakt de ketting.

In het Italiaans wordt de immigratiewaanzin „il business dell’ accoglienza“ genoemd, waar „accoglienza“ met “gastvrijheid” of “opname” vertaald moet worden. Schrijfster Francesca Totolo heeft een boek over de “gastvrijheidshandel” geschreven. Daarin maakt ze nog meer duidelijk: “De VN horen ook tot de immigratiehandel”, verwijzend naar het “Project Replacement Migration” (2000). In dit “project” wordt aanvaard dat de massa immigratie de Europese verouderende bevolking zou moeten vervangen, vooral in Italië en Duitsland. Bijgevolg: een gemeenschappelijk project van de VN, van de EU en de z.g. globalisten met het doel de arbeidskosten te doen dalen en de invloed van de vakbonden te doen inkrimpen”.

Afbeeldingsresultaat voor "Project Replacement Migration"

Het opvallende succes van Salvini – -80% illegalen – doet denken aan het gewenste resultaat – de sluiting van de Balkanroute – van de Hongaarse premier Viktor Orbán. Noch hij, noch Salvini krijgen daarvoor dankbetuigingen van de politieke elite in de EU-commissie of bij individuele lidstaten. Integendeel.