“Een hart voor onze mensen”

Elk jaar, rond de Sinterklaasperiode, staan Voorpost en het Vlaams Belang op markten met een actie, waarvan de opbrengst integraal besteed wordt aan onze mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, resp. dringend nodig hebben.

Voorpost laat weten dat de verkoop van peperkoeken hartjes gestopt werd omdat… alle hartjes reeds verkocht werden!

U kan vanzelfsprekend ook gewoon financieel steunen op de rekening van de Huizen van Vlaamse Solidariteit:

BE56 9792 3976 3288 – BIC: ARSPBE22.

Hoe wordt dit besteed?

  • honderden Vlamingen in financiële nood krijgen een kerstpakket t.w.v. 70 euro (2020: 350 kerstpakketten)
  • steun Vlaamse verenigingen die getroffen worden door onheil (brand-, waterschade, vandalisme…)
  • renteloze leningen, betaling van energie- of huishuurfacturen wegens bv. ziekte, ongeval, werkloosheid…
  • betaling boetes, gerechts-, advocaatkosten van militanten pol. acties
  • hulp bij brand, overstroming…

U ziet een filmpje van de Nederlandse Voorpostactie: