Duitsland: Paragraaf 219a wordt afgeschaft

De nieuwe Duitse regering voert uit wat ze beloofd heeft: nl. par. 219a, die de zgn. abortusreclame verbiedt, afschaffen.

Deze verbiedt abortussen aan te bieden, aan te kondigen, aan te prijzen om hierdoor een financieel voordeel te verkrijgen. En in het verlengde de zgn. “zakelijke informatie van en door artsen”.

Men zal in de toekomst tussen de advertenties voor tuinonderhoud, ramenpoets, klusjes- en afhaalmaaltijddiensten, valse gebitten en botoxinjecties ook aanbiedingen van ‘genees”heren en dito dames kunnen vinden die voor een prijsje een ongeboren leven “onderbreken”.

De Duitse federale regering heeft woensdag de laatste hand gelegd aan een wetsontwerp van justitieminister Marco Buschmann (FDP) die de afschaffing van par. 219a voorziet. De sinds 3 oktober 1990 uitgesproken vonnissen wegens inbreuken op par. 219a zouden bovendien herroepen en de straffen ingehouden worden. Parlement en Senaat moeten nog stemmen.

“Eindelijk!” triomfeert de familieministerin Anne Spiegel (Grüne). Maar intussen staan ze met betraande ogen aan de Pools-Oekraïense grens om de “kinderen” te redden… (…)